Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Dokumenty

.

 
 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Lubuskie 2020.
 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - wersja nr 76.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
 
Termin obowiązywania dokumentu: od 30.06.2020 r.
Termin poprzednio obowiązującego dokumentu: od 2.06.2020 r. do 29.06.2020 r.
 
 
 
 
 
 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie - 2020.
 
 
Strategia ZIT:
 
Wersja Archiwalna Strategii ZIT MOF GW:
 
Sprawozdanie z realizacji Strategii ZIT:
 
Strategia Rozwoju MOF GW:
 
Porozumienie z Gminami:
 
Porozumienie z Instytucją Zarządzającą:
 
Ocena projektów:
 • Kryteria oceny projektów:
 1. Kryteria formalne projektów finansowanych z EFRR,
 2. Kryteria merytoryczno-horyzontalne projektów finansowanych z EFRR,
 3. Kryteria środowiskowe projektów finansowanych z EFRR,​
 4. Kryteria oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań ZIT, w tym finansowanych z EFS i EFRR,
 5. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS,
 6. Uchwała Nr 94/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych  dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Typ I – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach RPO-L2020.
 7. Uchwała Nr 95/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach RPO-L2020.
 8. Uchwała Nr 100/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. oraz dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra RPO-L2020.
 9. Uchwała nr 121/KM RPO-L2020/2018 z dnia 30.11.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 98/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych –horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.1 Transport drogowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 10. Uchwała nr 124/KM RPO-L2020/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych horyzontalnych i specyficznychdla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych,Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020
 11. Uchwała nr 149/KMRPO-L2020/2019 z dnia 11  grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych–horyzontalnychi specyficznychdla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowegoRegionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020
 12.