Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
slider - park siemiradzkiego
slider - katedra
slider - kwadrat
slider - klodawka
slider - murawy
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2017

 • 05-04-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Weryfikacja i co dalej?

Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram kolejnych etapów konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017:
 
- kwiecień – weryfikacja wniosków pod kątem formalno-prawnym przez Zespół Opiniujący,
- początek maja – ogłoszenie przez Prezydenta Miasta raportu na temat przebiegu konsultacji społecznych wraz z listą wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców zadań, zaopiniowanych pozytywnie lub negatywnie,
- początek maja akcja promocyjno-informacyjna na temat głosowania mieszkańców,
- maj/czerwiec – głosowanie mieszkańców na zadania pozytywnie zaopiniowane (15 dni),
- czerwiec – liczenie głosów,
- do 30 czerwca – ogłoszenie przez Prezydenta Miasta wyników głosowania oraz informacja na temat zwycięskich projektów, które będą realizowane w 2017 r.
 
Szczegółowe terminy zostaną podane pod koniec kwietnia.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji    
 • 29-03-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zadania oświatowe wybrane

Znamy już pełną listę zadań oświatowych rekomendowanych do realizacji w 2017 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Lista kończy etap konsultacji w kategorii oświatowej i zostanie przedstawiona Prezydentowi Miasta.
 
Podczas spotkania oświatowego, które odbyło się 8 marca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, najwyższą liczbę rekomendacji, czyli po cztery  zdobyły równorzędnie dwa projekty: budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21 (350.000 zł) oraz budowa boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego  5 (146.149 zł). Realizacja tych dwóch zadań nie wyczerpałaby kwoty przeznaczonej na kategorię oświatową tj. 816.000 zł, dlatego Prezydent Miasta zaprosił do dyskusji na temat rozdysponowania reszty środków siedmiu autorów wniosków, które otrzymały po trzy rekomendacje.
24 marca w magistracie spotkali się autorzy wniosków: doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6, ul. Drzymały 18; montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynką do narzędzi przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32; street workuto park na terenie Zespołu Szkół nr 12, ul. Śląska 20; przebudowa kompleksu boisk na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Dąbrowskiego 33; budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Gimnazjum nr 7, ul. Estkowskiego 3; kompleksowe wykończenie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5, Al. Konstytucji 3 Maja 44; budowa zatoki parkingowej dla pojazdów dowożących uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5. Podczas debaty wnioskodawcy przy wyborze zadań do realizacji uwzględnili kryteria: powszechności, wysokości środków oraz dotychczas zrealizowanych inwestycji na terenie poszczególnych placówek. Zastanawiali się czy rekomendować jedno duże zadanie czy kilka mniejszych. Ostatecznie zdecydowali, że trzecim zadaniem, które zostanie rekomendowane będzie przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych (300.000 zł), natomiast jako czwarte montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynką na narzędzia (6.000 zł), ale przy zmienionej lokalizacji, tak by służyło ono uczniom Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz mieszkańcom, którzy będą korzystać  z nowego kompleksu boisk.
 Lista  składająca się z czterech zadań oświatowych rekomendowanych do realizacji w 2017 r. kończy etap konsultacji w ramach kategorii oświatowej, które zgodnie z nowym regulaminem miały formułę spotkań dyskusyjnych. Lista zawiera inwestycje: 1. budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21 (350.000 zł), 2. budowa boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego  5 (146.149 zł), 3.  przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33 (300.000 zł), 4. montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynką na narzędzia,  ul. Dąbrowskiego 33( 6.000 zł). W przypadku kategorii rejonowej i ogólnomiejskiej odbędzie się głosowanie mieszkańców.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji  
 • 09-03-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

O priorytetach, oświacie i regulaminie

Dyskusja na temat oświatowych projektów, które mają być zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, miała burzliwy przebieg i nie udało się uniknąć głosowania, choć listę priorytetów najlepiej wypracować w drodze kompromisu.
Na spotkaniu dotyczącym kategorii oświatowej, 8 marca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, pojawiło się 159 osób. W sumie zgłoszono 40 pomysłów (lista w załączniku). Zdecydowana większość projektów została zaprezentowana przez ich autorów, tylko w przypadku kilku pomysłów, gdzie pojawiły się wątpliwości dotyczące ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców, wnioskodawcy odstąpili od ich przedstawienia. Dodatkowo, zebrani byli informowani, jakie inwestycje w ciągu ostatnich lat zostały już zrealizowane w poszczególnych placówkach.  Po  prezentacjach odbyła się burzliwa dyskusja, w dużej części poświęcona zasadom wyboru zadań do realizacji. Zgodnie z nowym regulaminem zadania oświatowe mogły być zgłaszane tylko podczas spotkania dyskusyjnego i nie będą podlegały powszechnemu głosowaniu mieszkańców. Do tego nie  mogą przekroczyć kwoty 816.000 zł. Oczywiście zasady regulaminu podlegają ewaluacji, do udziału w której zaproszono zgłaszających uwagi, ale proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z ideą partycypacji, której głównym celem jest świadome włączenie mieszkańców w proces współdecydowania o wydatkach finansowych z wydzielonej części budżetu miasta. Mieszkańcy decydując o wydatkowaniu pieniędzy powinni kierować się dobrem wspólnym. Organizowane publiczne dyskusje o potrzebach społecznych i sposobach ich zaspokojenia, mają na celu stworzenie szansy ich uczestnikom poznania argumentów różnych stron, wyrobienia sobie własnego zdania, dostrzeżenia wspólnego interesu, szukania kompromisów, których efektem jest lista priorytetowych zadań preferowanych do realizacji. Wydzielenie kategorii oświatowej, przez autorów nowego regulaminu budżetu obywatelskiego tj. przez mieszkańców, radnych i urzędników, miało służyć wzmocnieniu pozycji placówek oświatowych, jako ośrodków integrujących lokalną wspólnotę.  
Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane projekty twarde dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a następnie projekty miękkie np. festyny, turnieje, zawody. Niestety nie udało się wypracować listy rekomendowanych zadań bez głosowania. Autorzy poszczególnych wniosków oddawali po dwie rekomendacje na pozostałe wnioski. Nie mogli głosować na swój pomysł. Ostatecznie najwyższą liczbę głosów zdobyły: budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21 oraz budowa boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego  5. W dalszej kolejności,  z tą samą liczbą rekomendacji, znalazło się 7 pomysłów (szczegóły w załączniku). Zanim Prezydent Miasta zdecyduje, które oświatowe wnioski zostaną zrealizowane w 2017 r. zostaną one poddane szczegółowej weryfikacji przez Zespół Opiniujący.  
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji            

Załączniki

 • 02-03-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Pomysły na miasto zgłoszone

Skatepark, słowiański gród i wyznaczenie 7 wzgórz na terenie Gorzowa  wraz z ich oznakowaniem – to pomysły, które otrzymały rekomendację oraz dodatkowe punkty podczas ogólnomiejskiej debaty. 
 
W spotkaniu dyskusyjnym, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 1 marca, uczestniczyło 39 osób. Rozmawiano o  13 pomysłach. Ostatecznie mieszkańcy ustalili listę priorytetów:  1. rozbudowę skateparku w parku Kopernika, 2. budowę nad Wartą Grodu Gorzów Wlkp. - Centrum Kultury Słowiańskiej, gdzie będą organizowane m.in. turnieje historyczne,  3. wyznaczenie 7 wzgórz na terenie Gorzowa  oraz trwałe ich oznakowanie, 4. budowę ul. Owocowej od strony ul. Żwirowej na odcinku 350 m,  5. rewitalizację  parku Siemiradzkiego, 6. montaż sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Owocowej i Wyszyńskiego, 7. zajęcia sportowe z elementami tenisa stołowego wśród gorzowskich przedszkoli – turnieje, 8. wczasy letnie dla dorosłych w formie aktywnych warsztatów kulturalnych wraz z kinem letnim, 9. zagospodarowanie  terenu zielonego oraz schodów do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej od  ul. Orląt Lwowskich, 10. doposażenie terenów zielonych i skwerów w wygodne ławki, 11. remont ścieżki ze schodami prowadzącej od ul. Walczaka (dawny szpital dziecięcy) do Miejskiego Centrum Kultury, 12. odbudowę poniemieckiego toru saneczkowego przy ul. Zacisze, 13. remont  „Schodów Donikąd”.  
Mieszkańcy, którzy chcieliby jeszcze zgłosić zadania ogólnomiejskie lub rejonowe, mogą to zrobić do 18 marca br. wypełniając formularz i zbierając 20 podpisów poparcia. Wypełniony wniosek wraz z listą poparcia należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesyłać skan wniosku na adres e-mail: budzetobywatelski@um.gorzow.pl
 
Zapraszamy także, 8 marca o godz. 17.00, na debatę oświatową w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Sikorskiego 107.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji  
 • 26-02-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Rejonowe rozmowy zakończone

W sumie o potrzebach w rejonach rozmawiały 194 osoby, które zgłosiły 67 pomysłów. Cykl spotkań dyskusyjnych zakończył się 25 lutego na Górczynie.
 
W trakcie dyskusji  mieszkańcy modyfikowali i łączyli pomysły. Przekonywali się nawzajem do swoich racji i szukali kompromisów, których efektem były ułożone w rejonach listy priorytetów. Poprzez aklamację wybrali po 5 pomysłów, które uzyskają dodatkowe punkty podczas głosowania. Najbardziej gorąca dyskusja odbyła się podczas ostatniego spotkania Górczyna i Dolinek. Rozmawiano o 14 pomysłach, z czego 3 dotyczyły innego rejonu, więc nie znalazły się na liście priorytetów. Ponadto autor zadania dotyczącego budowy ul. Grabskiego wraz z oświetleniem zrezygnował z jego zgłoszenia. Ostatecznie z rejonu Górczyn/Dolinki zgłoszono 11 pomysłów: 1. remont chodnika przy ul. Czereśniowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej, 2. budowę chodnika przy ul. 9 Maja od nr 40 do 46, 3. zamontowanie słupów oświetleniowych oraz wykonanie bezpiecznego pobocza przy ul. Warszawskiej wzdłuż parku Czechówek, 4. budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Paderewskiego oraz na boisku SP 13 przy ul. Witosa, 5. budowę ul. Siewnej wraz z oświetleniem solarno-wiatrowym,  6. remont ul. Okólnej na odcinku 170 m, 7. wylanie dywanika asfaltowego na ul. Parkowej oraz budowę miejsc do parkowania, 8. położenie chodnika przy ul. Czereśniowej od stacji benzynowej wzdłuż byłych działek ogrodowych, uporządkowanie zieleni, 9. rewitalizację parku Kopernika, 10. budowę połączenia ścieżek rowerowych -  ul. Piłsudskiego, Czereśniowa, Walczaka.
Mieszkańcy, którzy chcieliby jeszcze zgłosić zadania rejonowe, mogą to zrobić do 18 marca br. wypełniając formularz i zbierając 20 podpisów poparcia. Wypełniony wniosek wraz z listą poparcia należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesyłać skan wniosku na adres e-mail: budzetobywatelski@um.gorzow.pl.  
 
Można natomiast wziąć udział 1 marca w spotkaniu na tematy ogólnomiejskie, a 8 marca na tematy oświatowe. Oba spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00 w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Sikorskiego 107.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 24-02-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

9 projektów z Manhattanu

W spotkaniu dotyczącym  Budżetu Obywatelskiego 2017 wzięło udział 32 mieszkańców, którzy ułożyli listę priorytetów dla Manhattanu.
 
