Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Rowerowa Stolica Polski 2020
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. prowadzi sprawy z zakresu:
 • przydziału lokali socjalnych i na czas nieoznaczony osobom oczekującym na listach przydziału,
 • przydziału lokali przeznaczonych decyzją Prezydenta Miasta do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy,
 • przydziału lokali zamiennych,
 • realizacji wyroków sądowych orzekających eksmisję z przyznaniem przez sąd uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego,
 • adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Gorzów Wlkp.,
 • wyrażania zgody na podnajem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • przywracania tytułu prawnego do lokali byłym najemcom w przypadku ustania przyczyn utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
 • przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal na czas nieoznaczony,
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po opuszczeniu przez dotychczasowego najemcę rozwiązaniu umowy najmu,
 • kontynuowania umowy najmu lokalu komunalnego po zgonie dotychczasowego najemcy,
 • przyłączania zwolnionego lokalu do lokalu posiadającego używalność  wspólnych pomieszczeń,
 • zamian zajmowanych lokali z urzędu,
 • przedłużanie umów najmu lokali socjalnych na kolejny okres.