Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto › › ...Warsztaty "Estetyka pod lupą"
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Informacje dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Warsztaty "Estetyka pod lupą"

- skierowane do firm reklamowych, grafików, designerów, artystów oraz uczniów szkół o profilu artystycznym

Dnia 7 grudnia 2016 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące prowadzonych prac nad projektem Lokalnej Uchwały Krajobrazowej. Celem tego spotkania było wypracowanie w formie warsztatowej wspólnego stanowiska w zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. W warsztatach wzięło udział 20 osób, w tym przedstawiciele branży reklamowej (m.in. drukarnia AnART, agencja reklamowa Plajers, Zakład Handlowo Reklamowy w Gorzowie Wlkp., lokalni graficy), a także Jacek Szymankiewicz Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju wraz z pracownikami Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (z Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu oraz Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji). Moderatorami warsztatów byli Marta Danielak z Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Maciej Banicki z Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu.
 
 
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją idei przygotowania Lokalnej Uchwały Krajobrazowej oraz przykładów reklam i szyldów z przestrzeni miasta Gorzowa Wlkp. Następnie w części warsztatowej uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze, takie jak zdjęcia z inwentaryzacji, proponowane granice strefy śródmiejskiej, słowniczek i tabelkę z rodzajami nośników reklamowych. Prace warsztatowe odbyły się w trzech mniejszych grupach, po czym na wspólnym forum poszczególne grupy warsztatowe przedstawiły wyniki swojej pracy – propozycje zapisów uchwały oraz innych wytycznych. Dyskusja toczyła się wokół zagadnień: „Co mi się obecnie podoba a co przeszkadza?”, „Jak można to naprawić?”, „Jak w przyszłości powinny wyglądać nośniki reklamowe?”, „Gdzie i jak najlepiej lokalizować reklamę?”. Uczestnicy wymienili się oczekiwaniami i pomysłami.
 
 
Rekomendacje i uwagi grup warsztatowych prezentują się następująco:

1.    Porządkując przestrzeń należy w pierwszej kolejności skupić się na reklamach wielkoformatowych, najbardziej dominujących w przestrzeni. Dopiero kolejnym etapem powinno być porządkowanie mniejszych urządzeń reklamowych, w myśl zasady „od ogółu do szczegółu”.
2.    Wskazano potrzebę zakazania billboardów w centrum oraz usuwania reklam, które straciły na aktualności. Ograniczenie reklam w mieście spowoduje, że w Internecie pojawi się ich więcej.
3.    Należy wziąć pod uwagę kwestie związane z uzyskiwaniem  dochodów przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu udostępniania powierzchni reklamowych. Uchwała zlikwiduje źródło tych dodatkowych dochodów dla wspólnot. Z drugiej strony istniejące reklamy zakrywają brzydkie elewacje.
4.    Na elewacjach należałoby wyznaczyć jedną linię, która określałaby gdzie umieszczać reklamę. Loga powinny być umieszczane na jednej wysokości bez „krzyczących” kolorów.
5.    W przypadku reklamy semaforowej należy wskazać maksymalną dopuszczalną szerokość i wysokość reklamy.
6.    Trzeba mieć świadomość, że nadmiar reklam wyklejanych wiąże się z wielką rotacją przedsiębiorców. Reklama wyklejana jest jedną z najtańszych.
7.    Citylighty w ścisłym centrum powinny być wykorzystywane przede wszystkim do ekspozycji treści niekomercyjnych, w szczególności powinny być dedykowane dla wydarzeń kulturalnych.
8.    Klienci branży reklamowej bardzo często zlecają nieestetyczne, agresywne kolorystycznie reklamy i pozostają głusi na wskazówki specjalistów z branży. Zdaniem klientów im większa reklama tym lepsza, im więcej treści tym lepiej. Stąd potrzeba edukacji i podejmowania miękkich działań w tym obszarze, a także każdorazowa weryfikacja projektów przez służby miejskie. Pojawiły się głosy wskazujące na istotną rolę plastyka miejskiego.
9.    Wskazywano na potrzebę zwymiarowania dopuszczalnych maksymalnych powierzchni urządzeń / reklam, wskazania katalogu dopuszczalnej kolorystyki i/lub katalogu barw „zakazanych”. Katalog materiałów z jakich należy wykonywać reklamy powinien zostać otwarty. Należałoby zmierzać w stronę standaryzacji ale mądrze, aby nie zamykać drogi nowinkom technologicznym.
10.    Lepiej zawiesić jedną większą reklamę niż kilka mniejszych obok siebie. Zamiast zabraniać w ogóle warto zastanowić się gdzie i jak ją pokazać.
11.    Reklama jest niezbędna do wejścia nowego produktu na rynek, jednak  za duża ilość reklam powoduje odwrotny efekt od zamierzonego.
12.    Warto zapoznać się i sięgnąć do rozwiązań zawartych w Ustawie o notariacie, w zakresie dotyczącym rozwiązań stosowanych przy znakowaniu kancelarii notarialnych.
13.    Pojawiła się refleksja, że gdyby zabronić reklamy wielkoformatowej takim podmiotom jak np. Nova Park, być może zmotywowałoby to do bardziej ambitnych form reklamy, np. poprzez wydarzenia kulturalne czy atrakcje dla mieszkańców w przestrzeni publicznej, „żywa reklama”.
14.    Należy zastanowić się nad zasadnością wskazywania jednolitych zasad dla wszystkich reklam w obszarze centrum. Wskazywano, że poszczególne fragmenty centrum charakteryzują się różnymi walorami krajobrazowymi, inaczej prezentują się kamienice Nowego Miasta, a inaczej zabudowa przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Chrobrego. Ze względu na specyfikę zabudowy należałoby przemyśleć dedykowane rozwiązania.
15.    Miasto powinno porządkować reklamy ulicami, fragment po fragmencie. Należy dotrzeć do każdego przedsiębiorcy. Warto uczyć się estetyki od najemców lokali w centrach handlowych.
16.    Należy skupić się na precyzyjnych rozwiązaniach dla centrum, pozostałe osiedla powinny być potraktowane mniej rygorystycznie.
17.    Lokale na wynajem powinny być uprzątnięte z reklam po byłym najemcy.
 
 
Wypracowane podczas spotkania postulaty będą analizowane podczas dalszych prac nad uchwałą krajobrazową. Uczestnicy warsztatów wykazali duże zaangażowanie oraz chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Już wkrótce Miasto Gorzów Wlkp. włączy do dyskusji również przedsiębiorców oraz mieszkańców.
 
fot. Daniel Adamski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją