Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Dokumenty

Załączniki do SzOOP RPO - Lubuskie 2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 • 23-07-2015
 • Autor: Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • drukuj

Dokumenty

Dokumenty
 1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.
 4. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Porozumienie dotyczące wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. z dnia 22 maja 2015 r.
 6. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie - 2020.
 7. Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 74/861/15 z dnia 1 grudnia 2015r. wraz z pozytywną opinią o zgodności Strategii ZIT MOF GW z możliwościami finansowania ZIT w ramach RPO Lubuskie - 2020.
 8. Pozytywna opinia Ministra Rozwoju z dnia 21 grudnia 2015r. w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych.
 9. Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 
  z dnia 3 sierpnia 2015 r.
 10. Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z dnia 3 czerwca 2016 r.

Załączniki