Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaDialog społeczny...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

 • 01-08-2018
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.

Od 14 czerwca do 5 lipca 2018r. można było zgłosić swoje uwagi, wnioski i opinie do propozycji zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
 W ramach konsultacji odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami oraz dyżur konsultacyjny. Przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy Gorzowa Wlkp. mieli również możliwość zgłosić swoje wnioski i uwagi na specjalnym formularzu.
 
Małgorzata Tillmann
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 08-11-2017
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Raport z konsultacji w sprawie polityki senioralnej

Raport z konsultacji w sprawie polityki senioralnej
Od 18 września do 9 października trwały konsultacje społeczne w sprawie polityki senioralnej miasta Gorzowa Wlkp. Poprzedzone były kampanią informacyjną. Konsultacje odbyły się na wniosek Zachodniego Biura Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą przy ul. Składowej 11 w Gorzowie Wlkp.
 
Podczas konsultacji zorganizowano trzy spotkania z mieszkańcami: 21 września odbyło się spotkanie w siedzibie Domu Historii Miasta z Gorzowską Radą Seniorów umożliwiające dyskusję, wymianę opinii i argumentów, 26 września odbył się dyżur konsultacyjny w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26, 9 października odbyło się protokołowane publiczne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami umożliwiające dyskusję.
 
Ponadto od 18 września zbierane były opinie poprzez ankietę skierowaną do gorzowskich seniorów. Osoby zainteresowane do końca października składały wypełnione ankiety w Wydziale Spraw Społecznych lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta.
 
W spotkaniach zorganizowanych w ramach konsultacji wzięło udział blisko 30 osób. Konsultacje miały na celu zebranie wniosków, uwag i opinii, które posłużą do opracowania głównych założeń wieloletniego programu działań na rzecz seniorów, tzw. wieloletniej polityki senioralnej miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Podczas spotkań oraz analizy badania ankietowego zebrano bardzo obszerny materiał, który zostanie wykorzystany przy opracowaniu dokumentu dostosowanego do potrzeb gorzowskich seniorów.
Wszelkie zgłoszone podczas konsultacji uwagi, opinie oraz sugestie dotyczące polityki senioralnej miasta zostały uwzględnione w raporcie z konsultacji – dokument do pobrania poniżej.
 

Załączniki

 • 07-08-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Odpowiedź na wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących usunięcia z Placu Grunwaldzkiego Pomnika Niepodległości (dawniej Braterstwa Broni), a w jego miejsce ustawienie nowego Pomnika Niepodległości na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r

Wniosek został rozpatrzony negatywnie i nie zostanie uwzględniony w planie konsultacji, gdyż Miasto nie usuwa z Placu Grunwaldzkiego Pomnika Niepodległości (dawniej Braterstwa Broni) i nie stawia w jego miejsce nowego Pomnika Niepodległości na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz nie wydatkuje na ten cel żadnych środków finansowych.       
 • 17-07-2017
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Pomnika Niepodległości

W dniu 10.07.2017r. wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji w sprawie usunięcia z Placu Grunwaldzkiego Pomnika Niepodległości (dawniej Braterstwa Broni) i wstawienia w jego miejsce nowego Pomnika Niepodległości na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r.
 
Wniosek został złożony przez następujące organizacje:
 1. Stowarzyszenie „Ludzie dla Miasta”;
 2. Fundacja Działań Obywatelskich „Kwadrat”;
 3. Stowarzyszenie „Sztuka Miasta”;
 4. Stowarzyszenie Promocji Kultury „Kamienica”;
 5. Fundacja Kota Dziwaka;
 6. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zawarcia.
poparty przez:
 1. Komitet Obrony Demokracji Gorzów Wlkp.;
 2. Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata”.
 
Przedmiotowe konsultacje miałyby objąć swym zasięgiem całe miasto Gorzów Wielkopolski. Proponowane jest również zaopiniowanie pomysłu przez osoby z Niemiec uczestniczące zwyczajowo w Dniach Pamięci i Pojednania, fundatorów Dzwonu Pokoju.
Wniosek oczekuje na decyzję Prezydenta Miasta.

Załączniki

 • 05-01-2017
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Planu Konsultacji na 2017 rok

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Planu Konsultacji na 2017 rok - w załączeniu

Załączniki

 • 02-01-2017
 • Autor: Wydział Edukacji
 • drukuj

Jakie są potrzeby aktywności fizycznej dzieci i młodzieży? - raport z konsultacji

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat "Jakie są potrzeby i preferowane modele aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w zakresie sportu?" oraz koncepcja programu rozwoju sportu szkolnego w Gorzowie.
 
