Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Gminny program opieki nad zabytkami

Gminny program opieki nad zabytkami

W oparciu o zapisy art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zm.) sporządzenie programu opieki nad zabytkami – istotnego instrumentu ochrony zabytków – należy do ustawowych obowiązków samorządu gminnego. Dokument ten ma mieć charakter uzupełniający w stosunku do innych aktów planowania gminnego i powinien zawierać m.in. uwarunkowania formalno-prawne, szczegółową charakterystykę krajobrazu kulturowego miasta Gorzowa Wlkp., cele i zadania priorytetowe w ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozwiązania organizacyjne, instytucjonalne i finansowe. Aktualnie Miasto Gorzów Wlkp. jest w trakcie opracowywania „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016-2019”.