Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Ferie
Ferie w mieście​
teatr 24 luty
Budżet Obywatelski 2019
do przedszkoli
Nabór do przedszkoli
Footsteps-slider
tania dzialka
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

OGÓLNY OPIS:
 
Zadania MKRPA:
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta w sprawie limitów punktów sprzedaży i zasad usytuowania;
 • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp.
Nadzór merytoryczny i finansowy nad  realizacją zadań MKRPA sprawuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 
ORGANIZACJA PRACY KOMISJI:
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się przy ul. Teatralnej 26 (I piętro, pokój nr 1-2, tel. 95 7355 806, fax 95 7 355 678).
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
Rozmowy z osobami wezwanymi: od poniedziałku do czwartku w godz. 15:30 – 17:30.
Dyżury Przewodniczącego Komisji: piątki w godz. 13:30 – 15:30.
 
SKŁAD MKRPA:
 1. Przewodniczący Komisji – Tomasz Manikowski
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Aleksandra Cichowlas
 3. Sekretarz Komisji – Anna Sokołowska
 4. Członek Komisji – Krzysztof Ratajczak
 5. Członek Komisji – Iwona Dobrzyńska
 6. Członek Komisji – Sylwia Krasińska
 7. Członek Komisji – Aleksander Łuczak
 8. Członek Komisji – Eliza Filińska
 9. Członek Komisji – Łukasz Krzeszowski
 10. Członek Komisji - Renata Ostrzeniewska
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Zarządzenie Nr 1/W/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania członków MKRPA;
 2. Zarządzenie Nr 163/W/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania członków MKRPA;
 3. Zarządzenie Nr 123/W/I/2017  Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie powołania członków MKRPA;
 4. Zarządzenie Nr 627/W/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie Regulaminu MKRPA w Gorzowie Wlkp.;
 5. Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp nr LIV/651/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018;
 6. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm);
 7. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).