 29 lutego 2016 r. wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyszłości gorzowskiego sportu szkolnego. 30 marca odbyło się spotkanie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym z udziałem przedstawicieli sportu, Wydziału Edukacji, Wydziału Kultury i Sportu oraz przedstawicieli Gorzowskiej Rady Pożytku Publicznego. Na spotkaniu poruszono kwestię funkcjonowania MOS, uzgodniono, że opracowany zostanie stan gorzowskiego sportu. 14 kwietnia dokonano analizy materiałów merytorycznych. Przeanalizowano propozycje tematyki i celów konsultacji, określono najważniejsze grupy docelowe oraz sposób dokonania badań. Określono temat konsultacji „Jakie są potrzeby i preferowane modele aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w zakresie sportu szkolnego”.
 
Badanie ankietowe wśród uczniów
 W ramach badania przeprowadzono łącznie 100 wywiadów z uczniami, z czego badanie przeprowadzono w:
* 15 klasach VI szkół podstawowych;
* 15 klasach II szkół gimnazjalnych;
* 15 klasach II szkół ponadgimnazjalnych.
 Badanie uczniów realizowano we wrześniu 2016 roku z pomocą szkół. Wywiady realizowano w postaci ankiety audytoryjnej (uczniom rozdawano ankiety do samodzielnego wypełnienia w trakcie lekcji) lub przekazywano im ankietę do wypełnienia w domu wraz z kopertą, w której mogli zwrócić wypełniony kwestionariusz bez obawy, że nauczyciel zbierający ankiety naruszy anonimowość ucznia. Badanie realizowane było przez Pracownię Badań Społecznych SOMA w ramach diagnozy lokalnych problemów społecznych. Kilka pytań skierowanych do uczniów dotyczyło sposobu spędzania przez nich wolnego czasu i ich aktywności fizycznej.
 
 Najważniejsze wnioski:
1. Z wiekiem spada aktywność sportowa – w szkole podstawowej 52,4% młodzieży uprawia sport, w gimnazjum 59%, ale w szkole ponadgimnazjalnej już tylko 35,1% uprawia sport prawie codziennie.
2. Zmieniają się też nieznacznie miejsca tej aktywności. W przypadku najmłodszych uczniów – uprawiają sporty w szkole i na podwórku. Gimnazjaliści częściej zaczynają ćwiczyć w klubie sportowym. Najmniej aktywni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ćwiczą w szkole i na podwórku, boisku lub klubie sportowym, ale także w innych przestrzeniach miejskich – parkach, na łące, nad kanałem.
 
 Więcej informacji o raporcie dostępne są w załączniku "Raport".
 
Koncepcja programu rozwoju sportu szkolnego w Gorzowie
Został opracowany dokument z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych na temat „Jakie są potrzeby i preferowane modele aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w zakresie sportu”. Sport szkolny stanowi istotne rozwinięcie programu wychowania fizycznego realizowanego w systemie szkolnictwa w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zakres programowy wychowania fizycznego oraz sportu szkolnego powinien mieć dla kształtowanie stylu życia dzieci i młodzieży w okresie dzieciństwa, dojrzewania, okresu dojrzałości, wieku średniego i Złotej Jesieni, co w konsekwencji winno przełożyć się na poprawę stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.
Sport szkolny realizowany może być w formie zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć (zawodów) sportowych pozaszkolnych. Realizowany program wychowania fizycznego i sportu szkolnego, szczególnie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych powinien dawać również szansę uzdolnionym uczniom do uczestniczenia w sportowej rywalizacji w różnych dyscyplinach sportu.
Kwestia ta ma istotne znaczenie w kontekście pozycji Miasta w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży (organizator Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska)  w Mistrzostwach Polski Szkół (organizator Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego) oraz Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży organizowanym dla klubów sportowych (kategorie od młodzika do młodzieżowca) przez Ministerstwo Sportu  i Turystyki oraz Polską Federację Sportu Młodzieżowego).
Pozycja gorzowskiego sportu w powyższych współzawodnictwach może stanowić przesłankę do przyszłych zdobyczy medalowych w sporcie seniorskim na arenach krajowych i międzynarodowych z medalami igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich włącznie.
 
