Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Organizacja pracy UM Gorzowa

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jednocześnie wypełniając swoją rolę i dbając o najwyższy standard obsługi, Urząd Miasta pracuje i przyjmuje klientów, niemniej z uwagi na sytuację epidemiczna w kraju, wciąż z pewnymi ograniczeniami.
Mieszkańcy mogą swoje sprawy załatwiać bezpośrednio w urzędzie od godz. 8.00 do godz. 15.30 w poniedziałki, środy, czwartki. We wtorki urząd obsługuje klientów od 8.00 do 16.30, a w piątki do 14.30.
 
Wszystkie osoby przychodzące z zewnątrz do urzędu muszą posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta (obowiązują rządowe zalecenia). Mieszkańcy bez osłon nie będą mogli wejść do budynku. Po wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk za pomocą dostępnego płynu. Obsługa jest realizowana bezpośrednio na stanowiskach urzędniczych, przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu (minimum 1,5 metra między osobami). Klienci są wpuszczani do budynków przez pracowników ochrony, pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy. Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 
Dokumenty od mieszkańców nadal przyjmowane są do urn podawczych w budynkach urzędu przy ul. Sikorskiego i Myśliborskiej, kancelaria nie prowadzi jeszcze bezpośredniej obsługi klienta.
 
By załatwić sprawy w wydziałach: Dróg, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urbanistyki i Architektury, Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Spraw Społecznych,  Gospodarki Nieruchomościami i Majątku oraz Geodezji i Katastru, należy umówić się na spotkanie telefonicznie lub zgłosić swoje przybycie w portierni urzędu. Pozostałe wydziały UM pracują normalnie, choć w każdym przypadku zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny, co pomoże usprawnić załatwienie sprawy. 
 
Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta - 95 7355 500
Kontakt mailowy - kancelaria@um.gorzow.pl
 
 ul. Sikorskiego 3-4
 
Wydział Spraw Obywatelskich
 • dowody osobiste (wniosek o wydanie dowodu, zgłoszenie zagubienie, odbiór dowodu)
 • ewidencja ludności (meldunki, wymeldowanie, rejestr nr PESEL)
tel. 95 7355 569 (ewidencja ludności), 95 7355 573 (dowody osobiste)
e-mail: wso@um.gorzow.pl
 
Wydział Podatków i Opłat:
 • podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 • użytkowanie wieczyste
tel. 95 7355 741, 95 7355 925
Klienci obsługiwani są na parterze budynku przy ul. Sikorskiego.
 
Wydział Geodezji i Katastru Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 
Gorzów ul. Kazimierza Jagiellończyka 10
1. Udostępnianie map, wnioski i uzgadnianie dokumentacji projektowej:
a) osobiście w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Kazimierza Jagiellończyka 10
- pokój 122, Uzyskanie informacji:
nr tel. 95 7355954, 95 7355953
b) online poprzez geoportal na stronie http://geoportal.wms.gorzow.pl/
panel „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.
2. Obsługa geodetów bezpośrednio w Ośrodku – pokój 122.
 
Urząd Miasta ul. Sikorskiego
1.Udostępnienie danych ewidencji gruntów
i budynków (wypisy i wyrysy).
a) osobiście sprawy będą załatwiane w pok. 104 budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 (przy sali obsługi klientów) po zgłoszeniu przybycia w portierni.
Uzyskanie informacji nr tel. 95 7355633
b) on-line poprzez geoportal na stronie http://geoportal.wms.gorzow.pl/
2. Załatwianie spraw z zakresu:
 • podziały i rozgraniczanie nieruchomości,
 • wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej,
 • oznaczanie budynków numerami porządkowymi.
Osobiście sprawy będą załatwiane w pok. 104 budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 (przy sali obsługi klientów) po zgłoszeniu przybycia w portierni. Informacja: nr tel. 95 7355572, wkg@um.gorzow.pl
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
 
Obsługa interesantów odbywa się w pok. 104
(na parterze budynku przy ul. Sikorskiego), po wcześniejszym umówieniu terminu.
telefon ogólny: 95 7355 605
 • sprzedaż mieszkań: 95 7355 595
 • sprzedaż gruntów i działek budowlanych: 95 7355 579
 • najem lokali użytkowych: 95 7355 532
 •  dzierżawa gruntów: 95 7355 675
 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności:
  95 7355 671
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu:
 • działalność gospodarcza (otwarcie, zawieszenie, zamkniecie)
 • koncesje na alkohol
tel. 95 73 55 557
 
Wydział Spraw Społecznych:
 • Sprawy dotyczące wydawania i przedłużania kart - karta mieszkańca, karta seniora, karta dużej rodziny, ogólnopolska karta dużej rodziny
Klienci obsługiwani są na parterze budynku przy ul. Sikorskiego 3-4, stanowisko 11 i 12 tel. 95 7355 565, e-mail: wss@um.gorzow.pl
 
 ul. Sikorskiego 5 (dawny „Lamus”)
 
Wydział Promocji i Informacji
 
tel. 95 7355 785
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 
tel. 95 7355 893
bsr@um.gorzow.pl
 
 ul. Okólna 2
 
Wydział Edukacji
 
tel. 95 7355 750, 95 7355 777
e-mail: wed@um.gorzow.pl
 
Wydział Sportu
 
tel. 95 7355 839, 95 7355 628
e-mail: wsp@um.gorzow.pl
 
Wydział Kultury
 
tel. 95 7355 841, 95 7355 746
e-mail: wku@um.gorzow.pl
 • dotacje dla organizacji pozarządowych
  w zakresie kultury
 • stypendia kulturalne
Wydział Kultury, z uwagi na specyfikę zadań
i potrzebę konsultowania obsługiwanych zagadnień i zadań z reprezentantami środowisk
i instytucji kultury, zaleca wcześniejsze umówienie się na wizytę za pośrednictwem telefonu, czy też poczty elektronicznej. Ta forma zapewni komfort przede wszystkim klientom, jak i pracownikom.
 
 ul. Myśliborska 34
 
Wydział Komunikacji
 
tel. 95 7355 720 (sekretariat), 95 7355 724/818 (rejestracja pojazdów), 95 7355 725 (prawa jazdy),
 
Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, możesz zadzwonić pod numer telefonu: 
 • 95 7355 723, 95 7355724 - ogólne informacje dotyczące rejestracji pojazdów, 
 • 95 7355 928 – informacje dotyczące Twojej sprawy w zakresie rejestracji pojazdów będącej w trakcie realizacji (np. czy zamówiony dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru), 
 • 95 7355 725 – wszystkie informacje dotyczące uprawnień do kierowania. 
Klienci w Wydziale Komunikacji obsługiwani są tylko przy ulicy Myśliborskiej, a oczekiwanie w kolejce odbywa się
przed wejściem głównym do budynku. Mieszkańcy są wpuszczani przez pracownika ochrony, który informuje do jakiego stanowiska ma się zgłosić klient. Nie są pobierane bilety i nie ma konieczności umawiania wizyty telefonicznie.
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
 
Tel: 95 7355 763, 95 7355 711,
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
 • transport publiczny (w tym windykacja opłat mandatowych)
 •  zieleń miejska
 • czystość terenów publicznych
 • administracja cmentarzem
 
Wydział ZIT i Programowania Strategicznego
 
tel. 95 7355 843
e-mail: zip@um.gorzow.pl
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
tel. 95 73 55 812
 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
 
tel. 95 73 55 875
 • współpraca z miejskimi spółkami
Wydział Urbanistyki i Architektury
 
tel. 95 7355 658
 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
 • obsługa inwestora
tel. 95 73 55 966
e-mail: wob@um.gorzow.pl
 
Wydział Dróg
 
tel. 95 7355 984
sprawy zajęć pasa drogowego tel. 95 7355 814, sprawy utrzymania dróg tel. 95 7355 713 i 716, sprawy inżynierii ruchu drogowego tel. 95 7355 842.
 
Wydział Inwestycji
 
tel. 95 7355 790, 95 7355 979, 95 7355 795
e-mail:win@um.gorzow.pl
 
ul. Łokietka 22
 
Straż miejska
 
Telefoniczne zgłaszanie interwencji:
poniedziałek – czwartek: w godz. 7.30-14.00, tel. – 95 73 55 728
piątek: w godz. 7.30-13.00 tel. – 95 73 55 728
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
tel. 95 7355 652, 95 7355 556
 
Biuro Ochrony Danych Osobowych
 
tel. 95 7355 668, 95 7355 563
 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 
tel. 95 7355747, 95 7355 960
e-mail: brk@um.gorzow.pl
 • udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich
Klienci zobowiązani są uprzedzić telefonicznie o swojej obecności.
 
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi
 
obsługa informatyczna jednostek oświatowych
tel. 95 7355 915
e-mail: wsi@um.gorzow.pl
e-mail: office@um.gorzow.pl
 
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz
 
tel. 95 7355 862
e-mail: aka@um.gorzow.pl
 
Biuro Egzekucji Administracyjnej
 
tel. 95 7355 681
e-mail: bea@um.gorzow.pl
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Miasta
 
ul. Teatralna 26
 
Wydział Spraw Społecznych:
 • Referat ds. mieszkaniowych ul. Teatralna 26, tel. 95 7355 801, e-mail: wss@um.gorzow.pl
 • Referat społeczny i zdrowia ul. Teatralna 26, tel. 95 7355 801,
  e-mail:
  wss@um.gorzow.pl
Klienci w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 obsługiwani są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 
 
ul. Kazimierza Wielkiego 1
 
Urząd Stanu Cywilnego
 
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 7355 826, 95 7355 824
Urząd Stanu Cywilnego do odwołania zawiesił obsługę cudzoziemców oraz rejestrację 
czynności dokonanych poza granicami RP
(wpisywanie w rejestry USC zagranicznych Urodzeń/małżeństw/rozwodów). 
 
 
Wydział Promocji i Informacji
Fot. Bartłomiej Nowosielski
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją