Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Mieszkania do remontu

  • 15-04-2019
  • Autor: Artur Bogdanowicz
  • drukuj

Mieszkania do remontu

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podjął decyzję o przeznaczeniu 19 mieszkań do wykonania remontu przez przyszłego najemcę we własnym zakresie.
 
O mieszkania do remontu mogą ubiegać się osoby oczekujące na lokale zamienne, na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia i umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2019, jeżeli wyrażą one wolę wykonania prac remontowych.
 
Wykaz 19 mieszkań znajduje się na tablicy ogłoszeń w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 oraz Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (elektroniczna tablica ogłoszeń) oraz jest do pobrania poniżej.
 
Oferty można składać w terminie od dnia 16.04.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.
 
Szczegółowe informace można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 957355756 lub bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 I piętro, pok. nr 11.
 
Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, wykaz lokali przeznaczonych do wykonania remontu przez przyszłego najemcę, określając: strukturę lokali, zakres prac remontowych, termin składania ofert. Informacja o lokalach przeznaczonych do remontu umieszczana jest przez okres 2 tygodni i jest to jednocześnie termin, w którym przyjmowane są oferty. Do oferty wnioskodawca winien załączyć zaświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie brutto z 3 miesięcy poprzedzających złożenie oferty wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej.
Mieszkania komunalne przeznaczone decyzją Prezydenta Miasta do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę mogą być wynajmowane, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej osobom:
  1. oczekującym na lokale zamienne,
  2. umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
  3. oczekującym na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia.
Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając pozycję wniosku na liście przydziału.
Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję Prezydenta Miasta zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy użyczenia.
W sytuacjach mających wpływ na wydłużenie terminu remontu, ale niezależnych od osoby, która uzyskała pozytywną decyzję Prezydenta Miasta, okres remontu ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na decyzje administracyjne. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania remontu.

Załączniki