Co wykazały konsultacje społeczne?
Konsultacje społeczne wykazały, że dla prawidłowego rozwoju sportu szkolnego w Gorzowie Wlkp. nieodzownym będzie w szczególności:
1. Dokonanie wyodrębnienia zagadnienia sportu szkolnego zarówno w zakresie programowym jak i  finansowania.
2. Organizowanie cykliczny corocznych sejmików sportu szkolnego.
3. Opracowywanie corocznych kalendarzy wydarzeń z zakresu sportu szkolnego udostępnionych dla ogółu społeczności Miasta.
4. Otoczenie szczególną troską realizację programu wychowania fizycznego w klasach I-III w szkołach podstawowych.
5. Zwiększenie nakładów finansowych na sportowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
6. Rozszerzenie zakresu programu Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży o nowe dyscypliny sportu
7. Wzmocnienie kadrowe i finansowe Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
 
 Więcej informacji o koncepcji programu dostępne są w załączniku pt. Program rozwoju sportu szkolnego w Gorzowie Wlkp.
 
                                                                                                                                             Iwona Sancewicz
                                               Wydział Edukacji

Załączniki

 • 05-12-2016
 • Autor: Wydział Kultury i Sportu
 • drukuj

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu oraz osiągnięty wynik sportowy dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Załączniki

 • 28-11-2016
 • Autor: Wydział Spraw Społecznych
 • drukuj

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie uchwały dotyczącej uchwalenia Ramowego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017

Załączniki

 • 14-11-2016
 • Autor: Wydział Kultury i Sportu
 • drukuj

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

Od 3 listopada 2016r. trwają konsultacje społeczne w sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu oraz osiągnięty wynik sportowy dla Miasta Gorzowa Wlkp.
Konsultacje mają na celu zebranie wniosków, uwag  i opinii do propozycji uchwały w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
 
Harmonogram konsultacji społecznych:
Lp.
Rodzaj działania
Termin
Sposób działania,
w tym metody i formy konsultacji
Miejsce konsultacji
1.
Akcja informacyjna
3.11.2016r. – 17.11.2016r.
rozpowszechnianie informacji
o przedmiocie konsultacji, w tym m.in.: poprzez upublicznienie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na portalu społecznościowym „Przystań na konsultacje”, rozesłanie zaproszenia droga mailową do klubów i stowarzyszeń sportowych
-
2.
 
Konsultacje:
3.11.2016r.
– 24.11.2016r.
zamieszczenie projektu uchwały w sprawie stypendiów nagród i wyróżnień sportowych:
- na stronie internetowej Miasta,
- w Biuletynie Informacji Publicznej - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4,
- na portalu społecznościowym „Przystań na konsultacje”;
oraz zbieranie wniosków, uwag
i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, za pomocą formularza, stanowiącego załącznik
do niniejszego zarządzenia
-
16.11.2016r.,
godz. 16.00 - 18.00
osobisty dyżur konsultacyjny w Domu Historii Miasta
Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.,
ul. Sikorskiego 5
Tel.: 95 7355 758
22.11.2016r.,
godz. 17.00 - 19.00
 
protokołowane publiczne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami umożliwiające dyskusję
WiMBP, sala nr 8
Ul. Sikorskiego 107
 
 
Uwagi i wnioski w sprawie projektu Uchwały można składać wypełniając formularz drogą elektroniczną na adres wks@um.gorzow.pl lub osobiście w Wydziale Kultury i Sportu, ul. Okólna 2, bądź w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 w godzinach pracy urzędu, w termie 3.11.2016-24.11.2016r., Tel. 95 7355 679.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Gorzowa wlkp.. Formularze nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
 
W załączeniu:
 1. Projekt Uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu oraz osiągnięty wynik sportowy dla Miasta Gorzowa Wlkp.;
 2.  Zarządzenie nr 358/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych;
 3. formularz do zgłaszania opinii i wniosków.

Załączniki

 • 14-11-2016
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Konsultacje społeczne w sprawie Planu Konsultacji na 2017 rok

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji zaprasza mieszkańców Gorzowa do udziału w konsultacjach w sprawie Planu Konsultacji Społecznych na 2017 rok, które trwać będą od 14 listopada do 18 grudnia br. Zachęcamy gorzowian do uczestnictwa w następujących formach dialogu:
- badanie opinii mieszkańców poprzez zbieranie wniosków, uwag i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, w terminie od 26 listopada do 18 grudnia br.;
- dyżur  konsultacyjny: 29 listopada br. w godz. 15:30-16:30 w siedzibie Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5 (II piętro, pok. nr 7);
- otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 06 grudnia  br. w godz. 16:30-18:00 w siedzibie Fundacji AD REM przy ul. Łokietka 29.
 
Wszelkie pytania dotyczące przebiegu konsultacji społecznych należy kierować do Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji telefonicznie: 95 7355 892,  lub elektronicznie na adres: bsr@um.gorzow.pl.
 

Załączniki

1 2