Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Rowerowa Stolica Polski 2020
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Nieodpłatna pomoc prawna

 • 01-10-2020
 • Autor: Bartosz Rosiak
 • drukuj

Zapisy na porady ON-LINE

Informujemy, że jest już możliwe korzystanie z modułu zapisów publicznych ON-LINE. Aby zapisać się na poradę prawną należy kliknąć na poniższy baner, wówczas nastąpi przeniesienie na dedykowaną stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości stworzną do zapisów na wizyty.

Edukacja prawna

Zgodnie z umową nr 2/NPP/2019  z dnia 27.11.2019 r. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. poniżej zamieszczono materiały informacyjne dotyczące edukacji prawnej opracowane przez Fundację "Czysta Woda".

Załączniki

 • 31-08-2020
 • Autor: Bartosz Rosiak
 • drukuj

Zmiana lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (tj. punkt nr 1, 2, 4), które mieściły się w budynku „Lamusa”, z dniem 01.09.2020 zostają przeniesione do budynku przy ul. Wawrzyniaka 4 w Gorzowie Wielkopolskim.
Lokalizacja punktów (nr 3 i 5) pozostaje bez zmian – ul. Teatralna 26.
Na porady mogą stawić się wyłącznie osoby zapisane! – zapisy na porady pod numerem telefonu 95 73 55 909 w godzinach 11 – 14.
 
Chętne osoby, które chcą uzyskać poradę w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu komórkowego są zobowiązane wysłać skan lub zdjęcie wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, na adres wss@um.gorzow.pl lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej www.gorzow.pl w zakładce Sprawy społeczne/ Nieodpłatna pomoc prawna oraz w załączniku.
Kolejno należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady przez telefon.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontaktowanie się pod numerem telefonu 95 7355 909 w godzinach 11 – 14.

Załączniki

 • 30-06-2020
 • Autor: Bartosz Rosiak
 • drukuj

Edukacja prawna

Zgodnie z umową nr 2/NPP/2019  z dnia 27.11.2019 r. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. poniżej zamieszczono materiały informacyjne dotyczące edukacji prawnej opracowane przez Fundację "Czysta Woda".

Załączniki

 • 22-05-2020
 • Autor: Bartosz Rosiak
 • drukuj

Istotne zmiany po nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
W myśl art. 4 ust. 2 ustawy wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli chodzi o objętych zakresem pomocy przedsiębiorców – Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób – mają dodatkowo obowiązek złożenia oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się w formie pisemnej osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 • 19-05-2020
 • Autor: Bartosz Rosiak
 • drukuj

Edukacja prawna

Od dnia 1 stycznia 2019 roku zadania z zakresu edukacji prawnej są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego.
Poniżej zamieszczono materiały informacyjne dotyczące edukacji prawnej opracowane przez Fundację "Czysta Woda" w ramach umowy nr 2/NPP/2019  z dnia 27.11.2019 r. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

Załączniki

 • 13-03-2020
 • Autor: Bartosz Rosiak
 • drukuj

Uwaga! Zawieszenie udzielania osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że w terminie od 16 marca 2020 roku do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w  nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty w ww. terminie zostają odwołane.
 
W tym okresie mieszkańcy mogą korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w  sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W tym celu należy:
1) wysłać wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej (formularz wniosku w załączeniu)  na adres wss@um.gorzow.pl
2) oczekiwać na wyznaczenie terminu porady przez telefon lub za pośrednictwem e-maila.
 
W  razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontaktowanie się pod numerem telefonu 95 7355 909 (poniedziałek – piątek 11.00-14.00).
 
 

Załączniki

 • 02-01-2020
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna w Gorzowie Wielkopolskim w 2020 roku

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 294 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (Dz. U. z 2018, poz. 2492)
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (należy złożyć stosowne oświadczenie).
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Przed udzieleniem porady poza punktem, należy dostarczyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, zaś w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego rokuj (za pomocą: faxu, wersji elektronicznej, listownie lub za pośrednictwem członków rodziny lub innych osób upoważnionych).
 
Zapisy na porady:
pod nr telefonu: 95 73 55 909 (poniedziałek – piątek 11.00-14.00).
Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się - mailowo na adres wss@um.gorzow.pl
On-line na stronie internetowej http://np.ms.gov.pl
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,z wyłączeniem pism procesowych w toczący się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnym;
 4. nieodpłatną mediację;
 5.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
Punkt
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
Punkt nr 1
 
ul. Wawrzyniaka 4
 
 
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Mediator Radosław Trzaskowski
Zastępcy:
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Radca prawny Karolina Majchrzak
 
 
poniedziałek   07:30 -11:30
wtorek             07:30 -11:30
środa               07:30 -11:30
czwartek         07:30 -11:30
piątek              07:30 -11:30
 
Punkt nr 2
 
ul. Wawrzyniaka 4
 
 • Adwokat Magdalena Piasecka;
 • Radca prawny Andrzej Goćwiński;
 • Radca prawny
  Nikola Modzelewska;
 • Adwokat Elwira Pławska- Raczkowska;
 • Radca prawny Anna Mieczkowska
 
poniedziałek   11:30 -15:30
wtorek             11:30 -15:30
środa               11:30 -15:30
czwartek          11:30 -15:30
piątek               11:30 -15:30
 
Punkt nr 3
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Gorzów Wielkopolski
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 2
 • Radca prawny Marta Paczkowska - Przypis
 • Adwokat Katarzyna Bereda;
 • Radca prawny / mediator Justyna Goćwińska;
 • Adwokat Aleksandra Przybył - Owczarek;
 • Adwokat Aleksandra Węglarz
 
poniedziałek   07:30 -11:30
wtorek             07:30 -11:30
środa               07:30 -11:30
czwartek          07:30 -11:30
piątek               07:30 -11:30
Punkt nr 4
 
 
ul. Wawrzyniaka 4
 
 
 • Radca prawny Karolina Majchrzak;
 • Mediator Radosław Trzaskowski
Zastępcy:
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec
 
poniedziałek   15:30 -19:30
wtorek             15:30 -19:30
środa               15:30 -19:30
czwartek          15:30 -19:30
piątek               15:30 -19:30
 
Punkt nr 5
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Gorzów Wielkopolski
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 2
 
 
 • Radca prawny Dagmara Kotlarska;
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Adwokat Paulina Kałkus;
 • Adwokat Monika Maliszewska;
 • Radca prawny Marcin Kaczmarczyk
 
poniedziałek    11:30 – 15:30
wtorek              11:30 – 15:30
środa                11:30 – 15:30
czwartek          11:30 – 15:30
piątek               11:30 – 15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkty 1 i 4 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert tj. Fundacja Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Punkty 2, 3 i 5 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
 • 02-05-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Karty informacyjne poradnictwa

W załączniku karty informacyjne poradnictwa, zgodnie z § 5 ust. 4  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Załączniki

 • 03-01-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa

W związku z art. 8a ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.
W załączeniu lista nieodpłatnego poradnictwa.

Załączniki

1 2