Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaAktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Ogłoszenie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez Związek Literatów Polskich - Oddział w Gorzowie Wlkp.

Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta przy ul. Okólnej 2, pod nr tel. 95 735 58 40 lub drogą mailową, pisząc na adres: wks@um.gorzow.pl

Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 -j.t. ze zm.)

Wydział Kultury i Sportu

Załączniki

ZUS informuje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. informuje, że 24 grudnia 2015 r. jest dla pracowników ZUS dniem wolnym od pracy. W tym dniu Centrum Obsługi Telefonicznej oraz Sala Obsługi Klientów w Oddziale ZUS w Gorzowie Wlkp. oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych:
  • w Inspektoracie w Słubicach,
  • w Inspektoracie w Sulęcinie,
  • w Biurze Terenowym w Międzyrzeczu,
  • w Biurze Terenowym w Strzelcach Kraj.
będą niedostępne dla klientów ZUS.

31 grudnia 2015 r. zapewniona będzie obsługa w pełnym zakresie na Sali Obsługi Klientów oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem: 22/ 560 16 00 w godzinach od 08.00 do 15.00.
czytaj dalej

Konkurs z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu w latach 2016-2018 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla ośmiorga dzieci z terenu miasta Gorzowa Wlkp.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadania, wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, trybu i sposobu składania ofert, znajdują się
w załączeniu.

Oferty należy składać w terminie do 28 grudnia 2015 roku ( decyduje data wpływu) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.

Wydział Spraw Społecznych

Załączniki:

1. Ogłoszenie i karta oceny oferty

2. Wzór oferty

Załączniki

Nabór na członków MKRPA

Nabór na redaktora biuletynu „Sygnały”

Kolęda do Świętego Mikołaja

Apel Szlachetnej Paczki

Zażyj kulturę

Głośno i radośnie

Przystrajanie świątecznych drzewek