Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
scena na scenie
kino mck
Balkony
tania dzialka
Zawodowcy
ZIT
azbest
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2017

 • 01-06-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Rowerowy pomysł zrealizowany

Już można korzystać ze stojaków rowerowych oraz stacji narzędziowej dla rowerów przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Dąbrowskiego 32.  To pierwsza realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.    
Oficjalne oddanie do użytku stojaków oraz stacji napraw do rowerów odbyło się 1 czerwca. Pomysł w ubiegłym roku do Budżetu Obywatelskiego 2017 zgłosił jeden z uczniów mechanika. Obecny na otwarciu wiceprezydent Radosław Sujak, zachęcał młodzież do zgłaszania kolejnych pomysłów do budżetu obywatelskiego, a Piotr Kruk, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych zaprosił wszystkich mieszkańców do korzystania z rowerowej infrastruktury, szczególnie ze stacji napraw, gdy tylko coś wydarzy się w trasie.
 
Przed nami jeszcze realizacja pozostałych 13 obywatelskich pomysłów.   Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na budowę trzech wielofunkcyjnych boisk. Przy Zespole Kształcenia Specjalnego przy ul. Dunikowskiego 5 powstanie boisko przeznaczone do gry w piłkę ręczną i koszykówkę oraz będzie odtworzone koło do pchnięcia kulą. Natomiast na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Dąbrowskiego 33 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21 powstaną boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę.
W czerwcu powinniśmy poznać wykonawcę wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Strażackiej. Zgodnie z projektem przygotowanym przez gorzowskiego architekta Krzysztofa Grzegorzewskiego na placu znajdą się zarówno urządzenia dla młodszych, jak i starszych tzn.: zestaw z wieżami i siatkami, huśtawki, bujaki, karuzela i piaskownica, a także elementy siłowni terenowej: orbitrek, wyciąg dolny i górny, wahadło z prasą nożną oraz wioślarz. Nawierzchnia placu zostanie utwardzona. Nie  zabranie także ławeczek, koszy na śmieci czy stojaków na rowery. Do końca czerwca Pracownia Modus z Krakowa przygotuje program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy skateparku w parku Kopernika, a w okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzony przetarg w trybie zaprojektuj-wybuduj.
 
Na końcowym etapie jest przygotowywanie dokumentacji projektowej  kolejnych pięciu inwestycji infrastrukturalnych. Zadanie realizuje firma Forma Pracownia Projektowa z Wilkowic.  Remont  przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta obejmie wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej dojścia do schodów oraz budowę nowych schodów po wcześniejszej rozbiórce  istniejących. Przy ul. Matejki i Fredry zostanie wymieniona  nawierzchnia chodnika oraz przebudowane zostaną istniejące schody, powstanie też nowy chodnik i schody. Ul. Kmicica zostanie utwardzona kostką betonową na długości  320 m.  Remont nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego obejmie także wykonanie krawężników i miejsc postojowych. W ramach przebudowy ul. Siewnej na odcinku około 165 m  powstanie także oświetlenie.
 
Niestety po raz drugi musiały zostać przeprowadzone zapytania na zaprojektowanie uporządkowania przestrzeni ul. Śląskiej oraz  zagospodarowania skweru przy ul. Dobrej i Kostrzyńskiej. Zadania wykonają gorzowskie firmy: Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki i Archidea Biuro Projektowe. Jedyny projekt miękki - aktywne warsztaty  kulturalne zostaną przeprowadzone w sierpniu.   
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji  
 
 
 • 04-04-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Projektanci już pracują

