Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
slider - park siemiradzkiego
slider - katedra
slider - kwadrat
slider - klodawka
slider - murawy
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Jak załatwić sprawę w UM

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzjami Prezesa Rady Ministrów związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu, od poniedziałku (16 marca) do odwołania Urząd Miasta będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.
 
Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu.
  • Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta - 95 7355 500
  • Kontakt mailowy - kancelaria@um.gorzow.pl
Wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), prosimy składać do specjalnie przygotowanej na te okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu. Poniżej znajdą Państwo numery telefonów oraz adresy e-mail: do naszych pracowników, którzy zdalnie postarają się pomóc załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.
 
 
WAŻNE NUMERY TELEFONÓW, E-MAILE, KONTAKTY
 
 
Wydział Spraw Obywatelskich
- dowody osobiste (wniosek o wydanie dowodu, zgłoszenie zagubienie, odbiór dowodu)
- ewidencja ludności (meldunki, wymeldowanie, rejestr nr PESEL)
tel: 95 7355 569 (ewidencja ludności), 95 7355 573 (dowody osobiste)
e-mail: wso@um.gorzow.pl
 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu:
- działalność gospodarcza (otwarcie, zawieszenie, zamkniecie)
- koncesje na alkohol
tel: 95 73 55 557
e-mail: wob@um.gorzow.pl
 
Wydział Spraw Społecznych:
- karta mieszkańca
- karta seniora
- karta dużej rodziny
tel: 95 7355 756
e-mail: wss@um.gorzow.pl
 
Wydział Podatków i Opłat:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- użytkowanie wieczyste
telefon: 95 7355 741, 95 7355 925
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
 
Wydział Komunikacji:
tel. 95 7355 720 (sekretariat), 95 7355 818 (rejestracja pojazdów), 95 7355 725 (prawa jazdy),
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
 
Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego od dnia 16 marca 2020 do odwołania w trosce o zdrowie mieszkańców miasta Gorzowa Wielkopolskiego jak i pracowników wyłącza całkowicie obsługę klientów z wyjątkiem rejestracji pojazdów ciężarowych w celu zapewnienia łańcucha dostaw na terytorium kraju po wcześniejszym umówieniu wizyt pod numerem telefonu: 95 7355 724.
 
Szczegóły tutaj.
 
Wydział Edukacji
tel: 95 7355 750, 95 7355 777
e-mail: wed@um.gorzow.pl
- nabór do przedszkoli i szkół podstawowych
 
Wydział Kultury
tel. 95 7355 841, 95 7355 746
e-mail: wku@um.gorzow.pl
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury
- stypendia kulturalne
 
Wydział Sportu
tel. 95 7355 736, 95 7355 628
e-mail: wsp@um.gorzow.pl
 
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 7355 826, 95 7355 824
e-mail: usc@um.gorzow.pl
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
telefon: 95 7355 763, 95 7355 711,
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
- transport publiczny (w tym windykacja opłat mandatowych)
- zieleń miejska
- czystość terenów publicznych
- administracja cmentarzem
 
Wydział ZIT i Programowania Strategicznego
tel: 697523650
e-mail: zip@um.gorzow.pl
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel: 95 73 55 812
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
e-mail: bnw@um.gorzow.pl
- współpraca z miejskimi spółkami
 
Wydział Inwestycji
tel. 95 7355 790, 95 7355 979, 95 7355 795
e-mail:win@um.gorzow.pl
 
Wydział Dróg:
tel: 95 7355 984
e-mail: wdr@um.gorzow.pl
 
Straż miejska
tel: 95 7355 728
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
• zapewnienie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrolowanie ruchu drogowego – w zakresie określonym  w przepisach  o ruchu drogowym;
• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych;
• zapewnienie ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
tel: 95 7355747, 95 7355 960
e-mail: brk@um.gorzow.pl
 • udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich
 
Biuro Egzekucji Administracyjnej
tel: 95 7355 740
e-mail: bea@um.gorzow.pl
• prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych miasta
• badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności   egzekucji administracyjnej
• opracowywanie planów egzekucyjnych
 
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi
obsługa informatyczna jednostek oświatowych
tel. 95 7355 915
e-mail: wsi@um.gorzow.pl
e-mail: office@um.gorzow.pl
 
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz
tel: 95 7355 862
e-mail: aka@um.gorzow.pl
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych
tel: 95 7355 652, 95 7355 556
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
 
Wydział Promocji i Informacji
tel. 95 7355 785
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
tel: 95 7355 789
bsr@um.gorzow.pl
 
Wydział Urbanistyki i Architektury
tel: 95 7355 658
e-mail: wua@um.gorzow.pl
 
Wydział Geodezji i Katastru
tel: 95 7355 641, e-mail: wkg@um.gorzow.pl
zamawianie wypisów i wyrysów oraz map przez Geoportal - geoportal.wms.gorzow.pl - panel „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”,
Ewidencja gruntów i budynków (wypisy i wyrysy) – tel. 95 7355 633,
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jagiellończyka 10
- zamawianie map (tel. 95 7355 953), geodeci, przekazywanie operatów (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu – tel. 95 7355 950).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją