Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługi



Kalendarz imprez

Aktualności

Organizacja pracy UM Gorzowa

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jednocześnie wypełniając swoją rolę i dbając o najwyższy standard obsługi, Urząd Miasta pracuje i przyjmuje klientów, niemniej z uwagi na sytuację epidemiczna w kraju, wciąż z pewnymi ograniczeniami.
Mieszkańcy mogą swoje sprawy załatwiać bezpośrednio w urzędzie od godz. 8.00 do godz. 14.00 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki. We wtorki urząd obsługuje klientów od 8.00 do 16.00.
 
Wszystkie osoby przychodzące z zewnątrz do urzędu muszą posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta (obowiązują rządowe zalecenia). Mieszkańcy bez osłon nie będą mogli wejść do budynku. Po wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk za pomocą dostępnego płynu. Obsługa jest realizowana bezpośrednio na stanowiskach urzędniczych, przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu (minimum 1,5 metra między osobami). Klienci są wpuszczani do budynków przez pracowników ochrony, pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy. Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 
Dokumenty od mieszkańców nadal przyjmowane są do urn podawczych w budynkach urzędu przy ul. Sikorskiego i Myśliborskiej, kancelaria nie prowadzi jeszcze bezpośredniej obsługi klienta.
 
By załatwić sprawy w wydziałach: Dróg, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urbanistyki i Architektury, Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Spraw Społecznych,  Gospodarki Nieruchomościami i Majątku oraz Geodezji i Katastru, należy umówić się na spotkanie telefonicznie lub zgłosić swoje przybycie w portierni urzędu. Pozostałe wydziały UM pracują normalnie, choć w każdym przypadku zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny, co pomoże usprawnić załatwienie sprawy. 
 
Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta - 95 7355 500
Kontakt mailowy - kancelaria@um.gorzow.pl
 
TU KONIECZNY KONTAKT TELEFONICZNY
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
Obsługa interesantów odbywa się w pok. 104 (na parterze budynku przy ul. Sikorskiego), po wcześniejszym umówieniu terminu.
telefon ogólny: 95 7355 605
- sprzedaż mieszkań: 95 7355 595
- sprzedaż gruntów i działek budowlanych: 95 7355 579
- najem lokali użytkowych: 95 7355 532
- dzierżawa gruntów: 95 7355 675
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: 95 7355 671
 
Wydział Geodezji i Katastru
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Gorzów ul. Kazimierza Jagiellończyka 10
1. Udostępnianie map, wnioski i uzgadnianie dokumentacji projektowej:
a) osobiście w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Kazimierza Jagiellończyka 10 - pokój 122, Uzyskanie informacji: nr tel. 95 7355954, 95 7355953
b) on-line poprzez geoportal na stronie http://geoportal.wms.gorzow.pl/
panel „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.
2. Obsługa geodetów bezpośrednio w Ośrodku – pokój 122.
 
Urząd Miasta ul. Sikorskiego
1.Udostępnienie danych ewidencji gruntów i budynków (wypisy i wyrysy).
a) osobiście sprawy będą załatwiane w pok. 104 budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 (przy sali obsługi klientów) po zgłoszeniu przybycia w portierni.
Uzyskanie informacji nr tel. 95 7355633
b) on-line poprzez geoportal na stronie http://geoportal.wms.gorzow.pl/
2. Załatwianie spraw z zakresu:
  - podziały i rozgraniczanie nieruchomości,
  - wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej,
  - oznaczanie budynków numerami porządkowymi.
 
Osobiście sprawy będą załatwiane w pok. 104 budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 (przy sali obsługi klientów) po zgłoszeniu przybycia w portierni. Informacja: nr tel. 95 7355572, wkg@um.gorzow.pl
 
Wydział Spraw Społecznych:
- karta mieszkańca
- karta seniora
- karta dużej rodziny
tel: 95 7355 756
 
Wydział Dróg:
tel: 95 7355 984
Dodatkowo:
- sprawy zajęć pasa drogowego tel: 95 7355 814,
-sprawy utrzymania dróg tel: 95 7355 713 i 716,
sprawy inżynierii ruchu drogowego tel: 95 7355 842.
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Tel: 95 7355 763, 95 7355 711,
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
- transport publiczny (w tym windykacja opłat mandatowych)
- zieleń miejska
- czystość terenów publicznych
- administracja cmentarzem
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel: 95 73 55 812
 
Wydział Urbanistyki i Architektury
tel: 95 7355 658
e-mail: wua@um.gorzow.pl
 
POZOSTAŁE WYDZIAŁU UM – BEZ KONIECZNOŚCI KONTAKTU TELFONICZNEGO
 
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 7355 826, 95 7355 824
 
Urząd Stanu Cywilnego do odwołania zawiesił obsługę cudzoziemców oraz rejestrację 
czynności dokonanych poza granicami RP ( wpisywanie w rejestry USC zagranicznych Urodzeń/małżeństw/rozwodów).
 
