Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Nieodpłatna pomoc prawna

 • 16-11-2018
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z art. 8a ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (zgodnie z treścią obowiązującą od 01.01.2019 r.) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:
 1. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 2. nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.
Lista zawierać ma dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego  działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.
W związku z powyższym Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zwraca się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • informację o nazwie jednostki;
 • zakres poradnictwa;
 • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
 • dni i godziny działalności;
 • kryteria dostępu do usługi;
 • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
 • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia „Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa”, dostępnego dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., która zostanie udostępniona m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., na stronie internetowej Miasta oraz co najmniej raz w roku w lokalnych środkach masowego przekazu.
Powyższe zgłoszenie proszę o przekazanie do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. do dnia 20.12.2018 r. na adres e-mail: wss@um.gorzow.pl.
 
 • 11-01-2018
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Bezpłatne porady prawne dla wszystkich

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA WSZYSTKICH OSÓB
 
 
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
I piętro, pok. nr 1
Radca prawny Małgorzata Duliniec
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Paweł Jurewicz;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 11:30-12:30
 
 
Budynek Zespołu Szkół nr 12
Gorzów Wlkp.
ul. Śląska 20
I piętro, pok. nr 16
(wejście od boiska)
Adwokat Paweł Jurewicz
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 17:00-18:00
 
 
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
III piętro, pok. nr 28
 
Adwokat Maciej Szcześniak
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Paweł Jurewicz;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 11:30-12:30
 
 
Organizowane w ramach podpisanej umowy z Fundacją Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
 
 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA WSZYSTKICH OSÓB*
 
 
08 grudnia 2018 r. w kancelarii adwokackiej przy ul. Chopina 52 blok 4 w Gorzowie Wlkp. w godzinach 08.00 - 11.00. Nie obowiązują zapisy, osoby przyjmowane będą według kolejności przyjścia.
 
 
OTWARTE SPOTKANIA Z PRAWNIKAMI*
 
 
08 grudnia 2018 r.  otwarte spotkania prawników z mieszkańcami przy ul. Chopina 52 blok 4 sala nr 3 (sala konferenyjna)
 
 • 8.00 - 09.00 - temat spotkania: „Upadłość konsumencka”
 • 9.00 - 10,00 - temat spotkania: „Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem”
 • 10.00 - 11.00 - temat spotkania: „Odrzucenie spadku"
 
 
*Organizowane w ramach podpisanej umowy z Fundacją Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
 
 • 02-01-2018
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2030).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186 ze zm.)
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje następującym osobom uprawnionym:
 • które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatantom;
 • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
 • które nie ukończyły 26 lat;
 • które ukończyły 65 lat;
 • które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
 • która jest w ciąży
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Miasto Gorzów Wlkp.  prowadzi 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach :
 
Punkt
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
Punkt nr 1
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
I piętro, pok. nr 1
Radca prawny Małgorzata Duliniec
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Paweł Jurewicz;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
poniedziałek      07:30  - 11:30
wtorek              08:00 - 12:00
środa                08:00 - 12:00
czwartek           08:00 - 12:00
piątek               08:00 - 12:00
 
 
Punkt nr 2
 
Budynek Zespołu Szkół nr 12
Gorzów Wlkp.
ul. Śląska 20
I piętro, pok. nr 16
(wejście od boiska)
Adwokat Paweł Jurewicz
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
poniedziałek      13:00  - 17:00
wtorek              13:00 - 17:00
środa               13:00 - 17:00
czwartek          13:00 - 17:00
piątek               13:00 - 17:00
 
 
Punkt nr 3
 
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
III piętro, pok. nr 28
 
Adwokat Maciej Szcześniak
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Paweł Jurewicz;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
poniedziałek      07:30  - 11:30
wtorek              07:30 - 11:30
środa                07:30 - 11:30
czwartek            07:30 - 11:30
piątek               07:30 - 11:30
 
 
Punkt nr 4
 
Budynek tzw. LAMUS
ul. Sikorskiego 5
pok. nr 1
 • Radca prawny Marta Paczkowska-Przypis;
 • Radca prawny Justyna Goćwińska;
 • Adwokat Paulina Kałkus;
 • Radca prawny Karolina Olechnowicz;
 • Adwokat Szymon Prawucki
 
poniedziałek      08:00  - 12:00
wtorek              08:00 - 12:00
środa                08:00 - 12:00
czwartek           08:00 - 12:00
piątek               08:00 - 12:00
 
Punkt nr 5
 
Budynek tzw. LAMUS
ul. Sikorskiego 5
pok. nr 1
 • Radca prawny Magdalena Gudzowska-Kolczyńska;
 • Radca prawny Sabina Ekiert;
 • Adwokat Aleksander Przybył;
 • Adwokat Iga Rój;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski
poniedziałek      14:00  - 18:00
wtorek              14:00 - 18:00
środa                14:00 - 18:00
czwartek           14:00 - 18:00
piątek               14:00 - 18:00
 
 
Punkty od 1 do 3 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert:
Fundacja Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wlkp.
Punkty 4 i 5 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
 
W dniu 19.11.2018 r. i 26.11.2018 r. punkty nr 4 i 5 będa czynne w godzinach:
- punkt nr 4: 07.00-13.00;
- punkt nr 5: 13.00-19.00.
 
 • 19-05-2016
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Edukacja prawna

Poniżej zamieszczono materiały informacyjne dotyczące darmowej pomocy prawnej, edukacji prawnej, a także związane z wymiarem sprawiedliwości.
Ponadto informujemy, iż Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM" z Zielonej Góry, które świadczy nieodpłatną pomoc prawną w 3 punktach w Gorzowie Wlkp. prowadzi serwis internetowy dotyczący edukacji prawnej. Link do strony:  http://www.edukacja-prawna.info.pl/index.php/miasto-gorzow

Poradnik prawny dla młodzieży

 
„Przychodzi uczeń do prawnika…” – innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży
 
Dom, szkoła, sklep, bank, zakupy przez internet, pierwsza praca… Czy wiedza o tym jakie i komu przysługują prawa jest przydatna w wielu codziennych sytuacjach życiowych?
Odpowiedź na to i wiele innych ważnych pytań można znaleźć w przygotowanym przez  Ministerstwo Sprawiedliwości innowacyjnym poradniku „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który jest przewodnikiem po prawie adresowanym dla młodzieży. Ma on uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z  czego często nie zdajemy sobie sprawy.
Poradnik obejmujący zagadnienia bliskie młodzieży, w przystępnej, atrakcyjnej formie oraz napisany językiem dostosowanym do odbiorców jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poradnik zawiera przydatne informacje m. in. o tym, jak pobierać pliki ze stron internetowych, jak korzystać z portali społecznościowych, podstawy praw konsumenta czy informacje o odpowiedzialności osób poniżej 18 roku życia. Wskazano w nim także jak kształtuje się odpowiedzialność młodych ludzi za popełnione przez nich czyny, poruszono kwestie stalkingu, czy ochrony wizerunku w internecie. Książka przybliża też zawody prawnicze oraz przebieg postępowań sądowych.
Poradnik podzielony jest na dwie części. W pierwszej, skierowanej dla młodzieży gimnazjalnej, zagadnienia prawne są przedstawione według miejsc, w których mogą wystąpić różne zdarzenia, stąd tytuły rozdziałów: „Szkoła”, „Sklep”, „Dom”. W części dla młodzieży ponadgimnazjalnej, bardziej rozbudowanej, bezpośrednio nawiązano do zagadnień prawnych, omawianych w danych rozdziałach, stąd ich tytuły np. „Konsument to ja!”, „Pracuję i zarabiam” czy „Prawa ucznia”.
Każdy z rozdziałów jest podzielony na podrozdziały, które rozpoczynają się obrazkową historią, która wprowadza dany problem prawny. Część merytoryczna składa się z odpowiedzi na jasno sformułowane pytania. W podrozdziałach znajdują się fragmenty aktualnych tekstów prawnych z informacją gdzie można odnaleźć ich pełne wersje.
Przewodnikami po podręczniku jest rodzina Poprawnych i ich błyskotliwy pies Paragraf. Jego trafne spostrzeżenia pomagają bohaterom rozwiązywać różne problemy prawne w codziennym życiu. Forma komiksowa umożliwia przystępne przedstawienie skomplikowanych zagadnień i wprowadza elementy humorystyczne. Przedstawiane historie podkreślają jak doniosła jest znajomość prawa na co dzień.
Na dołączonych do poradnika płytach CD są też specjalne ćwiczenia, ebooki, wzory pism oraz prezentacje. By ułatwić odbiór niewidzącym i niedowidzącym, najważniejsze treści przedstawiono w formie audiobooka. Na płycie z materiałami ćwiczeniowymi można znaleźć zadania, które w innowacyjny sposób sprawdzą i usystematyzują wiedzę. Zamieszczono na niej m.in. interaktywne krzyżówki, quizy oraz gry, które sprawią, że nauka będzie przyjemniejsza.
Poradnik jest jednym z działań realizowanego od sierpnia 2013 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Jego realizacja potrwa do wiosny 2016 r. Projekt przewiduje przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów dotyczących prawa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach I tury przeprowadzono już 300 warsztatów z udziałem ponad 9 000 uczniów. W IV kwartale 2015 r. rozpocznie się II tura warsztatów. Warsztaty są prowadzone przez trenerów zewnętrznych legitymujących się odpowiednim doświadczeniem trenerskim i wykształceniem prawniczym oraz w oparciu o autorski, innowacyjny program edukacyjny, konsultowany z psychologiem/pedagogiem.
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przekazać 60 tysięcy egzemplarzy poradnika do szkół biorących udział w warsztatach a także do zainteresowanych podmiotów np. tych, które  świadczą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz do sądów i prokuratur.  
Źródło:  https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/
 

Załączniki