W bieżącym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 zostanie zrealizowanych 14 pomysłów mieszkańców, w tym jeden projekt miękki – aktywne warsztaty kulturalne.
Jeszcze pod koniec kwietnia poznamy koncepcję wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Strażackiej przygotowaną przez gorzowskiego architekta Krzysztofa Grzegorzewskiego. Natomiast do połowy maja, Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego W. Lamprecht  z Gorzowa,  przygotuje dokumentację boisk, które  mają powstać przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21, Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 przy ul. Dunikowskiego 5 oraz Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Dąbrowskiego 33. Także w maju powinny być gotowe projekty pięciu inwestycji infrastrukturalnych: remontu przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta, przebudowy i budowy schodów oraz remontu chodnika przy ul. Matejki i Fredry, utwardzenia odcinka ul. Kmicica, remontu nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego oraz przebudowy ul. Siewnej. Zadanie wykona Forma Pracownia Projektowa z Wilkowic. W kwietniu będziemy wiedzieli kto zaprojektuje uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej, zagospodarowanie skweru przy ul. Dobrej i Kostrzyńskiej, przygotuje program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy skateparku w parku Kopernika oraz  zorganizuje w okresie wakacyjnym aktywne warsztaty kulturalne.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 12-12-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Z młodzieżą o budżecie obywatelskim

Były ciekawe pomysły, gorąca dyskusja i wspólna decyzja, co ma być zrealizowane. Uczniowie z Zespołu Szkół Odzieżowych uczestniczyli w lekcji obywatelskiej na temat budżetu obywatelskiego.
Okazało się, że budżet obywatelski nie jest obcym pojęciem dla młodych ludzi, a przeprowadzone 14 grudnia br. przez pracowników Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji zajęcia warsztatowe w pełni ich zaangażowały. Uczniowie mieli zdecydować o rozdysponowaniu pewnej kwoty pieniędzy. Najpierw zgłaszali ciekawe pomysły, dotyczyły one głównie  szkoły. Potem  aby dokonać ostatecznego wyboru, który z nich należy wybrać do realizacji  odbyło się głosowanie oraz dyskusja w kilku grupach. Okazało się, że wyniki głosowania nie odzwierciedliły faktycznych potrzeb uczniów, które zostały wyartykułowane dopiero podczas dyskusji w poszczególnych grupach. I choć podczas głosowania najwięcej głosów otrzymał zakup sprzętu fryzjerskiego, to wypracowana przez grupy propozycja do realizacji dotyczyła uruchomienia stołówki, z której będą mogli korzystać wszyscy uczniowie odzieżówki. Uczniowie byli zgodni, że w przypadku decyzji w sprawach, które dotyczą wielu osób, ważne jest, by uwzględnić zdanie każdej osoby w grupie, poznać różne punkty widzenia i wypracować wspólną decyzję. Mechaniczne głosowanie nie daje takiej możliwości. Pracownicy BSR poinformowali uczestników lekcji, że w przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego pojawi się możliwość rezygnacji z głosowania i wypracowania podczas dyskusji w poszczególnych rejonach pomysłów do realizacji.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji          
 • 22-11-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2017

Załączniki

 • 08-11-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Odświeżamy budżet obywatelski

