Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Wspólna promocja gospodarcza

„Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I”

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego rozpoczął realizację projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
Oś Priorytetowa: Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje
Działanie: 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałanie: 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp.
Wartość całkowita: 404 635,00
Dofinansowanie: 400 588,65
 
Terminy realizacji projektu: 27.07.2016 r. – 30.11.2017r.
 
                   Projekt pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” polega na realizacji działań promocyjnych obejmujących promocję Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i obszar terenów inwestycyjnych tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny oraz promocję lokalnego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji.
                   Założeniem projektu jest realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez internacjonalizację działalności, zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw, przyciąganie inwestorów zewnętrznych.
                   Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza miasta, regionu oraz przedsiębiorców na arenie lokalnej, krajowej poprzez opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej, budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej.
                   Celami pośrednimi w projekcie jest:
a)      silniejsza identyfikacja przedsiębiorców z terenu MOF GW jako dobrej marki, a tym samym poprawa wizerunku Miasta jako Miasta wspierającego lokalny biznes,
b)      promocja przedsiębiorców,
c)      zwiększenie wiedzy o ofercie firm z obszaru MOF GW,
d)      lepsza rozpoznawalność miasta, regionu, firm, pozytywne asocjacje przez mieszkańców regionu,
e)      rozwój sieci kontaktów i współpracy np. w formie powiązań kooperacyjnych, klastrów,
f)       zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji,
g)      wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
h)      nawiązywanie kontaktów z partnerami lokalnymi, regionalnymi i ponad regionalnymi w tym zagranicznymi,
i)       pozyskiwanie informacji na temat rynków lokalnych, regionalnych i ponad regionalnych w tym zagranicznych.
 
Grupami docelowymi są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy regionu, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja działań będzie miała wpływ na zwiększenie zainteresowania regionem pod kątem inwestycji, wymiany handlowej, rozwoju nowoczesnych produktów i usług oraz turystyki. Działania promocyjno – informacyjne prowadzone w ramach kampanii promocyjnej wpłyną bezpośrednio na poprawę wizerunku Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, MOF GW oraz województwa i dostarczą informacji o makroregionie zarówno w kontekście atrakcyjności do prowadzenia działalności gospodarczej jak i turystyki biznesowej. Dedykowana strona internetowa będzie stanowiła platformę wymiany informacji i źródło informacji gospodarczych dla potencjalnych inwestorów i przedsiębiorstw poszukujących partnerów biznesowych.
 
loga eu