Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
slider - park siemiradzkiego
slider - katedra
slider - kwadrat
slider - klodawka
slider - murawy
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaAktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Jak załatwić sprawę w UM

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzjami Prezesa Rady Ministrów związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu, od poniedziałku (16 marca) do odwołania Urząd Miasta będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.
 
Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu.
  • Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta - 95 7355 500
  • Kontakt mailowy - kancelaria@um.gorzow.pl
Wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), prosimy składać do specjalnie przygotowanej na te okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu. Poniżej znajdą Państwo numery telefonów oraz adresy e-mail: do naszych pracowników, którzy zdalnie postarają się pomóc załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.
 
 
WAŻNE NUMERY TELEFONÓW, E-MAILE, KONTAKTY
 
 
Wydział Spraw Obywatelskich
- dowody osobiste (wniosek o wydanie dowodu, zgłoszenie zagubienie, odbiór dowodu)
- ewidencja ludności (meldunki, wymeldowanie, rejestr nr PESEL)
tel: 95 7355 569 (ewidencja ludności), 95 7355 573 (dowody osobiste)
e-mail: wso@um.gorzow.pl
 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu:
- działalność gospodarcza (otwarcie, zawieszenie, zamkniecie)
- koncesje na alkohol
tel: 95 73 55 557
e-mail: wob@um.gorzow.pl
 
Wydział Spraw Społecznych:
- karta mieszkańca
- karta seniora
- karta dużej rodziny
tel: 95 7355 756
e-mail: wss@um.gorzow.pl
 
Wydział Podatków i Opłat:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- użytkowanie wieczyste
telefon: 95 7355 741, 95 7355 925
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
 
Wydział Komunikacji:
tel. 95 7355 720 (sekretariat), 95 7355 818 (rejestracja pojazdów), 95 7355 725 (prawa jazdy),
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
 
Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego od dnia 16 marca 2020 do odwołania w trosce o zdrowie mieszkańców miasta Gorzowa Wielkopolskiego jak i pracowników wyłącza całkowicie obsługę klientów z wyjątkiem rejestracji pojazdów ciężarowych w celu zapewnienia łańcucha dostaw na terytorium kraju po wcześniejszym umówieniu wizyt pod numerem telefonu: 95 7355 724.
 
Szczegóły tutaj.
 
Wydział Edukacji
tel: 95 7355 750, 95 7355 777
e-mail: wed@um.gorzow.pl
- nabór do przedszkoli i szkół podstawowych
 
Wydział Kultury
tel. 95 7355 841, 95 7355 746
e-mail: wku@um.gorzow.pl
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury
- stypendia kulturalne
 
Wydział Sportu
tel. 95 7355 736, 95 7355 628
e-mail: wsp@um.gorzow.pl
 
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 7355 826, 95 7355 824
e-mail: usc@um.gorzow.pl
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
telefon: 95 7355 763, 95 7355 711,
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
- transport publiczny (w tym windykacja opłat mandatowych)
- zieleń miejska
- czystość terenów publicznych
- administracja cmentarzem
 
Wydział ZIT i Programowania Strategicznego
tel: 697523650
e-mail: zip@um.gorzow.pl
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel: 95 73 55 812
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
e-mail: bnw@um.gorzow.pl
- współpraca z miejskimi spółkami
 
Wydział Inwestycji
tel. 95 7355 790, 95 7355 979, 95 7355 795
e-mail:win@um.gorzow.pl
 
Wydział Dróg:
tel: 95 7355 984
e-mail: wdr@um.gorzow.pl
 
Straż miejska
tel: 95 7355 728
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
• zapewnienie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrolowanie ruchu drogowego – w zakresie określonym  w przepisach  o ruchu drogowym;
• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych;
• zapewnienie ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
tel: 95 7355747, 95 7355 960
e-mail: brk@um.gorzow.pl
 • udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich
 
Biuro Egzekucji Administracyjnej
tel: 95 7355 740
e-mail: bea@um.gorzow.pl
• prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych miasta
• badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności   egzekucji administracyjnej
• opracowywanie planów egzekucyjnych
 
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi
obsługa informatyczna jednostek oświatowych
tel. 95 7355 915
e-mail: wsi@um.gorzow.pl
e-mail: office@um.gorzow.pl
 
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz
tel: 95 7355 862
e-mail: aka@um.gorzow.pl
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych
tel: 95 7355 652, 95 7355 556
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
 
Wydział Promocji i Informacji
tel. 95 7355 785
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
tel: 95 7355 789
bsr@um.gorzow.pl
 
Wydział Urbanistyki i Architektury
tel: 95 7355 658
e-mail: wua@um.gorzow.pl
 
Wydział Geodezji i Katastru
tel: 95 7355 641, e-mail: wkg@um.gorzow.pl
zamawianie wypisów i wyrysów oraz map przez Geoportal - geoportal.wms.gorzow.pl - panel „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”,
Ewidencja gruntów i budynków (wypisy i wyrysy) – tel. 95 7355 633,
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jagiellończyka 10
- zamawianie map (tel. 95 7355 953), geodeci, przekazywanie operatów (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu – tel. 95 7355 950).
czytaj dalej

Pracujemy dla Was

Choć koronawirus utrudnia pracę Urzędu Miasta, pewne procesy mimo wszystko są realizowane. Nadal staramy się podtrzymywać kontakt z mieszkańcami i to nie tylko w sprawach związanych wyłącznie z trwająca epidemią.
 
Pomimo trudnej sytuacji, nie ustają prace nad budżetem obywatelskim. Urzędnicy mają za sobą już etap opiniowania wniosków mieszkańców, złożonych do przyszłorocznej edycji BO.
czytaj dalej

Zamknięcie wjazdu w Żwirową

We wtorek (7 kwietnia) planowane jest rozpoczęcie prac na ulicy Żwirowej, związanych z budową kanalizacji i sieci wodociągowej. Na czas robót zostanie zamknięty odcinek ulicy Żwirowej między skrzyżowaniem z ul. Błotną i skrzyżowaniem z ul. Słowiańską – Roosevelta.
 
Przejazd z ulicy Żwirowej (od strony cmentarza) w Błotną będzie możliwy, podobnie wyjazd z ul. Błotnej w prawo, na cmentarz i w kierunku Chwalęcic.
czytaj dalej

Zamknięcie al. Andrzejewskiego na wysokości stadionu

W poniedziałek (6 kwietnia) wykonawca inwestycji związanej z zagospodarowaniem wód opadowych przystąpi do prac związanych z odtworzeniem nawierzchni alei księdza Andrzejewskiego. Z uwagi na przyjętą technologię i zakres prac, jezdnia południowa alei, na odcinku od Mieszka I do ronda Wyszyńskiego, zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.
 
Wykonawca deklaruje, że prace potrwają 5 dni roboczych.
czytaj dalej

Nowe regulacje na ryneczku

Rada Ministrów wydała 31 marca br. rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zawiera ono także surowe ograniczenia dotyczące handlu na targowiskach. Naruszenia tych zakazów zagrożone jest karą grzywny do 30 tysięcy zł.
 
W celu zapobieżenia zamknięciu targowiska i umożliwienia gorzowianom zakupów na ryneczku Gorzowski Rynek Hurtowy zmuszony był zmienić zasady jego funkcjonowania. Na teren naszego targowiska będzie można wejść tylko od strony ulicy Targowej (furtka między halą targową a halą magazynową). Pozostałe wejścia nie będą dostępne dla klientów.
czytaj dalej

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br.
 
Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
czytaj dalej

2,5 mln dla gorzowskiego szpitala

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i skarbnik miasta Agnieszka Kaczmarek, w porozumieniu z miejskimi radnymi, zdecydowali o wsparciu gorzowskiego szpitala kwotą 2,5 miliona złotych, niezbędną dla zakupu angiografu.
 
Sprzęt będzie wykorzystany przy diagnostyce pacjentów jednoimiennego szpitala zakaźnego przy ul. Walczaka.
czytaj dalej

Konkurs z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na:
czytaj dalej

Ankieta na potrzeby Strategii elektromobilności

W odpowiedzi na wzrost w ostatnich latach poziomu zanieczyszczenia środowiska oraz w związku z wprowadzeniem regulacji prawnych na poziomie unijnym i krajowym, Urząd Miasta przystąpił do stworzenia "Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego". Aby podjęta inicjatywa była skuteczna, do stworzenia tego dokumentu niezbędna będzie opinia mieszkańców naszego miasta. W tym celu powstała e-ankieta, w której mieszkańcy mogą przekazać swoje sugestie i propozycje.
 
Ankieta znajduje się tutaj.
czytaj dalej

Bez miejskich imprez do końca czerwca

Do końca czerwca br. odwołujemy imprezy miejskie: artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe. To decyzja Prezydenta Miasta, wynikająca z analizy potrzeb, związanych z realizacją między innymi Programu Pomocowego „Gorzowska Dycha”. Decyzja ta poprzedzona była konsultacją z gorzowskimi radnymi.
 
- Środki przeznaczone na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych pokryją wydatki związane z walką z epidemią – poinformował prezydent Jacek Wójcicki.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 359