Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Drzewa
30 XI jazz
Paweł Matyszewski_Gorzow_PL
mos-polityka strachu 8 gru
Footsteps-slider
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

OGÓLNY OPIS:
 
Zadania MKRPA:
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta w sprawie limitów punktów sprzedaży i zasad usytuowania;
 • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp.
Nadzór merytoryczny i finansowy nad  realizacją zadań MKRPA sprawuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 
ORGANIZACJA PRACY KOMISJI:
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się przy ul. Teatralnej 26 (I piętro, pokój nr 1-2, tel. 95 7355 806, fax 95 7 355 678).
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.
Rozmowy z osobami wezwanymi: od poniedziałku do czwartku w godz. 15:15 – 17:30.
Dyżury Przewodniczącej Komisji: wtorki w godz. 13:00 – 15:00.
 
SKŁAD MKRPA:
 1. Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Niekrasz
 2. Zastępca Przewodniczącej Komisji – Łukasz Krzeszowski
 3. Sekretarz Komisji – Elżbieta Gernat
 4. Członek Komisji – Anna Hamulska
 5. Członek Komisji – Iwona Dobrzyńska
 6. Członek Komisji – Ewa Jach-Maślanka
 7. Członek Komisji – Hanna Kupidura
 8. Członek Komisji – Anna Klimanowska
 9. Członek Komisji – Bartłomiej Faściszewski
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Zarządzenie Nr 33/W/I/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania członków MKRPA;
 2. Zarządzenie Nr 627/W/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie Regulaminu MKRPA w Gorzowie Wlkp.;
 3. Uchwała Nr LXXVI/847/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015;
 4. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm);
 5. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).