Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Majówka
Pole golfowe
FG-5-05
Biznes_Szwajcaria
tania dzialka
mos 16 maja
Zawodowcy

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Zadbajmy razem o środowisko

            Mijająca zima unaoczniła mieszkańcom naszego miasta  problemy, jakie sprawia spalanie odpadów. Pogarsza jakość powietrza, ale stanowi też zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowia. Strażnicy miejscy podjęli w tym czasie 132 kontrole w czasie których ujawniono 5 przypadków spalania odpadów w piecach. Ponieśli oni konsekwencje prawne swojego postępowania.
            Już teraz otrzymujemy sygnały od mieszkańców proszących o podobne interwencja na ogródkach działkowych, gdzie z nadejściem wiosny niektórzy działkowcy odpady powstałe w wyniku prac porządkowych spalają w ogniskach. Dlatego w związku z zbliżającym się okresem wiosennym przypominamy o zakazie spalania odpadów roślinnych w ogrodzie czy na działce. W okresie wiosennym strażnicy spotkają się z działkowcami w czasie Walnych Zgromadzeń ROD przypominając przepisy prawne regulujące  postępowanie z wytworzonymi odpadami.
Najważniejsze z nich to:
- art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który zakazuje termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów. Naruszenie tego przepisu jest zagrożone  grzywną w wysokości do 5000 zł;
- Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. - umożliwia gromadzenie odpadów biodegradowalnych i zielonych na terenie nieruchomości w kompostowniku
i wykorzystywanie ich na potrzeby własne – nawożenia terenów zielonych lub ogrodów przydomowych. W innych przypadku należy je oddać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w oddzielnych workach foliowych koloru zielonego lub pojemnikach.
            Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że na ogródkach działkowych zjawisko spalania odpadów ulega systematycznemu zmniejszeniu. Jest jednak jeszcze na tyle duże, że powoduje niepokój sporej części gorzowian. Dlatego prosimy działkowców o zaniechanie spalania odpadów zielonych. Nie ze względu na ewentualnie grożące kary, ale w trosce o nasze zdrowie narażane na wdychanie szkodliwych substancji powstałych w wyniku spalania.
 
Andrzej Jasiński

 
           
           

Bezpieczne ferie w mieście

Strażnicy Miejscy jeszcze bardziej czujni i aktywni podczas ferii zimowych. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zwiększyli ilość patroli w okolicach kanału Ulgi i stawów znajdujących się na terenie Gorzowa. Wszystko po to, by uniknąć sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.
 
Przypominamy. Przebywanie na lodzie jest bardzo niebezpieczne! Niesie ze sobą duże ryzyko utonięcia. Często to chwila, ułamek sekundy…
Miejsca szczególnie niebezpieczne
Miejsca szczególnie niebezpieczne to: ujścia rzek, kanałów, ścieków, stawy, pomosty oraz miejsca, gdzie występują rysy i pęknięcia lodu. Zabawa w takich miejscach jest szczególnie niebezpieczna i niewskazana. ​
 
"Bezpieczne ferie", są tematem spotkań strażników miejskich z dziećmi i młodzieżą. Są one organizowane w świetlicach Caritasu. Dyskusje dotyczą też m.in. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym po zmroku.