Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Informacje dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Działania podjęte i kontynuowane...

- podsumowanie harmonogramu prac na koniec 2016 roku

czytaj dalej

Warsztaty "Estetyka pod lupą"

- skierowane do firm reklamowych, grafików, designerów, artystów oraz uczniów szkół o profilu artystycznym

Dnia 7 grudnia 2016 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące prowadzonych prac nad projektem Lokalnej Uchwały Krajobrazowej. Celem tego spotkania było wypracowanie w formie warsztatowej wspólnego stanowiska w zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. W warsztatach wzięło udział 20 osób, w tym przedstawiciele branży reklamowej (m.in. drukarnia AnART, agencja reklamowa Plajers, Zakład Handlowo Reklamowy w Gorzowie Wlkp., lokalni graficy), a także Jacek Szymankiewicz Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju wraz z pracownikami Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (z Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu oraz Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji). Moderatorami warsztatów byli Marta Danielak z Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Maciej Banicki z Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu.
 
czytaj dalej

Przestrzeń wspólna nie znaczy niczyja

Z definicji przestrzeni publicznej wynika, że jest to przestrzeń ogólnodostępna identyfikowana jako dobro wspólne, niezależnie od własności, ograniczona budynkami, pierzejami ulic, zielenią, zbiornikami wodnymi; mamy tu na myśli na przykład wnętrza urbanistyczne, ulice, deptaki, bulwary, place, skwery, parki. Zdecydowanie o przestrzeni publicznej należy myśleć całościowo, tak by każdy jej element współgrał z pozostałymi. W przygotowywanej Lokalnej Uchwale Krajobrazowej mamy możliwość uregulować kilka jej elementów, a dokładnie tablice i urządzenia reklamowe (w tym szyldy), obiekty małej architektury oraz ogrodzenia. Mając świadomość złożoności wyzwań jakie przed nami stoją postanowiliśmy zaprosić do Gorzowa Wlkp. cenionych specjalistów, przedstawicieli samorządów, branży reklamowej, a także lokalnego stowarzyszenia, aby czerpać z ich doświadczeń i wiedzy. O jakości przestrzeni publicznej, a także o tym, kto ma wpływ na tę jakość, mogliśmy posłuchać 1 grudnia br. podczas seminarium „Estetyka pod lupą”.
czytaj dalej

Seminarium i warsztaty „Estetyka pod lupą”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium nt. jakości przestrzeni publicznej w kontekście przygotowywanej uchwały krajobrazowej. Seminarium odbędzie się w czwartek, 1 grudnia i potrwa od godz. 11.00 do godz. 18.30 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie w sali nr 102. Wstęp wolny.
 
Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi spojrzeniami, aspektami kształtowania przestrzeni publicznej oraz poznają doświadczenia i wyzwania innych miast w tym zakresie. Głos w dyskusji zabiorą znani architekci, urbaniści będący autorytetami w tej dziedzinie, a także przedstawiciel branży reklamowej oraz reprezentanci lokalnego stowarzyszenia.
 
Przedstawiamy ramowy program seminarium:
czytaj dalej

Estetyka pod lupą - wyniki ankiety

Ankieta obejmowała okres od 26 sierpnia do 30 września 2016 r. i została przygotowana na potrzeby powstającej Lokalnej Uchwały Krajobrazowej. Zależy nam, aby przyszłe regulacje wprowadzone Lokalną Uchwałą Krajobrazową wpływały na estetykę przestrzeni i jednocześnie odpowiadały oczekiwaniom mieszkańców Gorzowa.
 
Ankieta była dostępna na stronie internetowej w wersji elektronicznej oraz tradycyjnie w wersji papierowej. W badaniu wzięło udział 841 mieszkańców. Największe zaangażowanie można zauważyć u osób w wieku 30-45 lat.
czytaj dalej

Wyniki badania ankietowego ws. reklam i estetyki miasta Gorzowa Wlkp.

Ankieta obejmowała okres od 26 sierpnia do 30 września 2016 r. i została przygotowana na potrzeby powstającej Lokalnej Uchwały Krajobrazowej. Zależy nam, aby przyszłe regulacje wprowadzone Lokalną Uchwałą Krajobrazową wpływały na estetykę przestrzeni i jednocześnie odpowiadały oczekiwaniom mieszkańców Gorzowa Wlkp. Ankieta dostępna była na stronie internetowej w wersji elektronicznej oraz w sposób tradycyjny w wersji papierowej. W badaniu wzięło udział 841 mieszkańców. Największe zaangażowanie można zauważyć u osób w wieku 30-45 lat.
 
Okazuje się, że dla 83% mieszkańców, którzy wzięli udział w ankiecie, reklamy są zauważalne. Większa część respondentów (tj. 63%) uważa, że konieczna jest regulacja prawna dotycząca zasad sytuowania reklam w mieście, w tym również dostrzega ich nadmiar, m.in. w takich miejscach jak okolice ronda Piłsudskiego, Wyszyńskiego i Santockiego, w pobliżu boiska przy Placu Jana Pawła II, w rejonie Katedry, Białego Kościółka, wzdłuż ul. Sikorskiego, ul. Chrobrego, na dawnym kinie Słońce, Arsenale, Nova Parku, Parku 111, Askanie, ul. Słonecznej, trasach wylotowych w kierunku Szczecina, Gdańska, Chwalęcic, Lubniewic, Zielonej Góry, Poznania, Kostrzyna. Jednocześnie 45% respondentów ocenia negatywnie wpływ reklam na odbiór przestrzeni publicznej; 38% ocenia korzystnie, a 17% uzależnia to od takich czynników jak: estetyka, technika wykonania, wielkość, kolor, jakość, kontekst urbanistyczny, lokalizacja, ilość, kwalifikacje reklamodawców, wzornictwo, treść, czytelność.
czytaj dalej

Bierzemy pod lupę nasze najbliższe otoczenie!

W związku z przygotowywaną Lokalną Uchwałą Krajobrazową zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym oraz w wydarzeniu pod nazwą Estetyką pod lupą - forum dyskusyjne prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook.
 
Aby wypełnić ankietę (w terminie do 30.09.2016 r.) kliknij tutaj > ANKIETA (więcej informacji zobacz tu: Ankieta dotycząca reklam i estetyki miasta Gorzowa Wlkp.)
czytaj dalej

Wypełnij ankietę i zadbaj o estetykę miasta

Każdy mieszkaniec Gorzowa może mieć swój udział w opracowaniu Lokalnej Uchwały Krajobrazowej. Od 26 sierpnia do 30 września 2016 trwa przeprowadzanie ankiety, która pozwoli poznać opinię mieszkańców na temat estetyki miasta.
 
Wszystkich mieszkańców, którym zależy na lepszym wyglądzie Gorzowa, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety!
 
Marta Danielak
Wydział Urbanistyki i Architektury
czytaj dalej

A Ty… jak widzisz Gorzów?

W Gorzowie powstaną zasady i warunki sytuowania m.in. obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, szyldów, a także ogrodzeń. Wszystko dzięki Lokalnej Uchwale Krajobrazowej, która przełoży się na lokalny krajobraz. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do wypełnienia specjalnej ankiety. Dzięki niej każdy z nas może mieć realny wpływ na wygląd naszego miasta!
 
Przypomnijmy. We wrześniu ubiegłego roku weszła w życie tzw. ustawa krajobrazowa, która zmieniła szereg przepisów m.in. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym w październiku 2015 roku, Rada Miasta podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w obszarze Gorzowa.
czytaj dalej

Bierzemy pod lupę nasze najbliższe otoczenie!

1 2