Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Targi-edu
sliczna_jestes_laleczko
760-lecie
rewitalizacja
tania dzialka
Bach_24-02-FG
Budżet 2018
Zawodowcy
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Znaczenie ZIT i spodziewane efekty.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) jako nowy instrument finansowy zaproponowany przez Komisję Europejską, ma się przyczynić do lepszego wykorzystania środków unijnych.
Powstanie ZIT-u Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. służy realizacji wspólnej strategii  ukierunkowanej na zrównoważony rozwój tego obszaru.
Miasto Gorzów oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok działają na zasadzie partnerstwa, co daje szanse na pozyskanie dodatkowych środków w nowej perspektywie finansowej.
ZIT funkcjonuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z wyodrębnioną na ten cel alokacją blisko 50 mln euro, jednak w ramach zawiązanego partnerstwa Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa może sięgać także po środki z programów krajowych. Komplementarność i partnerstwo umożliwi realizację m.in. strategicznego projektu komunikacji miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dotacji przewidzianej w Programie Krajowym to ponad 37,5 mln euro.
Dla MOF GW najważniejszymi kierunkami rozwoju jest nowoczesny przemysł, rozwój funkcji usługowych oraz dostępność komunikacyjna. Stąd są to jednocześnie najważniejsze kierunki wykorzystania środków w ramach ZIT. Duży nacisk położony zostanie także rewitalizację zdegradowanych obszarów i przywracanie im funkcji społeczno – gospodarczych oraz wspieranie efektywności energetycznej. W każdym z tych obszarów zarówno Miasto Gorzów jak gminy MOF GW skorzystają w maksymalnym wymiarze.
Jako ZIT MOF GW jesteśmy na drugim miejscu w Polsce pod względem wartości przewidzianej dotacji (315 euro per capita). To jednak nie jedyne środki, o które może się starać dzięki zawiązanemu partnerstwu.
ZIT w przypadku MOF Gorzowa skupia się na czterech podstawowych obszarach. Pierwszy z nich to edukacja. Sztandarowym projektem będzie z pewnością Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ale nie mniej istotne będą działania dotyczące nowoczesnych programów nauczania, wyposażania placówek w innowacyjne pomoce dydaktyczne, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, czy wreszcie termomodernizacja wielu obiektów, co poprawi komfort korzystania z nich, a jednocześnie obniży koszty funkcjonowania.
Duży nacisk stawiamy na transport. ZIT-y to przede wszystkim modernizacja
ul. Kostrzyńskiej, czyli drogi wylotowej komunikującej Gorzów z Berlinem i stanowiącej dojazd do drogi ekspresowej S 3. To także stworzenie systemu dróg rowerowych we wszystkich gminach MOF, a także budowa infrastruktury komunikacji miejskiej, takiej jak punkty przesiadkowe, czy bike & ride oraz park & ride.
Nie zapominamy też o gospodarce. ZIT-y to 39 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych,
a także promocja gospodarcza całego obszaru.
Ważna zmiana dotyczyć będzie także realizacji działań z zakresu rewitalizacji. Prowadzone przez miasto działania na rzecz społeczności obszarów zdegradowanych wsparte będą z ZIT inwestycjami poprawiającymi komfort mieszkania w tych dzielnicach.