Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaDialog społeczny...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Raport w sprawie uwag do projektu przebudowy ul. Słonecznej

W ramach formuły "Małego Dialogu", w celu szybkiego zasięgnięcia opinii mieszkańców,w okresie od 4 do 18 listopada 2020r. zbierano uwagi i opinie dotyczące projektu przebudowy ul. Słonecznej.
Zebrano 53 uwagi i 3 opinie wyrażone zarówno przez mieszkańców ul. Słonecznej i okolic jak i członków Komitetu Rewitalizacji Osiedla Słonecznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Estetyki Miasta Gorzowa Wlkp. Dotyczyły one m.in. następujących kwestii:
 
 •     zwiększenia miejsc postojowych/chodników z możliwością parkowania,
 •     zachowania dotychczasowej zieleni oraz wykonania dodatkowych nasadzeń,
 •     zwiększenia liczby przejść dla pieszych,
 •     budowy zatok parkingowych,
 •     wyłożenia zieloną nawierzchnią wszystkich miejsc parkingowych,
 •     zwiększenia liczby studzienek do kanalizacji deszczowej,
 •    poszerzenia chodników,  ustawienia strefy zamieszkania,
 •     dodatkowego oznaczenia skrzyżowania,
 •     wymiany, uzupełnienia koszy na śmieci,
 •     remontu murków okalających zieleń przed urzędem Poczty Polskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym raportem.

Załączniki

Inicjatywa lokalna

Nowy rok, nowe możliwości - inicjatywa lokalna!
 
Czy wiecie, że mieszkańcy mogą realizować zadania publiczne we współpracy z urzędem miasta? Jeśli nie, poznajcie inicjatywę lokalną!
 
To dzięki niej możecie przy wsparciu urzędu zasadzić rośliny na podwórku, wyremontować chodnik, naprawić schody lub zorganizować osiedlowy festyn. Jeżeli widzisz siebie w roli organizatora, masz pomysł, zespół i udało Ci się zgromadzić część środków, ale potrzebujesz wsparcia ze strony urzędu, skorzystaj z inicjatywy lokalnej, w której obie strony dają coś od siebie!
 
Dla kogo?
✍ Dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Gorzowa Wielkopolskiego - możecie złożyć wniosek samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej
 
Kiedy działać?
Wnioski możecie składać przez cały rok
 
Zainteresuj się inicjatywą lokalną, jeśli...
Chcesz zrealizować swój pomysł we współpracy z urzędem!
____________
 
Potrzebujesz więcej informacji?
Napisz lub zadzwoń do nas: 95 735 59 37 lub 95 735 59 36

Załączniki

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Mironickiej

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie
ul. Mironickiej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), a także uchwały Nr XVIII/357/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Mironickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 stycznia 2021 r. do 10 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7, w godz. od 8.00 do 15.00 i na stronie internetowej: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania). Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505 / 945/ 899.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się online w dniu 26 stycznia 2021 r. od godziny 15.30. Osoby chcące wziąć aktywny udział w dyskusji publicznej i mieć możliwość zadawania pytań online proszone są o zgłoszenie się do dnia 25 stycznia 2021 r. na adres: pracownia@um.gorzow.pl lub pod nr tel. 95 7355 505/ 945/899 (udostępniony zostanie link do dyskusji publicznej).
Uwagi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
 • na piśmie, na adres ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505/ 945,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „uwagi do planu w rejonie ul.Mironickiej”.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać:
 • na piśmie, na adres ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505/ 945,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „uwagi do planu w rejonie ul.Mironickiej”.
 
Uwagi należy składać z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2021 r.
 
 
Jacek Wójcicki
    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Załączniki

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliborskiej i Brukselskiej

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliborskiej i Brukselskiej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
Zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Uchwały Nr XXXII/564/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliborskiej i Brukselskiej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Z wyżej wymienioną uchwałą wraz z załącznikiem graficznym określającym granice planu można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Myśliborska 34, pokój 7 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel.: 957355505, 957355945 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., - ww.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do planu:
 
- na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: wua@um.gorzow.pl ,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
 
w terminie do dnia 15 lutego 2021r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Załączniki

Przebudowa ul. Słonecznej - możliwość składania uwag i opinii

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem przebudowy ul. Słonecznej oraz do zgłaszania swoich uwag i opinii.
 
Projekt został zamieszczony w załącznikach znajdujących się poniżej - znajdziecie tam Państwo projekt przebudowy w wersji uproszczonej oraz projekt szczegółowy (podzielony na dwa pliki). Aby projekt był czytelny, należy przybliżyć obraz za pomocą przycisku „powiększ” oznaczonego symbolem plusa.
 
Opinie można zgłaszać:
 • telefonicznie - 95 735 56 85,
 • mailowo - bsr@um.gorzow.pl,
 • przez stronę - gorzow.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne
 • pisemnie - na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski).
Projekt przebudowy został zamieszczony również w oknach Centrum Charytatywnego im. Jana Pawła II przy ul. Słonecznej 62-63 (naprzeciwko sklepu Stokrotka).
 
Na Państwa opinie czekamy do 18 listopada 2020 r.

Załączniki

Prezydent Jacek Wójcicki zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących przyszłości Gorzowa. To kolejne podejście do opracowania Strategii Rozwoju Miasta.

W przyszłym tygodniu kolejne spotkanie w sprawie przyszłości miasta. Będzie można się wypowiedzieć i coś dowiedzieć. To kolejne podejście do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Gorzowa 2030. Każdy może przyjść, posłuchać i mieć wkład w rozwój Gorzowa.  
Prezydent Jacek Wójcicki, w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Gorzowa 2030, zaprasza do udziału w debatach publicznych – warsztatach dotyczących wizji i misji Gorzowa oraz celów strategicznych i priorytetów rozwoju.
 
W sumie będą dwa spotkania. 22 października (17.00-19.00, aula Akademii im. Jakuba z Paradyża, przy ul. Chopina 52) tematami będą: prezentacja podsumowania diagnostycznego, najważniejsze ustalenia wynikające z analizy SWOT oraz dyskusja na temat dotychczasowej wizji i misji Gorzowa, jej aktualności i konieczności zmiany lub przeniesienia do nowej Strategii.
 
29 października (w tym samym miejscu i godzinach) tematem spotkania będzie dyskusja i praca warsztatowa nad zdefiniowaniem wizji, misji, celów strategicznych i priorytetów rozwoju Gorzowa do 2030 roku, z perspektywą do 2050 roku.
 
Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie udziału, telefonicznie pod nr 95 73 55 881 lub e-mailem: strategia@um.gorzow.pl do 20 października 2020r. Przy zgłoszeniu należy podać wybrany termin spotkania/spotkań oraz numeru telefonu do kontaktu.
 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest podpisanie załączonego „Oświadczenia” i „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decydująca będzie kolejność zgłoszeń.
 
Udział mieszkańców planowany jest również w kolejnych etapach tworzenia strategii. Szczegóły znajdują się w załaczonym pliku.

Załączniki

Raport z konsultacji dotyczących zniesienia nazw miejscowości: „Kłodawa”, „Kopystno” i „Małyszyn Mały” oraz zmiany nazwy „Małyszyn Wielki” - miejscowości położonych w granicach Miasta Gorzów Wielkopolski

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 15 - 26 czerwca r. Wpłynęło 11 ankiet zawierających opinie mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym dokumentem.

Załączniki

 • 01-09-2020
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2021

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji i zapraszam do zgłaszania uwag do następujących projektów:
 
 1. Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021;
 2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2021.
 
Zasady i harmonogram konsultacji:
 1. Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych  Urzędu  Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego, kontakt  tel. 95 7355 801,
  e-mail: wss@um.gorzow.pl
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 01.09.2020 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 22.09.2020 r.
 3. Harmonogram konsultacji:
 
Lp.
Termin
Sposób działania, w tym metody i formy konsultacji
Miejsce konsultacji
1.
01.09.2020 r. – 22.09.2020 r.
zbieranie uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, za pomocą załączonego formularza
formularz można złożyć w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy
ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mailowo na adres: wss@um.gorzow.pl
2.
09.09.2020 r.,
godz. 15.00 – 16.30
osobisty dyżur konsultacyjny w siedzibie organizacji pozarządowej
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10
Gorzów Wielkopolski
3.
16.09.2020 r.,
godz. 15.30 – 17.00
protokołowane publiczne spotkanie konsultacyjne, umożliwiające dyskusję
Sala sesyjna Urzędu Miasta
ul. Sikorskiego 3-4,
Gorzów Wielkopolski
 
4. Projekt Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na  rok 2021, będące przedmiotem konsultacji, dostępne będą od 01.09.2020 r. do 22.09.2020 r., w następujących miejscach:
1) na stronie internetowej Miasta: www.gorzow.pl ;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe/ Konsultacje”.
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4;
4) w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, Gorzów Wielkopolski.
 
5. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Po zakończeniu konsultacji – w terminie nie późniejszym niż 30 dni – sporządzony i upubliczniony zostanie raport z ich przebiegu.
 
 
 
         Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
                                                                                                                                  (-)
                                                                                                                         Eliza Rudnicka

Załączniki

Informacja o konsultacjach społecznych projektu „Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego".

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz § 21 załącznika do Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 7 października 2015 r. Poz. 1712), zmienionej Uchwałą nr LXVIII/835/2018 z dnia 5 września 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2018 r., Poz. 2065)
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
 
o możliwości zapoznania się i wniesienia uwag do projektu dokumentu „Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”. Czas trwania konsultacji ustala się na 1 - 21 lipca 2020 r.
 
 
Pod niżej zamieszczonymi linkami dostępne są:
 
 
 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
 
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacyjnym w jednej z trzech poniższych form:
 
1. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami umożliwiające wymianę opinii i argumentów pomiędzy samymi mieszkańcami oraz wymianę opinii i argumentów pomiędzy organami Miasta i mieszkańcami w sprawie projektu „Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”. Spotkanie odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Sikorskiego 3-4, 8 lipca 2020 r., w godz. od 16:00 do 18:00.
 
UWAGA: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.), jest pisemne potwierdzenie udziału przez osobę zainteresowaną, poprzez wypełnienie:
 
 
 
 
Wszystkie trzy wypełnione załączniki, opatrzone czytelnym podpisem, należy przesłać na adres e-mail: zip@um.gorzow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2020 r. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwi wzięcie udziału w spotkaniu konsultacyjnym.
 
 
2. Telefoniczny dyżur konsultacyjny  prowadzony przez  przedstawiciela firmy REFUNDA - Wykonawcy Strategii. Podczas dyżuru udzielane będą odpowiedzi na pytania oraz przyjmowane będą wnioski mieszkańców dot. projektu Strategii.
Zaplanowano poniższe terminy dyżurów konsultacyjnych:
- 13 lipca 2020 r. w od 13:00 do 17:00, pod numerem tel. 781990085,
- 14 lipca 2020 r. w od 15:00 do 17:00, pod numerem tel. 781990085,
- 15 lipca 2020 r. w od 9:00 do 11:00, pod numerem tel. 781990085.
 
3. Zbieranie uwag na stosownym formularzu: w formie elektronicznej na adres: zip@um.gorzow.pl lub za pośrednictwem urn udostępnionych w siedzibach Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4 oraz ul. Myśliborskiej 34, w terminie do 21 lipca 2020 r.
 
 

Załączniki

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim”.

Konsultacje rozpoczęły się 31 marca, a termin ich zakończenia wyznaczono na 15 maja 2020 r. Wpłynęło 6 elektronicznych wniosków. Zebrano w sumie 37 uwag, z których część została uwzględniona. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym dokumentem.

Załączniki

1 2 3 4