Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
slider - park siemiradzkiego
slider - katedra
slider - kwadrat
slider - klodawka
slider - murawy
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2017

 • 19-01-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Obywatelski raport

Przedstawiamy obywatelski raport, czyli stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2017 na dzień 18 czerwca 2018 r. 
 
Kategoria ogólnomiejska
Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika. Firma Techramps wykona zadanie do końca czerwca 2018 r. WGT* – tel. 95 7355 765.     
Kategoria rejonowa:
Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej (Zamoście). Inicjatywy Edukacyjne COMPENDARIA Sp. z o.o. zrealizują zadanie do 29 czerwca 2018 r. WGT – tel. 95 7 355 796.     
Remont przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta (Śródmieście/Centrum) – Firma Sebastian Owczarz zrealizuje zadanie do 21 czerwiec 2018 r. WIR* – tel. 95 7355 713. 
Przebudowa i budowa schodów oraz remont chodnika – ul. Matejki i Fredry (Staszica). Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KOPPI Marcin Koprowski wykonało zadanie do 8 czerwca 2018 r. WIR – tel. 95 7355 713.
Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej (Wieprzyce/Osiedle Słoneczne) – II etap oświetlenie. Wybrany w postępowaniu wykonawca robót budowlanych odstąpił od podpisania umowy. W związku z powyższym ogłoszono drugie postępowanie przetargowe – otwarcie ofert 22.06.2018 r. WGT – tel. 95 7355 819.
Informację o pozostałych, zrealizowanych zadaniach można odnaleźć poniżej.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 29-09-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Co zmienić w kategorii oświatowej?

Przedstawiciele gorzowskiego środowiska oświatowego ocenili tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego i zaproponowali zmiany, które miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
 
Ponad sześćdziesięciu przedstawicieli gorzowskiej oświaty rozmawiało, 29 września br. w magistracie,  o tym, jak ma wyglądać wybór zadań w ramach kategorii oświatowej. Starając się uszczegółowić obecne zapisy regulaminu budżetu obywatelskiego zaproponowano, by procedurę podzielić na następujące etapy: wypracowanie przez dyrektorów wspólnie z uczniami, rodzicami propozycji zadań twardych i miękkich, weryfikacja zadań przez Wydział Edukacji, dyskusja na temat wyboru zadań do realizacji. Dyskusje toczyłyby się w obrębie trzech grup: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Wstępnie zaczęto też rozmawiać o kryteriach, jakie byłyby uwzględnione podczas dyskusji. Tak, więc pod uwagę brane byłyby najważniejsze potrzeby placówek oświatowych. W przypadku przedszkoli dotyczą one budowy, remontów placów zabaw, jeśli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazja - budowy i remontów boisk sportowych, a w szkołach ponadgimnazjalnych – budowy i remontów  boisk sportowych oraz budowy siłowni zewnętrznych. Przy wyborze zadań do realizacji ważne byłoby także, czy dana placówka już skorzystała ze środków z budżetu obywatelskiego.
 
Spotkanie ze środowiskiem oświatowym odbyło się w ramach ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2017. Przed nami jeszcze ankieta, którą będzie można wypełnić od 10  do 23 października. Będzie ona dostępna w wersji elektronicznej na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz w formie papierowej  przy urnach  usytuowanych  w siedzibach  (główny hol) Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4  oraz Myśliborskiej 34.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji     
 • 28-09-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Ulepszamy regulamin

Większa liczba rejonów, wprowadzenie podczas spotkań dyskusyjnych możliwości wyboru pomysłów do realizacji, przy jednoczesnej rezygnacji z głosowania. Takie dość rewolucyjne zmiany zaproponowali mieszkańcy podczas spotkania w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego.
 
Dyskusja, 27 września br. w dawnym Lamusie, chwilami była bardzo gorąca. Ponad dwudziestu uczestników oceniło tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mówili o tym, co im się podobało oraz co należałoby poprawić.
 
