Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Kultura online

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną , upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

Prezydent Miasta zaprasza wszystkie osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami do składania wniosków o przyznanie  stypendium.
Stypendia przyznawane są w dziedzinach:
- taniec, muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne i opieka nad zabytkami, a także
w zakresie upowszechniania kultury:
- animacji i edukacji kulturalnej,
- zarządzaniu kulturą  i wspieraniu rozwoju kadr kultury.
 
Można uzyskać stypendium  o wartości od 1.000 do 12.000 zł netto.
 
Wniosek należy wypełnić i złożyć w terminie do 31 października 2019 r. na odpowiednim formularzu bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ulicy Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. lub drogą pocztową. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Do wniosku należy dołączyć oryginał aktualnej opinii, rekomendacji wystawionej przez instytucje związane z kulturą, szkołę, uczelnię, związek twórczy, osobę powszechnie uznaną za dokonania twórcze. Wniosek może również być wzbogacony o załączniki w postaci kserokopii lub plików w wersji elektronicznej katalogów wystaw, recenzji, reprodukcji, wybranych utworów i innych materiałów potwierdzających dorobek kandydata.
 
W przypadku przyznania stypendium decyzją Prezydenta Miasta, stypendysta podpisuje umowę, a następnie składa sprawozdanie z jej realizacji.
 
Stypendium Miasta Gorzowa Wlkp. można otrzymać trzykrotnie.
 
 
 Wydział Kultury

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją