Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Dokumenty

.

 
 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Lubuskie 2020.
 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - wersja nr 38.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść zmienionego dokumentu wraz z wykazem zmian w stosunku do poprzedniej wersji.
 
 
Termin obowiązywania dokumentu: od 13.03.2018 r.
Termin poprzednio obowiązującego dokumentu: od 20.02.2018 r. do 12.03.2018 r.
 
 
 
 
 
 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie - 2020.
 
 
Strategia ZIT:
 
Wersja Archiwalna Strategii ZIT MOF GW:
 
Sprawozdanie z realizacji Strategii ZIT:
 
Strategia Rozwoju MOF GW:
 
Porozumienie z Gminami:
 
Porozumienie z Instytucją Zarządzającą:
 
Ocena projektów:
  • Kryteria oceny projektów:
  1. Kryteria formalne projektów finansowanych z EFRR,
  2. Kryteria merytoryczno-horyzontalne projektów finansowanych z EFRR,
  3. Kryteria środowiskowe projektów finansowanych z EFRR,
  4. Kryteria oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań ZIT, w tym finansowanych z EFS i EFRR,
  5. Kryteria wyboru projektów finansowanych z EFS.