Pozytywnie ocenili etap zgłaszania wniosków. Natomiast odnosząc się do ich weryfikacji zwrócili uwagę, by urzędnicy w przypadku pomysłów, którym grozi negatywna ocena, starali się uratować chociaż część wniosku. Mieszkańcy byli zgodni, co do zwiększenia liczby rejonów z 8 do 10 poprzez rozdzielenie Osiedla Słonecznego od Wieprzyc oraz wydzielenie Dolinek z Górczyna. Ich zdaniem podział na 10 rejonów: Zawarcie, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Osiedle Słoneczne, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn i Dolinki jest najbardziej sprawiedliwy i powinien być ostateczny. W związku ze zwiększeniem w przyszłym roku kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, zwiększenie liczby rejonów, nie będzie odczuwalne w przypadku środków przeznaczonych na jeden rejon. W bieżącym roku była to kwota 306.000 zł, a w przyszłym roku byłoby to 343.200 zł. Ponadto wiceprezydent Jacek Szymankiewicz zapowiedział, że przygotowany przez urzędników wykaz ulic nowego podziału na rejony, zostanie upubliczniony i będzie można  zgłaszać do niego uwagi.
 
Najwięcej emocji wzbudziła sprawa zasad głosowania oraz weryfikacji głosów. Podczas dyskusji stwierdzono, że wprowadzane, co roku zmiany w tym zakresie i tak wzbudzają uwagi, więc może podjąć próbę rezygnacji z głosowania gwarantując alternatywę - wybór zadań do realizacji podczas spotkań dyskusyjnych. To oznaczałoby, że mieszkańcy podczas takiego spotkania podejmują decyzję o rezygnacji z głosowania i w drodze porozumienia wybierają inwestycję lub inwestycje, które w ramach kwoty przeznaczonej na rejon, mają być zrealizowane. Podobnie dzieje się w przypadku kategorii oświatowej i takie rozwiązanie zostało pozytywnie przyjęte, zarówno przez mieszkańców, jak i środowisko oświatowe. Oczywiście nadal forma głosowania byłaby zachowana w przypadku zadań ogólnomiejskich oraz tych rejonów, których mieszkańcy nie chcieliby skorzystać z takiej opcji.  
 
Tematy poruszane podczas spotkania z mieszkańcami znajdą swoje odzwierciedlenie w ankiecie,  do wypełnienia której zapraszamy wszystkich!  Ankieta będzie dostępna od 10  do 23 października w wersji elektronicznej na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz w formie papierowej  przy urnach  usytuowanych  w siedzibach  (główny hol) Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4  oraz Myśliborskiej 34.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
               
 • 12-09-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Czekamy na opinie

Co sądzisz o budżecie obywatelskim? Czy podoba Ci się obecny podział na rejony? Jaka jest Twoja opinia na temat głosowania?  Na te pytania oraz inne będzie można odpowiedzieć podczas otwartego spotkania mieszkańców lub wypełniając ankietę.
 
Za nami piąta edycja budżetu obywatelskiego. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na  2017 rok. Czas więc ocenić  proces konsultacji społecznych. Wskazać słabe i mocne punkty procedury przeprowadzonej na podstawie nowego regulaminu obowiązującego od bieżącego roku. Chcielibyśmy, by gorzowski  budżet obywatelski stale się rozwijał i zmieniał zgodnie z  wolą mieszkańców. Dlatego zaplanowaliśmy kilka działań w ramach ewaluacji. Już odbyło się spotkanie urzędników zajmujących się weryfikacją wniosków zgłaszanych przez mieszkańców. 27 września (wtorek) o  godz. 17.00 w  dawnej siedziba KMT Lamus, (sala na parterze), ul. Sikorskiego 5, rozpocznie się otwarte spotkanie z mieszkańcami. Natomiast  29  września o godz. 10.00  w sali  sesyjnej, Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 wraz z gorzowskim środowiskiem oświatowym zajmiemy się kategorią oświatową. Potrzebę zorganizowania osobnego spotkania w tej sprawie, zgłaszano jeszcze w czasie wiosennych spotkań dyskusyjnych.
Poruszane podczas tych wszystkich spotkań obszary znajdą swoje odzwierciedlenie w ankiecie, do wypełnienia której zapraszamy wszystkich!  Ankieta będzie dostępna od 10  do 23 października w wersji elektronicznej na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz w formie papierowej  przy urnach  usytuowanych  w siedzibach  (główny hol) Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4  oraz Myśliborskiej 34.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 27-06-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Obywatelscy zwycięzcy

