Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaAktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Drugi Orszak Trzech Króli w Gorzowie

W imieniu Organizatorów II Orszaku Trzech Króli w Gorzowie Wlkp. zapraszamy serdecznie wszystkich Mieszkańców Gorzowa i sąsiednich gmin do udziału w tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce 6 stycznia 2016 roku.
 
Orszak Trzech Króli odbywa się pod honorowym patronatem i z osobistym udziałem Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – ks. Tadeusza Lityńskiego oraz Prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego.
 
Orszak Trzech Króli to powrót do staropolskich obyczajów, rodzinnych tradycji, ponadczasowych wartości. Wzorem Włoch, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii chcemy promować ideę Święta Objawienia Pańskiego. Tegoroczny Orszak ma także wymiar ważny dla Polski – zostanie zaakcentowany wymiar edukacyjny i patriotyczny. W Orszaku przejdą trzej polscy królowie: Mieszko I, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski. Ich symboliczna obecność jako „Trzech Króli Polskich” związana jest z trzema ważnymi rocznicami, które będą miały miejsce w 2016 roku:
– 1050. rocznica Chrztu Polski za panowania Mieszka I,
– 350. rocznica ślubów lwowskich - Jan Kazimierz ślubował Matce Bożej, że za odsiecz Szwedów poprawi losy chłopstwa i mieszczan,
– 350. rocznica koronacji Jana III Sobieskiego na króla Polski oraz 320. rocznica jego śmierci.
 
Drugi Orszak Trzech Króli wyruszy 6 stycznia 2016 roku o godz. 14.00 ze Starego Rynku, przejdzie ulicami Gorzowa do placu Grunwaldzkiego. Orszak poprowadzą Trzej Królowie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Podążać za nimi będą mieszkańcy Gorzowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, całych rodzin.
 
Na Starym Rynku odbędzie się wystąpienie Biskupa Diecezjalnego i Prezydenta Gorzowa, a stamtąd wymarsz Orszaku. Podczas przemarszu i wspólnego kolędowania z udziałem chórów i gorzowskich zespołów muzycznych, obejrzymy po drodze dwie inscenizacje oraz na placu Grunwaldzkim jasełkowe przedstawienie w wykonaniu aktorów, dzieci i młodzieży gorzowskich szkół.
 
W imieniu organizatorów – serdecznie zapraszamy!
 
Stowarzyszenie im. Brata Krystyna, bpr

Strategia ZIT pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Rozwoju

21 grudnia 2015r. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.” została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Rozwoju pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa. Wcześniej, tj. 1 grudnia 2015r. Zarząd Województwa Lubuskiego również pozytywnie zaopiniował dokument w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020.
 
Jesteśmy siódmym miastem wojewódzkim w Polsce, którego strategia uzyskała pozytywną opinię.
 
Pierwotne zapisy Strategii ZIT zostały wypracowane we współpracy przedstawicieli Miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok. Weryfikacja dokumentu  przez Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego trwała od maja 2015r. Od tego momentu cały czas toczyły się prace nad dostosowywaniem jej zapisów do wymogów stawianych przez oceniających.
 
Obecny kształt Strategii ZIT uprawnia nas do rozpoczęcia realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach RPO Lubuskie 2020, dedykowanych Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Gorzowa Wlkp. Oznacza to uruchomienie środków finansowych w wysokości ok. 50 mln Euro dla projektów zaplanowanych w Strategii ZIT, których miejscem realizacji będzie obszar gmin wchodzących w skład MOF Gorzowa Wlkp.
 
Zatwierdzenie Strategii ZIT otwiera też drogę dla finansowania komplementarnych do ZIT projektów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową sieci tramwajowej w Gorzowie Wlkp.
 
31 grudnia 2015r. rozpoczął się nabór wniosków  o dofinansowanie w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nabór zakończy się 31 marca 2016r.
 
Nabór dotyczy projektów, które będą realizowane na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., czyli w mieście Gorzowie Wlkp. oraz w gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok.
 
Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.
 
