Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Dokumenty

.

 
 
 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Lubuskie 2020.
 
"Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - wersja nr 21"
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść zmienionego dokumentu. Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie-2020 dotyczą:
  • uaktualnienia kryteriów wyboru projektów w Działaniach 3.2 Efektywność energetyczna, 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, 5.1 Transport drogowy przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 uchwałą nr 62/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 17 marca 2017 r. (zał. nr 3),
  • uaktualnienia Wykazu projektów zidentyfikowanych poprzez dodanie projektu pozakonkursowego pn. „Lubuskie Młode i Zdrowe: Modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli” (zał. nr 5).
Termin obowiązywania dokumentu: od 22.03.2017 r.
Termin poprzednio obowiązującego dokumentu: od 14.03 do 21.03.2017 r.
 
 
 
 
 
 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie - 2020.
 
 
Strategia ZIT:
Strategia Rozwoju MOF GW:
 
Porozumienie z Gminami:
 
Porozumienie z Instytucją Zarządzającą:
 
Ocena projektów:
  • Kryteria oceny projektów:
  1. Kryteria formalne projektów finansowanych z EFRR,
  2. Kryteria merytoryczno-horyzontalne projektów finansowanych z EFRR,
  3. Kryteria oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań ZIT, w tym finansowanych z EFS i EFRR,
  4. Kryteria wyboru projektów finansowanych z EFS.