Zwiększenie liczby rejonów oraz wprowadzenie opcji rezygnacji z głosowania, jeśli zdecydują tak  mieszkańcy podczas spotkania w rejonie i wypracują propozycje zadań do realizacji – to najważniejsze zmiany, które proponują mieszkańcy.    
W przeprowadzonej od  5 września  do 23 października  br. ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2017 wzięło udział 450 osób, które wyraziły swoją opinię na temat przeprowadzonej procedury, zgłosiły także wnioski i uwagi.  W ramach ewaluacji odbyły się trzy spotkania tj. urzędników tworzących Zespół Opiniujący zajmujący się weryfikacją wniosków, mieszkańców, przedstawicieli środowiska oświatowego oraz przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców.
Zdaniem większości uczestników ewaluacji, by poprawić jakość procesu konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego należy zwiększyć  liczbę rejonów z 8 do 10, czyli rozdzielić Wieprzyce z Osiedlem Słonecznym oraz wydzielić Dolinki z Górczyna.  Takie rozwiązanie zarekomendowali mieszkańcy podczas spotkania 27 września oraz potwierdziły wyniki ankiety tj. 61 % uczestników opowiedziało się za rozdzieleniem Wieprzyc od Osiedla Słonecznego oraz prawie 17 % za wydzieleniem Dolinek z Górczyna. W związku ze zwiększeniem w przyszłym roku kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, zwiększenie liczby rejonów z 8 do 10, nie będzie odczuwalne w przypadku środków przeznaczonych na jeden rejon. W bieżącym roku była to kwota 306.000 zł, a w przyszłym roku będzie to 343.200 zł.  
Podczas spotkania rekomendowano także wprowadzenie opcji, aby mieszkańcy podczas spotkania dyskusyjnego w rejonie mogli podjąć decyzję o rezygnacji z głosowania i w drodze porozumienia wybrać inwestycję lub inwestycje, które w ramach kwoty przeznaczonej na rejon, mają być zrealizowane. Za takim rozwiązaniem wypowiedziało się także 67 % ankietowanych. Zaproponowanymi zmianami zajmą się na najbliższej sesji radni Rady Miasta.
Ponadto z przeprowadzonej ankiety wynika, że 79 % mieszkańców raczej pozytywnie oraz zdecydowanie pozytywnie ocenia ostatnią edycję budżetu obywatelskiego.  Do tego 85 % ankietowanych potwierdziło, że podział na kategorie: ogólnomiejską, rejonową, oświatową  jest dobrym rozwiązaniem, a 79 %, że budżet obywatelski skutecznie włączył mieszkańców w proces współdecydowania o wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Szczegółowe wyniki ankiety, jak i relacja z ewaluacji znajdują się w specjalnym raporcie, który można odnaleźć poniżej w załączniku.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 

Załączniki

 • 29-09-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Co zmienić w kategorii oświatowej?

Przedstawiciele gorzowskiego środowiska oświatowego ocenili tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego i zaproponowali zmiany, które miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
 
Ponad sześćdziesięciu przedstawicieli gorzowskiej oświaty rozmawiało, 29 września br. w magistracie,  o tym, jak ma wyglądać wybór zadań w ramach kategorii oświatowej. Starając się uszczegółowić obecne zapisy regulaminu budżetu obywatelskiego zaproponowano, by procedurę podzielić na następujące etapy: wypracowanie przez dyrektorów wspólnie z uczniami, rodzicami propozycji zadań twardych i miękkich, weryfikacja zadań przez Wydział Edukacji, dyskusja na temat wyboru zadań do realizacji. Dyskusje toczyłyby się w obrębie trzech grup: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Wstępnie zaczęto też rozmawiać o kryteriach, jakie byłyby uwzględnione podczas dyskusji. Tak, więc pod uwagę brane byłyby najważniejsze potrzeby placówek oświatowych. W przypadku przedszkoli dotyczą one budowy, remontów placów zabaw, jeśli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazja - budowy i remontów boisk sportowych, a w szkołach ponadgimnazjalnych – budowy i remontów  boisk sportowych oraz budowy siłowni zewnętrznych. Przy wyborze zadań do realizacji ważne byłoby także, czy dana placówka już skorzystała ze środków z budżetu obywatelskiego.
 
Spotkanie ze środowiskiem oświatowym odbyło się w ramach ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2017. Przed nami jeszcze ankieta, którą będzie można wypełnić od 10  do 23 października. Będzie ona dostępna w wersji elektronicznej na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz w formie papierowej  przy urnach  usytuowanych  w siedzibach  (główny hol) Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4  oraz Myśliborskiej 34.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji     
 • 28-09-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Ulepszamy regulamin

Większa liczba rejonów, wprowadzenie podczas spotkań dyskusyjnych możliwości wyboru pomysłów do realizacji, przy jednoczesnej rezygnacji z głosowania. Takie dość rewolucyjne zmiany zaproponowali mieszkańcy podczas spotkania w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego.
 
Dyskusja, 27 września br. w dawnym Lamusie, chwilami była bardzo gorąca. Ponad dwudziestu uczestników oceniło tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mówili o tym, co im się podobało oraz co należałoby poprawić.
 
Pozytywnie ocenili etap zgłaszania wniosków. Natomiast odnosząc się do ich weryfikacji zwrócili uwagę, by urzędnicy w przypadku pomysłów, którym grozi negatywna ocena, starali się uratować chociaż część wniosku. Mieszkańcy byli zgodni, co do zwiększenia liczby rejonów z 8 do 10 poprzez rozdzielenie Osiedla Słonecznego od Wieprzyc oraz wydzielenie Dolinek z Górczyna. Ich zdaniem podział na 10 rejonów: Zawarcie, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Osiedle Słoneczne, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn i Dolinki jest najbardziej sprawiedliwy i powinien być ostateczny. W związku ze zwiększeniem w przyszłym roku kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, zwiększenie liczby rejonów, nie będzie odczuwalne w przypadku środków przeznaczonych na jeden rejon. W bieżącym roku była to kwota 306.000 zł, a w przyszłym roku byłoby to 343.200 zł. Ponadto wiceprezydent Jacek Szymankiewicz zapowiedział, że przygotowany przez urzędników wykaz ulic nowego podziału na rejony, zostanie upubliczniony i będzie można  zgłaszać do niego uwagi.
 
Najwięcej emocji wzbudziła sprawa zasad głosowania oraz weryfikacji głosów. Podczas dyskusji stwierdzono, że wprowadzane, co roku zmiany w tym zakresie i tak wzbudzają uwagi, więc może podjąć próbę rezygnacji z głosowania gwarantując alternatywę - wybór zadań do realizacji podczas spotkań dyskusyjnych. To oznaczałoby, że mieszkańcy podczas takiego spotkania podejmują decyzję o rezygnacji z głosowania i w drodze porozumienia wybierają inwestycję lub inwestycje, które w ramach kwoty przeznaczonej na rejon, mają być zrealizowane. Podobnie dzieje się w przypadku kategorii oświatowej i takie rozwiązanie zostało pozytywnie przyjęte, zarówno przez mieszkańców, jak i środowisko oświatowe. Oczywiście nadal forma głosowania byłaby zachowana w przypadku zadań ogólnomiejskich oraz tych rejonów, których mieszkańcy nie chcieliby skorzystać z takiej opcji.  
 
Tematy poruszane podczas spotkania z mieszkańcami znajdą swoje odzwierciedlenie w ankiecie,  do wypełnienia której zapraszamy wszystkich!  Ankieta będzie dostępna od 10  do 23 października w wersji elektronicznej na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz w formie papierowej  przy urnach  usytuowanych  w siedzibach  (główny hol) Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4  oraz Myśliborskiej 34.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
               

Oceń Budżet Obywatelski 2017

Już we wtorek, tj. 27 września będzie można wyrazić swoją opinię na temat tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Zapraszamy wszystkich na godz. 17.00 do dawnej siedziby Lamusa przy ul. Sikorskiego 5.  
 
Co sądzisz o budżecie obywatelskim? Czy podoba Ci się obecny podział na rejony? Jaka jest Twoja opinia na temat głosowania?  Na te pytania oraz inne będzie można odpowiedzieć podczas otwartego spotkania mieszkańców 27 września (wtorek), godz. 17.00 w dawnej siedzibie KMT Lamus, ul. Sikorskiego 5.
 
Czas ocenić  proces konsultacji społecznych. Wskazać słabe i mocne punkty procedury przeprowadzonej na podstawie nowego regulaminu obowiązującego od bieżącego roku. Chcielibyśmy, by gorzowski  budżet obywatelski stale się rozwijał i zmieniał zgodnie z  wolą mieszkańców. Obszary, które pojawią się podczas spotkania z mieszkańcami posłużą do przygotowania ankiety, do wypełnienia której zapraszamy wszystkich! 
czytaj dalej
 • 27-06-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Obywatelscy zwycięzcy

W Parku Wiosny Ludów, 27 czerwca prezydent Jacek Wójcicki ogłosił  wyniki głosowania mieszkańców na pomysły zgłoszone do piątej edycji budżetu obywatelskiego.   
Mieszkańcy, od 23 maja do 7 czerwca br., łącznie oddali 15.340 kart. Ważnych kart było 11.664 (11.093 papierowych i 571 elektronicznych), a nieważnych - 3.676. Najczęściej popełniane błędy to: brak podpisu, oddanie więcej niż dwóch głosów na jednej karcie, oddanie dwóch lub więcej kart, błędne dane mieszkańców, zbyt niski wiek tj. poniżej 13 lat.   
W sumie gorzowianie oddali 10.065 ważnych głosów na 8 zadań w kategorii ogólno miejskiej  i 11.544  na 59 zadań w kategorii rejonowej. Najwięcej ważnych głosów oddano na zadania na Zakanalu – 2.401, a najmniej na Zawarciu  - 212. W pozostałych rejonach liczba oddanych ważnych głosów kształtuje się w następujący sposób: Piaski – 2.017; Górczyn – 1897; Staszica – 1.608; Manhattan – 1.148; Wieprzyce/Osiedle Słoneczne – 1.132; Śródmieście/Centrum – 1.129. Wykaz wszystkich zadań z liczbą zdobytych punktów w załączniku (tabela).
 
Kto głosował?
To kobiety zdecydowanie wykazały się większą aktywnością obywatelską i swoje głosy oddały 6.452 panie. Natomiast liczba głosujących panów wyniosła -  5.212.    
Najstarszą osobą głosującą była 100-latka ( głosy na zadania: 1. Wyznaczenie siedmiu wzgórz na terenie miasta oraz ich trwałe oznakowanie, 2. Wielopokoleniowa strefa rekreacji wzdłuż Kłodawki przy ul. Dąbrowskiego i Krasińskiego). Najbardziej aktywną grupą wiekową w głosowaniu były osoby powyżej 60 roku życia  (3.453 głosów) oraz 30-latkowie (2.061). Natomiast najmłodsi zdecydowali o zwycięstwie zadania pn. rozbudowa skateparku w Parku Kopernika, choć na to zadanie głosowali także starsi, w tym sześć osób z przedziału wiekowego 90-100 lat. Infografiki w załączniku.     
 
Zwycięzcy Budżetu Obywatelskiego 2017
Okazało się, że wszystkie zwycięskie pomysły zdobyły rekomendację mieszkańców podczas spotkań dyskusyjnych, uzyskując dodatkowe 83 punkty. Ponadto gwarancję realizacji w 2017 r., zgodnie z regulaminem, uzyskało jedno zadanie miękkie w kategorii ogólnomiejskiej.  Lista zwycięskich zadań, które zostaną zrealizowane w 2017 r. : 
Kategoria ogólnomiejska:
- Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika (OG 1). Wnioskodawca: Wojciech Pięta. Liczba głosów: 2.597; 83 dodatkowe punkty; suma: 2.680 głosów. Koszt: 734.400 zł. Projekt polega na rozbudowie istniejącego skateparku. Zostanie zamontowana specjalna płyta, zmodernizowane stare urządzenia i pojawią się nowe.   
 
- Aktywne warsztaty kulturalne (OG 8 – zadanie miękkie). Wnioskodawca: Irena Gwiazdowska.  Liczba głosów:296. Koszt: 81.000 zł. Projekt obejmuje organizację zajęć letnich dla dorosłych w formie aktywnych warsztatów kulturalno-artystycznych. Zajęcia odbędą się w Parku Wiosny Ludów (4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie).        
 
Kategoria rejonowa:
 
- Zawarcie: Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej (R2). Wnioskodawca: Jan Biernacki. Liczba głosów: 77; 83 dodatkowe punkty; suma: 160 głosów. Koszt: 190.000 zł. Projekt polega na odtworzeniu trawników, nasadzeniu drzew i krzewów na kilku stworzonych klombach, wyposażeniu w małą architekturę (ławki i kosze uliczne), malowaniu na ulicy znaków poziomych wytyczających strefę parkingową.
 
- Zakanale: Wielopokoleniowy plac zabaw przy ul. Strażackiej (R8). Wnioskodawcy: Angelika Zacierka i Albert Madej. Liczba głosów: 1171; 83 dodatkowe punkty; suma: 1.254 głosów. Koszt: 120.000 zł. Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, wyposażonego w wieżę ze zjeżdżalnią i siatką do wspinaczki, podwójną huśtawkę, huśtawkę wagową, ławeczkę, piaskownicę, 2 bujaki, karuzelę krzyżową oraz na budowie siłowni zewnętrznej  obok placu.
 
 - (Śródmieście/Centrum): Remont przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta (R13). Wnioskodawca: Jadwiga Klimanowska.  Liczba głosów: 433; 83 dodatkowe punkty; suma: 516 głosów. Koszt: 270.000 zł. Projekt obejmuje rozebranie istniejącego chodnika i schodów oraz wykonanie nowego chodnika i schodów terenowych z kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia.
 
- Piaski: Utwardzenie ul. Kmicica (R 18). Wnioskodawca: Karina Kowalska.  Liczba głosów: 1003; 83 dodatkowe punkty; suma: 1086 głosów. Koszt: 293.374 zł. Projekt przewiduje utwardzenie kostką betonową ul. Kmicica.
 
 - Staszica: Przebudowa i budowa schodów oraz remont chodnika – ul. Matejki i Fredry (R 25). Wnioskodawcy: Helena Chłodnicka i Jan Majewski.  Liczba głosów: 692; 83 dodatkowe punkty; suma: 775 głosów. Koszt: 250.000 zł. Projekt polega na przebudowie schodów wraz z chodnikiem do ul. Żeromskiego, budowie nowych schodów do przejścia dla pieszych przy ul. Fredry, budowie schodów z chodnikiem do ul. Matejki oraz remoncie chodnika do ul. Dunikowskiego.
 
- Wieprzyce/Osiedle Słoneczne: Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej (R30). Wnioskodawca: Lucyna Kandel-Feliczak.  Liczba głosów: 565; 83 dodatkowe punkty; suma: 648 głosów. Koszt: 280.000 zł.  Projekt polega na utwardzeniu ścieżki prowadzącej przez środek skweru oraz wybudowaniu nowych ścieżek, na odrestaurowaniu zieleni, w tym dokonaniu nowych nasadzeń, wyposażeniu skweru w ławki, kosze oraz renowacji muru.
 
 
- Manhattan: Remont nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego (R 38). Wnioskodawca: Grzegorz Adamski.  Liczba głosów: 321; 83 dodatkowe punkty; suma: 404 głosów. Koszt: 220.000 zł. Projekt polega na korekcyjnym frezowaniu istniejącej podbudowy betonowej i wykonaniu nowej warstwy asfaltowej na odcinkach, które nie zostały przebudowane. Ponadto zostanie przeprowadzona regulacja włazów studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych.
 
- Górczyn: Przebudowa ul. Siewnej (R 50). Wnioskodawca: Zbigniew Tumiłowicz. Liczba głosów: 609; 83 dodatkowe punkty; suma: 692 głosów. Koszt: 302.000 zł. Projekt polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 96 m oraz zamontowaniu trzech lamp solarno-wiatrowych.
 
Przypominamy także, że zgodnie z regulaminem pod głosowanie nie zostały poddane zadania oświatowe. Podczas dwóch spotkań dyskusyjnych do realizacji w 2017 r. wybrano cztery zadania z 39 zgłoszonych, tzn.:  1. budowę sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21. Wnioskodawca: Urszula Niemirowska. Kwota: 350.000 zł, 2. budowę  boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego  5. Wnioskodawca: Joanna Fabisiak. Wnioskodawca:   Kwota: 146.149 zł, 3. przebudowę kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33. Wnioskodawca: Stanisław Jodko. Kwota: 300.000 zł, 4. montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynką na narzędzia,  ul. Dąbrowskiego 32- 33. Wnioskodawca: Wojciech Pięta. Kwota: 6.000 zł.
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 r. do rozdysponowania było  4.080.000 zł, czyli 2.448.000 zł na kategorię rejonową oraz po 816.000 zł na kategorie ogólnomiejską i oświatową. W najbliższym czasie Prezydent Miasta zdecyduje - co  z ponad 500 tys. zł, które pozostały w kategorii rejonowej.   
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji  
 

Załączniki