W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków, poprzez m.in. ocieplanie obiektów użyteczności publicznej, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację oświetlenia, przebudowę systemów grzewczych i chłodzących, a także instalację OZE.
 
Miasto Gorzów Wlkp., w ramach powyższego naboru, planuje złożyć wnioski związane z termomodernizacją następujących placówek wychowawczych i oświatowych:
  • Zespół Szkół nr 13
  • Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Kobylogórska
  • Żłobek Miejski nr 3, ul. Słoneczna
  • Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Widok
 
Ze Strategią ZIT oraz pozytywną opinią Ministra Rozwoju można zapoznać się poniżej:
Opinia Ministra Rozwoju w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych
 
Pismo informujące o pozytywnym zaopiniowaniu Strategii ZIT przez Ministerstwo Rozwoju
 
„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.”
 
 
 
 

Załączniki

Konkurs z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

  • 31-12-2015
  • Autor: Wydział Spraw Społecznych
  • drukuj

Wyniki konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla ośmiorga dzieci z terenu miasta Gorzowa Wlkp.
 
Na realizację zadania w latach 2016-2018 przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 720.000,00 zł. Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Fundację im. Janusza Korczaka w Marwicach. Oferta została odrzucona ze względów formalnych, tj.  brak wymaganego wkładu własnego.

Załączniki

  • 31-12-2015
  • Autor: Wydział Spraw Społecznych
  • drukuj

Zaproszenie do zgłaszania uwag

Fundacja im. Janusza Korczaka w Marwicach złożyła ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag na temat złożonej przez organizację oferty (w załączeniu).
Uwagi można zgłaszać do 07.01.2016r., w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26, tel. 95 7355 – 565, e – mail: wss@um.gorzow.pl .

Załączniki

Wyniki otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gorzowa Wlkp. w 2016 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Na realizację zadania w roku 2016 przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 179.838,00 zł. Na konkurs wpłynęły 4 oferty. Dofinansowanie w wysokości 179.838,00 zł otrzymała Fundacja TOGATUS PRO BONO. Wyniki konkursu ofert do pobrania poniżej.
 
Wydział Spraw Społecznych

Załączniki

Zmarł Mariusz Guzenda

Dzisiaj w nocy po ciężkiej chorobie zmarł Mariusz Guzenda. Były wiceprezydent Gorzowa Wlkp. i prezes Stali Gorzów. Żył 63 lata.
 
- Wrażliwy, dobry, życzliwy. Komu mógł, pomógł… - tak wspominają M. Guzendę pracownicy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. W latach 1994-1999 sprawował mandat radnego, do 2005 roku był wiceprezydentem Gorzowa, sprawował też funkcję prezesa klubu żużlowego Pergo Stal Gorzów. W 2005 roku został prezesem Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i tę funkcję pełnił do końca.
 
Pogrzeb Mariusza Guzendy planowany jest na sobotę, 2 stycznia 2016 roku.
 
Biuro Prasowe
fot. dzięki uprzejmości gorzow24.pl

Bezpośrednio koleją z Gorzowa do Berlina

Wszystko wskazuje na to, że 1 marca 2016 r. ruszy bezpośrednie połączenie kolejowe Toruń – Gorzów – Berlin.To termin realny, chociaż przed nami jeszcze sporo pracy – mówił Dariusz Liszewski, członek zarządu Przewozów Regionalnych podczas grudniowej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
 
Według wcześniejszych zapowiedzi połączenie miało ruszyć wraz z początkiem nowego roku. Na drodze stanęły jednak trudności związane ze znalezieniem w Polsce taboru kolejowego posiadającego homologację uprawniającą do poruszania się po niemieckich torach.
 
Podczas sesji Sejmiku, 28 grudnia br. zaprezentowano wstępny rozkład jazdy pociągów. Z Gorzowa w godzinach rannych mają codziennie wyruszać dwa składy. Do stacji końcowej Berlin Lichtenberg dotrą o 7.28 i o 10.28. W drogę powrotną wyruszą o 18.37.
 
Połączenie ma być możliwe, dzięki jego wspólnej realizacji przez Przewozy Regionalne, niemieckiego przewoźnika NEB i polską Arrivę. Dotychczas nie podano informacji o cenach biletów.
 
Biuro Prasowe

Podsumowanie XVI sesji Sejmiku

W poniedziałek, 28 grudnia br., w gorzowskiej filharmonii odbyła się XVI sesja Sejmiku, tuż przed jej rozpoczęciem marszałek Elżbieta Polak, przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz radny Tomasz Możejko podsumowali mijający rok w kontekście inwestycji w północnej części regionu. Marszałek zaprezentowała także plany na 2016 rok.
 
- Najważniejsze zadanie na 2016 rok, to oczywiście kontynuacja budowy bazy HEMS. Drugie, to finansowana w ramach kontraktu terytorialnego budowa ośrodka radioterapii. Rozpoczęcie budowy nie jest uzależnione od nas, ponieważ musi być przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia mapa potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej. Pierwsza mapa potrzeb będzie w zakresie onkologii. W związku z tym jestem przekonana, że w 2016 roku wystartujemy z budowa radioterapii. Projekty w tym zakresie są gotowe. Wyposażenie w sprzęt specjalistyczny będziemy mogli sfinansować z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyjaśniła marszałek.
 
Wśród priorytetów znalazło się także utworzenie Akademii Gorzowskiej. - Czas na wspólne działania – bardzo intensywne – mówiła Elżbieta Anna Polak. Na ten w budżecie województwa zabezpieczone zostały środki w wysokości 0,5 mln zł. Ponadto w planach jest powołanie Instytutu Kultury Romskiej. Jego inicjatorem jest przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz. - Jest to część naszego dziedzictwa kulturowego, które funkcjonuje w Gorzowie od lat. Warto to pielęgnować i dać szansę na rozwój – wyjaśnił. Na ten cel w budżecie województwa zabezpieczono środki w wysokości 100 tys. zł.
 
Ponadto w roku 2016 realizowane będą zadania zapisane w Programie Rozwoju Transportu (trwają jego konsultacje). Będzie on podstawą realizacji inwestycji.  Najważniejsze z nich, które realizowane będą w północnej części regionu to kontynuacja budowy mostu w Skwierzynie, II etap budowy obwodnicy Drezdenka oraz obwodnica Rzepina.
 
Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak realizowane będą także projekty systemowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. - Pierwszy z nich związany będzie z promocją gospodarczą. W jego ramach realizować będziemy wizyty studyjne i misje gospodarcze. Ten temat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców z Gorzowa Wlkp. Drugi to promocja turystyczna. Kolejny to kontynuacja projektu e-urząd i rozpoczęcie projektu e-zdrowie, który ma na celu wykorzystanie inteligentnego wsparcia w diagnostyce i profilaktyce. Realizować będziemy także wspólnie ze starostami projekt zakładający dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb przedsiębiorców, a także geodezyjny system informacji przestrzennej – wyjaśniła.
 
Finansowanie z budżetu województwa otrzymają także zlokalizowane na północy regionu jednostki podległe samorządowi: delegatura urzędu marszałkowskiego, Teatr im Osterwy, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., przychodnia Kolejowa, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie, Biblioteka Wojewódzka, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Oddział w Gorzowie Wlkp.
 
Jak podkreślał radny Tomasz Możejko samorząd województwa prowadzi politykę mającą na celu zrównoważony rozwój regionu. - Prowadzimy zrównoważony rozwój województwa lubuskiego i taką politykę zamierzamy kontynuować – podkreślał.
 
źródło: www.lubuskie.pl

Przeprowadzka Straży Miejskiej

We wtorek, 29 grudnia br., Straż Miejska przeprowadzi się z budynku przy ulicy Przemysłowej 53 do nowej siedziby przy ulicy Myśliborskiej 34, pok. nr 8 (parter). Zgłoszenia interwencji w tym dniu będą przyjmowane wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 697-662-343, w godz. od 8.00 do 15.00.

Ewa Sadowska-Cieślak