Wydział Kultury
tel. 95 7355 841, 95 7355 746
e-mail: wku@um.gorzow.pl
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury
- stypendia kulturalne
 
Wydział Kultury, z uwagi na specyfikę zadań i potrzebę konsultowania obsługiwanych zagadnień i zadań z reprezentantami środowisk i instytucji kultury, zaleca wcześniejsze umówienie się na wizytę za pośrednictwem telefonu, czy też poczty elektronicznej. Ta forma zapewni komfort przede wszystkim klientom, jak i pracownikom.
 
Wydział Komunikacji:
tel. 95 7355 720 (sekretariat), 95 7355 724/818 (rejestracja pojazdów), 95 7355 725 (prawa jazdy),
 
Klienci w Wydziale Komunikacji obsługiwani są tylko przy ulicy Myśliborskiej, a oczekiwanie w kolejce odbywa się przed wejściem głównym do budynku. Mieszkańcy są wpuszczani przez pracownika ochrony, który informuje do jakiego stanowiska ma się zgłosić klient. Nie są pobierane bilety i nie ma konieczności umawiania wizyty telefonicznie.
 
Wydział Spraw Obywatelskich
- dowody osobiste (wniosek o wydanie dowodu, zgłoszenie zagubienie, odbiór dowodu)
- ewidencja ludności (meldunki, wymeldowanie, rejestr nr PESEL)
tel: 95 7355 569 (ewidencja ludności), 95 7355 573 (dowody osobiste)
e-mail: wso@um.gorzow.pl
 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu:
- działalność gospodarcza (otwarcie, zawieszenie, zamkniecie)
- koncesje na alkohol
tel: 95 73 55 557
e-mail: wob@um.gorzow.pl
 
Wydział Podatków i Opłat:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- użytkowanie wieczyste
telefon: 95 7355 741, 95 7355 925
 
Klienci obsługiwani są na parterze budynku przy ul. Sikorskiego.
 
Wydział Edukacji
tel: 95 7355 750, 95 7355 777
e-mail: wed@um.gorzow.pl
 
Wydział Sportu
tel. 95 7355 839, 95 7355 628
e-mail: wsp@um.gorzow.pl
 
Wydział ZIT i Programowania Strategicznego
tel: 95 7355 843.
e-mail: zip@um.gorzow.pl
 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
e-mail: bnw@um.gorzow.pl
- współpraca z miejskimi spółkami
 
Wydział Inwestycji
tel. 95 7355 790, 95 7355 979, 95 7355 795
e-mail:win@um.gorzow.pl
 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
tel: 95 7355747, 95 7355 960
e-mail: brk@um.gorzow.pl
 • udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich
 
Klienci zobowiązani są uprzedzić telefoczninie o swojej obecności. Pracownicy biura obsługują mieszkańców od drzwi wejściowych, a po zakończonej wizycie doprowadzają z powrotem.
 
Obecnie odbieramy petentów po uprzednim powiadomieniu tel. przy drzwiach głównych i odprowadzamy z powrotem.
 
Biuro Egzekucji Administracyjnej
tel: 95 7355 681
e-mail: bea@um.gorzow.pl
• prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Miasta
 
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi
obsługa informatyczna jednostek oświatowych
tel. 95 7355 915
e-mail: wsi@um.gorzow.pl
e-mail: office@um.gorzow.pl
 
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz
tel: 95 7355 862
e-mail: aka@um.gorzow.pl
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych
tel: 95 7355 652, 95 7355 556
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
 
Wydział Promocji i Informacji
tel. 95 7355 785
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
tel: 95 7355 789
bsr@um.gorzow.pl
 
Straż miejska
Telefoniczne zgłaszanie interwencji:
  • poniedziałek – czwartek (w dni robocze):
    w godz. od 7.30 do 14.00, tel. – 95 73 55 728
  • piątek(w dni robocze):
    w godz. od 7.30 do 13.00 tel. – 95 73 55 728
 
Wydział Promocji i Informacji
Fot. Bartłomiej Nowosielski
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją