Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Żłobki miejskie

 • 08-04-2020
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Rekrutacja do żłobków miejskich

 
             Wydział Spraw Społecznych przypomina, że 15 kwietnia 2020 r. rusza nabór do żłobków miejskich. Rekrutacja odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Kartę przyjęcia dziecka do żłobka należy wypełnić na stronie http://www.eurzad.gorzow.pl/ zakładka Edukacja/ Nabory w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
             W związku z aktualną sytuacją i wprowadzeniem stanu epidemii, kartę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy dostarczyć do wybranej placówki w terminie do 30 czerwca 2020 r.
 
Harmonogram tegorocznego naboru:
 
Lp.
Zadanie
Termin
1.
Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych
od 15 do 30 kwietnia 2020 r.
 
2.
Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację
od 15 do 30 czerwca 2020 r.
3.
Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną kart zgłoszenia i wymaganych dokumentów oraz wstępne przyjęcia dzieci do grypy
od 01 do 07 lipca 2020 r.
4.
Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:
 1. przyjętych na nowy rok szkolny;
 2. nieprzyjętych;
 3. odrzuconych z przyczyn formalnych.
od 08 do 15 lipca 2020 r.
5.
Zebranie z rodzicami
od 16 do 20 lipca 2020 r.
(obecność obowiązkowa )
6.
Zawieranie umów określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka. (Niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację z uczęszczania dziecka do żłobka i skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych).
do 31 lipca 2020 r.
 
 
 
Szczegółowe informacje umieszczone są na stronach internetowych żłobków miejskich oraz na stronię dla kandydatów http://www.eurzad.gorzow.pl/.
 
Żłobek Miejski nr 1
ul. Wróblewskiego 50
strona internetowa: http://zlobek1-gorzow.pl/
 
Żłobek Miejski nr 2
ul. Obotrycka 1
strona internetowa: http://zlobki-gorzow.pl/dwojka/
 
Żłobek Miejski nr 3
ul. Słoneczna 10
strona internetowa: http;//zlobek3gorzow.pl
 
Żłobek Miejski  nr 4
ul. Maczka 23
strona internetowa: http://zlobek-gorzow.pl/
 
                 Przyjęcie dziecka do placówki odbywać się będzie według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych do danej grupy wiekowej, zgodnie z liczbą wolnych miejsc, którymi dysponuje żłobek
w danym roku szkolnym.
                Ponadto Wydział informuje, iż  Rejestr wszystkich żłobków i klubów dziecięcych, które  podlegających nadzorowi Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki dostępny jest pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubown, natomiast Wykaz dziennych opiekunów: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow.
 
 
 
 • 25-03-2020
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Zamknięcie żłobków i klubów dziecięcych do 10 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego z dnia 24.03.2020 r. żłobki oraz kluby dziecięce zostają zamknięte od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Zamkniecie związane jest z zagrożeniem koronawirusem i wprowadzonym stanem epidemii w Polsce. 
W przypadku konieczności kontaktu z dyrektorami żłobków miejskich, poniżej wykaz:
 
Żłobek Miejski nr 1
ul. Wróblewskiego 50
strona internetowa: http://zlobek1-gorzow.pl/
 
Żłobek Miejski nr 2
ul. Obotrycka 1
strona internetowa: http://zlobki-gorzow.pl/dwojka/
 
Żłobek Miejski nr 3
ul. Słoneczna 10
strona internetowa: http://zlobek3gorzow.pl/
 
Żłobek Miejski  nr 4
ul. Maczka 23
strona internetowa: http://zlobek-gorzow.pl/
 
 
 • 07-08-2018
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Interaktywna mapa żłobków i klubów dziecięcych

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, iż 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia uruchomiło mapę żłobków i klubów dziecięcych – narzędzie skierowane do rodziców dzieci w wieku do 3 lat służące do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Dodatkowo na mapie pokazywane są podstawowe dane instytucji – dane kontaktowe żłobka/ klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy placówka jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, informacja o liczbie miejsc oraz liczbie dzieci zapisanych.
Gorąco zachęcamy do korzystania.

UWAGA

            W związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż placówka pn. „Zaczarowany ołówek” zajmująca się opieką nad małymi dziećmi w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 161 nie jest wpisana do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
           W związku z brakiem wpisu do Rejestru placówka nie podlega kontroli Prezydenta Miasta, przez co nie jest możliwe monitorowanie jej jakość i warunków świadczonej opieki nad dziećmi. Dodatkowo sytuacja ta skutkuje uniemożliwieniem kontroli standardów określonych w przepisach tj. wymagań lokalowych, sanitarnych oraz kwalifikacji personelu.
 
Wydział Spraw Społecznych

Rodzicu powierzaj opiekę nad swoim dzieckiem sprawdzonej placówce

Rodzicu powierzaj opiekę nad swoim dzieckiem sprawdzonej placówce

            Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. przypomina, aby przed wybraniem placówki opieki nad dziećmi do lat 3 sprawdzić, czy jest ona wpisana do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Rejestr dostępny jest na stronie Miasta: www.gorzow.pl/sprawy społeczne/opieka nad dziećmi do lat 3.
            Placówka wpisana do Rejestru jest corocznie kontrolowana. Upoważnieni pracownicy  Urzędu Miasta sprawdzają m. in. liczbę opiekunów w  żłobku / klubie dziecięcym a także  ich kwalifikacje oraz  warunki i jakość świadczonej opieki. Ponadto każdy żłobek / klub dziecięcy przed wpisaniem musi spełnić wszystkie normy Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.  
            To ważne aby zapewnić swojemu maluchowi właściwą opiekę najlepiej w sprawdzonych placówkach, ponieważ to właśnie na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za wybranie miejsca bezpiecznego i godnego zaufania.