Mieszkańcy rozmawiali o zgłoszeniu 13 pomysłów do budżetu obywatelskiego. Przy układaniu listy priorytetów zdecydowano się połączyć kilka projektów, więc ostatecznie pozostało 9:  1.budowa miejsc parkingowych przy ul. Janockiego, KEN, Jana Pawła II wraz z wydzieleniem miejsc dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży oraz budową zatoki autobusowej przy ul. KEN (projekt połączony), 2.budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 20 – ul. Sucharskiego, 3. modernizacja przejść dla pieszych na tzw. „aktywne przejścia”  przy ul. Obrońców Pokoju (połączony projekt), 4. budowa ul. Andersa wraz z miejscami parkingowymi , 5. strefa rekreacji dla dorosłych oraz wybieg dla psów w parku Górczyńskim (połączony projekt),  6.budowa chodnika od ul. KEN do jezdni ul. Okulickiego oraz remont chodnika przy ul. Walczaka (połączony projekt), 7. wylanie dywaniku asfaltowego na ul. Grota-Roweckiego,  8. budowa parkingu pomiędzy ul. Mikołajczyka a ul. Okulickiego, 9. wykonanie  odcinka ul. Sosabowskiego wraz z chodnikiem, parkingiem oraz oświetleniem. Rekomendację wraz z dodatkowymi punktami podczas głosowania przyznano 5 pierwszym pomysłom.  Zapraszamy na ostatnie rejonowe spotkanie dla mieszkańców  Górczyna i Dolinek, 25 lutego (czwartek), początek godz. 17.00 w „Swojskiej Chacie” Spółdzielni Mieszkaniowej Górczyn (dawna Americana), ul. Czereśniowa 6.  Ponadto 1 marca odbędzie się spotkanie na tematy ogólnomiejskie, a 8 marca na tematy oświatowe. Oba spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00 w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Sikorskiego 107.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 19-02-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

11 pomysłów z Wieprzyc i Osiedla Słonecznego

Podczas spotkania rejonowego Wieprzyc i Osiedla Słonecznego, mieszkańcy rozmawiali o 13 pomysłach, ostatecznie do Budżetu Obywatelskiego 2017 zgłosili 11.
 
W sali konferencyjnej Centrum Charytatywnego im. Jana Pawła II przy ul. Słonecznej, 18 lutego pojawiły się 24 osoby. Mieszkańcy rozmawiali  o 13 pomysłach. Podczas dyskusji na temat listy priorytetów zrezygnowano ze zgłoszenia w sprawie zrobienia dojazdu do ul. Dąbroszyńskiej oraz podjazdu na wózki przy budynku przy ul. Słoneczna 60-61. Ostatecznie mieszkańcy zgłosili: 1. budowę placu zabaw dla dzieci wraz z boiskami przy ul. Słonecznej 64-68, 69-73, 2. wielopokoleniową strefę rekreacji między blokami przy ul. Słonecznej 85, 86-90, 91-96, 3. zagospodarowanie parku przy skrzyżowaniu ul. Dobrej i Kostrzyńskiej, 4.  remont chodników, drogi, budowę miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej 18,20,22, 5. budowę chodnika wraz z dojazdem i modernizacją drogi wewnętrznej  oraz oświetleniem podwórza przy ul. Al. 11-go Listopada 92-98, 6. „Osiedlowy animator zabaw i rekreacji” (projekt miękki), 7. wjazd dla wózków przy schodach z ul. Sportowej na ul. Ciołkowskiego, 8. budowę ul. Komandosów wraz z oświetleniem, 9.  przebudowę drogi dojazdowej do osiedla Zielona Dolina, 10.wyłożenie kostką odcinka ul. Dąbroszyńskiej między budynkami 76 A i 76 B, 11. wyznaczenie przejścia dla pieszych  na wysokości wjazdu  na stadion piłkarski przy ul. Olimpijskiej. Rekomendację i dodatkowe punkty podczas głosowania otrzymały pierwsze 5 pomysłów. Zapraszamy na kolejne spotkania:
- dla rejonu Manhattan: 23 lutego (wtorek), początek godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7,
- dla rejonu Górczyn: 25 lutego (czwartek), początek godz. 17.00, Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczyn, ul. Czereśniowa 6,  
- na tematy ogólnomiejskie 1 marca (wtorek), początek godz. 17.00  w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Sikorskiego 107,   
- na tematy oświatowe 8 marca (wtorek), początek godz. 17.00 w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Sikorskiego 107.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 17-02-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Pomysły ze Staszica

Mieszkańcy rozmawiali o potrzebach rejonu, a dyskusja na temat listy priorytetów była gorąca.
 
W Klubie u Szefa Spółdzielni Mieszkaniowej Staszica, 16 lutego spotkało się 30 osób. Mieszkańcy rozmawiali o zgłoszeniu 8 pomysłów do Budżetu Obywatelskiego 2017. Ostatecznie podczas dyskusji na temat priorytetów i przyznania rekomendacji, która gwarantuje dodatkowe punkty podczas głosowania, wycofano pomysł dotyczący remontu chodnika wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 16. Mieszkańcy zdecydowali się także połączyć 2 projekty w 1. Ostatecznie zgłoszono 6 pomysłów: 1. zagospodarowanie terenu przy ul. Dunikowskiego na skwer, 2. budowa ul. Skalskiego i Tańskiego. 3. wybudowanie małpiego gaju wraz z siłownią, ławkami i stolikami. 4.  wybudowanie nowych schodów (wejście na osiedle Staszica od ul. Matejki) wraz z remontem chodnika przy ul. Fredry (połączony projekt). 5. remont chodnika z montażem barierek bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 11 wraz z montażem barierek uniemożliwiających parkowanie przy Przedszkolu Miejskim nr 11, 6. wydzielenie przy ul. Słowiańskiej, z byłego poligonu wojskowego, części zielonej na park. Dodatkowe punkty otrzyma 5 pierwszych pomysłów.
Zapraszamy na kolejne spotkania:  
- dla rejonu Wieprzyce/Osiedle Słoneczne: 18 lutego (czwartek), początek godz. 17.00 w    Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II, ul. Słoneczna 63,
- dla rejonu Manhattan 23 lutego (wtorek), początek godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7,
 - dla rejonu Górczyn: 25 lutego (czwartek), początek godz. 17.00 Spółdzielni Mieszkaniowej Górczyn, ul. Czereśniowa 6,  
- na tematy ogólnomiejskie 1 marca (wtorek), początek godz. 17.00  w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Sikorskiego 107,   
- na tematy oświatowe 8 marca (wtorek), początek godz. 17.00 w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Sikorskiego 107.
 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 12-02-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Dyskutowano o śródmieściu

Mieszkańcy centrum rozmawiali o potrzebach rejonu, nie tylko w kontekście budżetu obywatelskiego, ale także rewitalizacji tego obszaru.
 
Podczas spotkania, 11 lutego w Jazz Clubie Pod Filarami, mieszkańcy rozmawiali o zgłoszeniu 7 wniosków do budżetu obywatelskiego. Ostatecznie podczas tworzenia listy priorytetów zostały połączone dwa wnioski dotyczące parku Wiosny Ludów, a w przypadku pomysłu organizacji letniego kina oraz wakacyjnych animacji dla dzieci, postanowiono zgłosić go podczas spotkania na temat kategorii ogólnomiejskiej. W związku z tym, że plac Grunwaldzki poddany zostanie rewitalizacji zdecydowano, że wielopokoleniowa strefa rekreacji powinna powstać wzdłuż Kłodawki. Rekomendację uczestników wraz z dodatkowymi punktami podczas głosowania otrzymały: 1. remont przejścia dla pieszych ze schodami między ul. Kosynierów Gdyńskich a Moniuszki, 2. wydzielenie pasa ruchu rowerowego w ul. Sikorskiego, Warszawskiej, Jagiełły i Wybickiego, 3. wielopokoleniowa strefa rekreacji wzdłuż Kłodawki przy ul. Dąbrowskiego, Krasińskiego, 4. lokalny wielopokoleniowy plac rekreacji na terenie podwórza przy ul. Kosynierów Gdyńskich 80-81, Borowskiego 20-21. 5. modernizacja placu zabaw wraz z jego wygrodzeniem oraz budowa toalet dla psów w parku Wiosny Ludów. Zapraszamy na kolejne spotkania. Harmonogram można odnaleźć w materiałach znajdujących się poniżej.
        
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 10-02-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Gorzowianie debatują

Systematycznie wzrasta liczba mieszkańców biorących udział w debatach publicznych na temat potrzeb rejonów, zorganizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
 
Momentami dyskusja jest gorąca, zwłaszcza gdy mieszkańcy oceniają zgłoszone wnioski pod kątem pierwszeństwa ich realizacji, ale wsłuchują się w argumenty wszystkich stron i na drodze kompromisu, przez aklamację tworzą listy priorytetów, które mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas głosowania. Podczas debaty nie ograniczają się jedynie do zgłoszonych pomysłów, ale rozmawiają o całym rejonie, jego potrzebach, rozwoju. Zgłaszają także  interwencyjne sprawy, które przekazywane są do wydziałów merytorycznych. W sumie, w  trzech spotkaniach dyskusyjnych zorganizowanych na Zawarciu, Zakanalu i Piaskach uczestniczyło już 60 osób. 
 
9 lutego o potrzebach na Piaskach rozmawiały 24 osoby. Zgłoszono 9 wniosków. Podczas dyskusji autor wniosku, by przy ul. Błotnej utworzyć trakt spacerowo-rekreacyjny wycofał go i zapowiedział, że powróci do tego pomysłu   podczas przyszłorocznej edycji. Ostatecznie do Budżetu Obywatelskiego 2017 zgłoszono: 1. budowę parkingów przy ul. Sczanieckiej 23-25, 2. remont drogi wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 wraz z rozbudową parkingów, 3. budowę parkingów przy ul. Kazimierza Wielkiego 79-89 i Bohaterów Westerplatte 2 , 4. remont schodów prowadzących do pętli tramwajowej, 5. utwardzenie ul. Kmicica, 6. uzupełnienie brakujących chodników przy ul. Owocowej, 7. modernizację ul. Powstańców Śląskich na odcinku 300 m, 8. odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie ul. Bazaltowej. 5 pierwszych wniosków otrzymało rekomendację uczestników spotkania, co oznacza dodatkowe punkty podczas głosowania.
 
Zapraszamy na kolejne spotkania:       
- dla rejonu Śródmieście/Centrum: 11 lutego (czwartek), początek godz. 17.00 - w Jazz Clubie Pod Filarami, ul. Jagiełły 7,
- dla rejonu Staszica: 16 lutego (wtorek), początek godz. 17.00 – w Klubie u Szefa  Spółdzielni Mieszkaniowej Staszica, ul. Chełmońskiego 8,
- dla rejonu Wieprzyce/Osiedle Słoneczne: 18 lutego (czwartek), początek godz. 17.00 w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II, ul. Słoneczna 63,
- dla rejonu Manhattan 23 lutego (wtorek), początek godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7,
- dla rejonu Górczyn/Dolinki: 25 lutego (czwartek), początek godz. 17.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej Górczyn, ul. Czereśniowa 6,  
- dotyczące kategorii ogólnomiejskiej: 1 marca (wtorek), początek godz. 17.00 w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Sikorskiego 107,    
- dotyczące kategorii oświatowej: 8 marca (wtorek), początek godz. 17.00 w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Sikorskiego 107.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
1 2 3