W Parku Wiosny Ludów, 27 czerwca prezydent Jacek Wójcicki ogłosił  wyniki głosowania mieszkańców na pomysły zgłoszone do piątej edycji budżetu obywatelskiego.   
Mieszkańcy, od 23 maja do 7 czerwca br., łącznie oddali 15.340 kart. Ważnych kart było 11.664 (11.093 papierowych i 571 elektronicznych), a nieważnych - 3.676. Najczęściej popełniane błędy to: brak podpisu, oddanie więcej niż dwóch głosów na jednej karcie, oddanie dwóch lub więcej kart, błędne dane mieszkańców, zbyt niski wiek tj. poniżej 13 lat.   
W sumie gorzowianie oddali 10.065 ważnych głosów na 8 zadań w kategorii ogólno miejskiej  i 11.544  na 59 zadań w kategorii rejonowej. Najwięcej ważnych głosów oddano na zadania na Zakanalu – 2.401, a najmniej na Zawarciu  - 212. W pozostałych rejonach liczba oddanych ważnych głosów kształtuje się w następujący sposób: Piaski – 2.017; Górczyn – 1897; Staszica – 1.608; Manhattan – 1.148; Wieprzyce/Osiedle Słoneczne – 1.132; Śródmieście/Centrum – 1.129. Wykaz wszystkich zadań z liczbą zdobytych punktów w załączniku (tabela).
 
Kto głosował?
To kobiety zdecydowanie wykazały się większą aktywnością obywatelską i swoje głosy oddały 6.452 panie. Natomiast liczba głosujących panów wyniosła -  5.212.    
Najstarszą osobą głosującą była 100-latka ( głosy na zadania: 1. Wyznaczenie siedmiu wzgórz na terenie miasta oraz ich trwałe oznakowanie, 2. Wielopokoleniowa strefa rekreacji wzdłuż Kłodawki przy ul. Dąbrowskiego i Krasińskiego). Najbardziej aktywną grupą wiekową w głosowaniu były osoby powyżej 60 roku życia  (3.453 głosów) oraz 30-latkowie (2.061). Natomiast najmłodsi zdecydowali o zwycięstwie zadania pn. rozbudowa skateparku w Parku Kopernika, choć na to zadanie głosowali także starsi, w tym sześć osób z przedziału wiekowego 90-100 lat. Infografiki w załączniku.     
 
Zwycięzcy Budżetu Obywatelskiego 2017
Okazało się, że wszystkie zwycięskie pomysły zdobyły rekomendację mieszkańców podczas spotkań dyskusyjnych, uzyskując dodatkowe 83 punkty. Ponadto gwarancję realizacji w 2017 r., zgodnie z regulaminem, uzyskało jedno zadanie miękkie w kategorii ogólnomiejskiej.  Lista zwycięskich zadań, które zostaną zrealizowane w 2017 r. : 
Kategoria ogólnomiejska:
- Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika (OG 1). Wnioskodawca: Wojciech Pięta. Liczba głosów: 2.597; 83 dodatkowe punkty; suma: 2.680 głosów. Koszt: 734.400 zł. Projekt polega na rozbudowie istniejącego skateparku. Zostanie zamontowana specjalna płyta, zmodernizowane stare urządzenia i pojawią się nowe.   
 
- Aktywne warsztaty kulturalne (OG 8 – zadanie miękkie). Wnioskodawca: Irena Gwiazdowska.  Liczba głosów:296. Koszt: 81.000 zł. Projekt obejmuje organizację zajęć letnich dla dorosłych w formie aktywnych warsztatów kulturalno-artystycznych. Zajęcia odbędą się w Parku Wiosny Ludów (4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie).        
 
Kategoria rejonowa:
 
- Zawarcie: Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej (R2). Wnioskodawca: Jan Biernacki. Liczba głosów: 77; 83 dodatkowe punkty; suma: 160 głosów. Koszt: 190.000 zł. Projekt polega na odtworzeniu trawników, nasadzeniu drzew i krzewów na kilku stworzonych klombach, wyposażeniu w małą architekturę (ławki i kosze uliczne), malowaniu na ulicy znaków poziomych wytyczających strefę parkingową.
 
- Zakanale: Wielopokoleniowy plac zabaw przy ul. Strażackiej (R8). Wnioskodawcy: Angelika Zacierka i Albert Madej. Liczba głosów: 1171; 83 dodatkowe punkty; suma: 1.254 głosów. Koszt: 120.000 zł. Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, wyposażonego w wieżę ze zjeżdżalnią i siatką do wspinaczki, podwójną huśtawkę, huśtawkę wagową, ławeczkę, piaskownicę, 2 bujaki, karuzelę krzyżową oraz na budowie siłowni zewnętrznej  obok placu.
 
 - (Śródmieście/Centrum): Remont przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta (R13). Wnioskodawca: Jadwiga Klimanowska.  Liczba głosów: 433; 83 dodatkowe punkty; suma: 516 głosów. Koszt: 270.000 zł. Projekt obejmuje rozebranie istniejącego chodnika i schodów oraz wykonanie nowego chodnika i schodów terenowych z kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia.
 
- Piaski: Utwardzenie ul. Kmicica (R 18). Wnioskodawca: Karina Kowalska.  Liczba głosów: 1003; 83 dodatkowe punkty; suma: 1086 głosów. Koszt: 293.374 zł. Projekt przewiduje utwardzenie kostką betonową ul. Kmicica.
 
 - Staszica: Przebudowa i budowa schodów oraz remont chodnika – ul. Matejki i Fredry (R 25). Wnioskodawcy: Helena Chłodnicka i Jan Majewski.  Liczba głosów: 692; 83 dodatkowe punkty; suma: 775 głosów. Koszt: 250.000 zł. Projekt polega na przebudowie schodów wraz z chodnikiem do ul. Żeromskiego, budowie nowych schodów do przejścia dla pieszych przy ul. Fredry, budowie schodów z chodnikiem do ul. Matejki oraz remoncie chodnika do ul. Dunikowskiego.
 
- Wieprzyce/Osiedle Słoneczne: Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej (R30). Wnioskodawca: Lucyna Kandel-Feliczak.  Liczba głosów: 565; 83 dodatkowe punkty; suma: 648 głosów. Koszt: 280.000 zł.  Projekt polega na utwardzeniu ścieżki prowadzącej przez środek skweru oraz wybudowaniu nowych ścieżek, na odrestaurowaniu zieleni, w tym dokonaniu nowych nasadzeń, wyposażeniu skweru w ławki, kosze oraz renowacji muru.
 
 
- Manhattan: Remont nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego (R 38). Wnioskodawca: Grzegorz Adamski.  Liczba głosów: 321; 83 dodatkowe punkty; suma: 404 głosów. Koszt: 220.000 zł. Projekt polega na korekcyjnym frezowaniu istniejącej podbudowy betonowej i wykonaniu nowej warstwy asfaltowej na odcinkach, które nie zostały przebudowane. Ponadto zostanie przeprowadzona regulacja włazów studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych.
 
- Górczyn: Przebudowa ul. Siewnej (R 50). Wnioskodawca: Zbigniew Tumiłowicz. Liczba głosów: 609; 83 dodatkowe punkty; suma: 692 głosów. Koszt: 302.000 zł. Projekt polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 96 m oraz zamontowaniu trzech lamp solarno-wiatrowych.
 
Przypominamy także, że zgodnie z regulaminem pod głosowanie nie zostały poddane zadania oświatowe. Podczas dwóch spotkań dyskusyjnych do realizacji w 2017 r. wybrano cztery zadania z 39 zgłoszonych, tzn.:  1. budowę sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21. Wnioskodawca: Urszula Niemirowska. Kwota: 350.000 zł, 2. budowę  boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego  5. Wnioskodawca: Joanna Fabisiak. Wnioskodawca:   Kwota: 146.149 zł, 3. przebudowę kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33. Wnioskodawca: Stanisław Jodko. Kwota: 300.000 zł, 4. montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynką na narzędzia,  ul. Dąbrowskiego 32- 33. Wnioskodawca: Wojciech Pięta. Kwota: 6.000 zł.
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 r. do rozdysponowania było  4.080.000 zł, czyli 2.448.000 zł na kategorię rejonową oraz po 816.000 zł na kategorie ogólnomiejską i oświatową. W najbliższym czasie Prezydent Miasta zdecyduje - co  z ponad 500 tys. zł, które pozostały w kategorii rejonowej.   
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji  
 

Załączniki

 • 20-05-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zagłosuj na pomysły mieszkańców

Do 7 czerwca do godz. 14.00 możemy oddać dwa głosy, tzn. jeden w kategorii rejonowej oraz jeden w kategorii ogólnomiejskiej.
 
Głosujemy drogą tradycyjną, czyli przez wypełnienie karty i wrzucenie jej do urny oraz przez internet. Głosują gorzowianie, którzy mają 13 lat i powyżej (osoby urodzone przed 1 stycznia 2004 r.).
 
Głosowanie elektroniczne - wystarczy wejść: www.dialog.gorzow.pl
 
Kartę do głosowania znajdziemy poniżej (załącznik) oraz przy 8 urnach zlokalizowanych w:
 1. Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol),
 2. Urząd Miasta, ul. Myśliborska 34 (parter),
 3. Urząd Miasta, ul. Kazimierza Wielkiego 1 (hol Urzędu Stanu Cywilnego),
 4. Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny),
 5. Askana, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta),
 6. Galeria Manhattan, ul. Kombatantów 30 ( I piętro, przy windzie panoramicznej), 
 7. Kupiec Gorzowski, ul. Witosa 50 (w holu głównym, przy fontannie),
 8. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 62-63 (Dział Pomocy Rzeczowej).

Załączniki

 • 19-05-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Wykaz zadań poddanych pod głosowanie

Poniżej zamieszczamy dwa wykazy:  zadań rejonowych i zadań ogólnomiejskich, które zostaną poddane pod głosowanie 23 maja - 7 czerwca do godz. 14.00. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, przed dokonaniem wyboru. Opisy zadań oraz ich lokalizację sprawdzimy na interaktywnej mapie przygotowanej przez Referat Geodezji i Informacji Przestrzennej. Wystarczy wejść: www.dialog.gorzow.pl

Załączniki

 • 13-05-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Sprawdź na jakie pomysły możesz zagłosować

Poniżej zamieszczamy mapy z zaznaczonymi pomysłami mieszkańców, które zostaną poddane pod głosowanie 23 maja - 7 czerwca. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, przed dokonaniem wyboru.
Można także skorzystać z interaktywnej mapy przygotowanej przez Referat Geodezji i Informacji Przestrzennej. Znajdziemy tam opisy wszystkich zadań. Wystarczy wejść: www.dialog.gorzow.pl
 
Tym razem możemy oddać dwa głosy, jeden w kategorii rejonowej i jeden w kategorii ogólnomiejskiej. Oczywiście będzie można zagłosować drogą tradycyjną, czyli przez wypełnienie karty i wrzucenie jej do urny oraz przez internet. Głosują gorzowianie, którzy mają 13 lat i powyżej (osoby urodzone przed 1 stycznia 2004 r.). Karty do głosowania będą udostępnione w zakładce Dialog Społeczny na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz przy 8 urnach zlokalizowanych:
w siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol), ul. Myśliborskiej 34 (parter), ul. Kazimierza Wielkiego 1 (hol Urzędu Stanu Cywilnego), a także w Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny), Askanie, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta), Galerii Manhattan, ul. Kombatantów 30 ( I piętro, przy windzie panoramicznej),  Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (w holu głównym, przy fontannie) oraz Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 62-63 (Dział Pomocy Rzeczowej) i w wybranych gorzowskich placówkach oświatowych przy mobilnym punkcie do głosowania, zorganizowanym w ramach projektu „Obywatelscy Siłacze” przez Fabrykę Aktywności Młodych.

Załączniki

 • 09-05-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Czas na głosowanie

Znamy już pomysły mieszkańców, które zostaną poddane pod głosowanie od 23 maja do 7 czerwca do godz. 14.00. Tym razem będziemy mogli oddać dwa głosy, jeden w kategorii rejonowej i jeden w kategorii ogólnomiejskiej.  
 
Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. zgłaszali zadania do Budżetu Obywatelskiego 2017 od 2 lutego do 18 marca w dwóch trybach tzn. podczas spotkań dyskusyjnych oraz przez indywidualne złożenie formularza wraz z listą poparcia 20 podpisów mieszkańców. Większość pomysłów tj. 119 została zgłoszona podczas spotkań, w których wzięły udział 392 osoby. W sumie w całej procedurze  143 osoby zgłosiły 138 pomysłów (niektóre pomysły powtarzały się). Do kategorii oświatowej 32 osoby zgłosiły 39 pomysłów, do kategorii rejonowej 95 osób zgłosiło 85 pomysłów, a do kategorii ogólnomiejskiej 16 osób zgłosiło 14 pomysłów. Dominują projekty twarde, tzn. inwestycje, remonty i naprawy. Chociaż gorzowianie mieli możliwość zgłaszania projektów miękkich, tzn. wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy sportowym w kategorii rejonowej i ogólnomiejskiej zgłoszono tylko po jednym takim wniosku. 
 
Pozytywnie zostało zaopiniowanych 98 wniosków, a negatywnie 40 tj. 25 w kategorii rejonowej, 6 w kategorii ogólnomiejskiej i 9 w kategorii oświatowej (wykaz zadań wraz z opinią znajduje się poniżej w załącznikach). O negatywnej opinii najczęściej decydowała: przekroczona maksymalna kwota wyceny, brak możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku, jego ulokowanie na nieruchomości nie należącej do miasta czy w przypadku oświatowych zadań – brak ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców. Negatywnie zaopiniowano także zadania, które w bieżącym roku będą wykonane m.in.:. budowę szaletu miejskiego przy ul. Chrobrego czy budowę chodników przy ul. Stanisławskiego oraz ul. KEN.  
 
W związku z tym, że w kategorii oświatowej zadania do realizacji w 2017 r. zostały już wybrane, pod głosowanie mieszkańców zostanie poddanych  59 pomysłów z kategorii rejonowej i 8 z kategorii ogólnomiejskiej. Od 23 maja do 7 czerwca do godz. 14.00 będziemy mogli oddać dwa głosy, tzn. jeden w kategorii rejonowej oraz jeden w kategorii ogólnomiejskiej. Oczywiście będzie można zagłosować drogą tradycyjną, czyli przez wypełnienie karty i wrzucenie jej do urny oraz przez internet. Głosują gorzowianie, którzy mają 13 lat i powyżej. Karty do głosowania będą udostępnione w zakładce Dialog Społeczny na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz przy urnach zlokalizowanych w siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol), ul. Myśliborskiej 34 (parter), ul. Kazimierza Wielkiego 1 (hol Urzędu Stanu Cywilnego), a także w Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny), Askanie, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta), Galerii Manhattan, ul. Kombatantów 30 ( I piętro, przy windzie panoramicznej),  Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (w holu głównym, przy fontannie) oraz Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 62-63 (Dział Pomocy Rzeczowej). Do oddanych głosów, w przypadku 39 zadań rekomendowanych przez mieszkańców podczas spotkań, zostanie dodanych po 83 dodatkowych punktów.
 
O kolejności pomysłów do realizacji w 2017 r. zdecyduje suma uzyskanych  ważnych głosów. W przypadku zadań ogólnomiejskich będzie to jedno zadanie twarde i jedno zadanie miękkie, które otrzymały najwyższą liczbę głosów, a następnie zadania, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę głosów niezależnie od ich charakteru, aż do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Gwarancję realizacji w kategorii rejonowej mają zwycięzcy w poszczególnych rejonach. Gdyby pozostały jeszcze jakieś pieniądze, na realizację mogą liczyć zadania, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę głosów ze wszystkich zadań poddanych pod głosowanie, niezależnie od rejonu. Przypominamy, że podczas głosowania zdecydujemy o rozdysponowaniu 816.000 zł w kategorii ogólnomiejskiej oraz 2.448.000 zł w kategorii rejonowej. 
 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 05-05-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zespół zakończył pracę

Raport wraz z wykazem zgłoszonych przez mieszkańców wniosków, zaopiniowanych przez Zespół Opiniujący, właśnie trafił do Prezydenta Miasta i niebawem zostanie upubliczniony.
 
Zespół Opiniujący zweryfikował zgłoszone przez mieszkańców wnioski i zaopiniował je  pozytywnie lub negatywnie. Oczywiście w każdym przypadku negatywnej opinii, pojawiło się dokładne uzasadnienie. Pozytywnie zaopiniowane wnioski trafią do głosowania, które odbędzie się od 23 maja do 7 czerwca do godz. 14.00. Poniżej podajemy skład Zespołu Opiniującego.       
 
 
 1. Jacek Szymankiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju – Przewodniczący Zespołu,
 2. Anna Bonus-Mackiewicz, Dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji,
 3. Agnieszka Kuźba, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego,
 4. Agnieszka Surmacz, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Dróg,
 5. Marcin Kazimierczak, Dyrektor Biura  Zarządzania Systemami Informatycznymi,
 6. Sylwia Bagińska, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich,
 7. Iwona Olek,p.o. Dyrektora Wydziału Strategii Miasta,
 8. Barbara Napiórkowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku,
 9. Dorota Sikorska, Dyrektor Wydziału Budżetu i Rachunkowości,
 10.  Eugeniusz Kurzawski, Dyrektor Wydziału Edukacji,
 11. Jerzy Oleksiewicz, Dyrektor Wydziału Geodezji i Katastru,
 12. Agata Dusińska, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 13. Ewa Pawlak, Dyrektor Biura Promocji,
 14. Irena Olszewska, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych,
 15. Paweł Jakubowski, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
 16. Małgorzata Stróżewska, Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 17.   Ewa Hornik, Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu.   
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
1 2 3