Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
KLP
nawigator biznesu baner
pocztowka slider
GLINSKI_slider3C
Natalia Przybysz 31.08
ORONSKO_mos-krowa
Footsteps-slider
Konkursy: „Piękne balkony” i „Domy w ogrodach”
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Plan konsultacji

Kolejna zmiana w Planie Konsultacji Społecznych na 2019r.

W załączonym Planie Konsultacji na 2019r. dodano konsultacje nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: IV kwartał 2019r.

 

Załączniki

Zmiana w Planie Konsultacji na 2019 rok.

W załączonym Planie Konsultacji na 2019r. dodano konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zmieniającego uchwałę nr XLIII/510/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z 29 marca 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetów Rewitalizacji.
Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: maj - czerwiec 2019r.

Załączniki

Zmiana w Planie Konsultacji na 2019r.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Planem Konsultacji na 2019r.

Załączniki

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem podsumowującym konsultacje społeczne przeprowadzone w 2018 roku.

W dniu 27 lutego 2019r. Radni Miasta Gorzowa zaakceptowali raport podsumowujący konsultacje społeczne przeprowadzone w 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Załączniki

Mamy zmianę w Planie Konsultacji na 2019r.

W dniu 8 lutego 2019r. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie zmieniające Plan Konsultacji na 2019 rok. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem.

Załączniki

Znamy już Plan Konsultacji Społecznych na 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem Konsultacji Społecznych na 2019r.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych, procesy konsultacji społecznych, o przeprowadzeniu których zdecydowano w ciągu roku kalendarzowego, są wprowadzane na bieżąco do Planu Konsultacji Społecznych. Konsultacje takie mogą być prowadzone zarówno z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. lub na podstawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji, skierowanego do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. przez:
1) grupę co najmniej 50 mieszkańców zamieszkujących na terenie Gorzowa Wlkp.,
2) co najmniej trzy organizacje pozarządowe działające na terenie miasta w zakresie prowadzonej przez nie działalności statutowej,
3) komisję Rady Miasta, której zakres działania obejmuje sprawę będącą przedmiotem wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

Załączniki

 • 04-10-2018
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Aktualizacja Planu Konsultacji na 2018r.

W dniu 03.10.2018r. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie dotyczące aktualizacji Planu Konsultacji na 2018 rok. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem.

Załączniki

 • 02-03-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem podsumowującym konsultacje społeczne przeprowadzone w 2017 roku.

Załączniki

 • 14-12-2017
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Znamy już Plan Konsultacji Społecznych na 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem Konsultacji Społecznych na 2018r.

Załączniki

 • 24-10-2017
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Projekt Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji informuje o możliwości składania uwag do załączonego projektu Planu Konsultacji na 2018r. według poniższego harmonogramu :
 
 1.  09.11.2017r. - 30.11.2017r.  - zbieranie wniosków, uwag i opinii na piśmie, w tym  drogą elektroniczną, za pomocą załączonego formularza. Wypełniony formularz można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przy ul. Myśliborskiej 34, a także przesłać w formie elektronicznej na adres: bsr@um.gorzow.pl
 2. 15.11.2017r. w godzinach: 15:30 - 16:30 odbędzie się protokołowane publiczne spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie,
 3. 20.11.2017r. - 24.11.2017r. w godzinach 7:30 - 15:30 odbędzie się telefoniczny i osobisty dyżur konsultacyjny (tel. 95 7355 893 Małgorzata Tillmann).
 
Projekt Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok będzie dostępny w terminie od 26.10.2017r. do 30.11.2017r. również w następujących miejscach:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: Inne ogłoszenia,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4,
 3. w siedzibie Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji mieszczącego się przy ul. Sikorskiego 5 I piętro pok. 5.

Załączniki