Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Jak załatwić sprawę w UM

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzjami Prezesa Rady Ministrów związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu, od poniedziałku (16 marca) Urząd Miasta jest częściowo nieczynny dla interesantów. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna, jest odbierana poczta tradycyjna. Sprawy można załatwiać także za pośrednictwem paczkomatu.
 
Od 4 maja w Urzędzie Miasta częściowo powróciliśmy do zasad standardowej obsługi klientów, jednak z zachowaniem możliwych do zastosowania norm bezpieczeństwa. W budynku Urzędu przy ul. Sikorskiego, na sali obsługi klientów można załatwić wszelkie formalności związane z dowodami osobistymi. Od 11 maja można dodatkowo załatwić sprawy związane z meldunkiem oraz ewidencją działalności gospodarczej. W budynku przy ul. Myśliborskiej uruchomiliśmy obsługę interesantów chcących załatwić formalności dotyczące rejestracji pojazdu oraz związane z otrzymaniem prawa jazdy. W budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego można realizować sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, jednak ciągle jeszcze nie w pełnym zakresie.
 
Od wtorku (12 maja) interesantów rozpoczną przyjmować urzędnicy pięciu wydziałów magistratu; Dróg, Urbanistyki i Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Geodezji i Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami i Majątku. Przyjmowane będą tylko osoby, które wcześniej ustalą, telefonicznie lub mailowo, termin wizyty.
 
 
Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna wciąż pozostaje najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu.
  • Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta - 95 7355 500
  • Kontakt mailowy - kancelaria@um.gorzow.pl
W naszych obiektach do Państwa dyspozycji nadal są skrzynki do składania korespondencji, dokumentów, pism. Wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), prosimy składać do specjalnie przygotowanej na te okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu. Sprawy można także załatwiać za pośrednictwem paczkomatów In Post. Pamiętając o ciągle istniejącym stanie epidemii - zachęcamy Państwa do załatwiania spraw bez wychodzenia z domu.

Od poniedziałku (4 maja) w Urzędzie Miasta częściowo wznowiono standardową obsługę klientów, jednak z zachowaniem możliwych do zastosowania norm bezpieczeństwa.
  • W budynku Urzędu przy ul. Sikorskiego, na sali obsługi klientów można załatwić wszelkie formalności związane z dowodami osobistymi.
  • W budynku przy ul. Myśliborskiej uruchomiliśmy obsługę interesantów chcących załatwić formalności dotyczące rejestracji pojazdu oraz związane z otrzymaniem prawa jazdy.
  • W budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego można realizować sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, jednak ciągle jeszcze nie w pełnym zakresie.
Wszystkie osoby przychodzące z zewnątrz do urzędu muszą posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta (obowiązują rządowe zalecenia). Mieszkańcy bez osłon nie będą mogli wejść do budynku. Po wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk za pomocą dostępnego płynu. Obsługa jest realizowana bezpośrednio na stanowiskach urzędniczych, przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu (minimum 1,5 metra między osobami). Klienci są wpuszczani do budynków przez pracowników ochrony, pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy. Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 
W powyżej opisanej formule mieszkańcy mogą swoje sprawy załatwiać bezpośrednio w urzędzie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (na razie nie ma wydłużonego czasu obsługi).
 
Poniżej znajdą Państwo numery telefonów oraz adresy e-mail: do naszych pracowników, którzy zdalnie postarają się pomóc załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.
 
 
WAŻNE NUMERY TELEFONÓW, E-MAILE, KONTAKTY
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
tel: 95 7355 584, 95 7355 671, 95 7355 605. 
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
- sprzedaż lokali mieszkalnych, działek budowlanych
- bonifikata od jednorazowej opłaty przekształceniowej
- umowy dzierżawy, umowy najmu
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 
Wydział Spraw Obywatelskich
- dowody osobiste (wniosek o wydanie dowodu, zgłoszenie zagubienie, odbiór dowodu)
- ewidencja ludności (meldunki, wymeldowanie, rejestr nr PESEL)
tel: 95 7355 569 (ewidencja ludności), 95 7355 573 (dowody osobiste)
e-mail: wso@um.gorzow.pl
 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu:
- działalność gospodarcza (otwarcie, zawieszenie, zamkniecie)
- koncesje na alkohol
tel: 95 73 55 557
e-mail: wob@um.gorzow.pl
 
Wydział Spraw Społecznych:
- karta mieszkańca
- karta seniora
- karta dużej rodziny
tel: 95 7355 756
e-mail: wss@um.gorzow.pl
 
Wydział Podatków i Opłat:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- użytkowanie wieczyste
telefon: 95 7355 741, 95 7355 925
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
 
Wydział Komunikacji:
tel. 95 7355 720 (sekretariat), 95 7355 818 (rejestracja pojazdów), 95 7355 725 (prawa jazdy),
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
 
Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego od dnia 16 marca 2020 do odwołania w trosce o zdrowie mieszkańców miasta Gorzowa Wielkopolskiego jak i pracowników wyłącza całkowicie obsługę klientów z wyjątkiem rejestracji pojazdów ciężarowych w celu zapewnienia łańcucha dostaw na terytorium kraju po wcześniejszym umówieniu wizyt pod numerem telefonu: 95 7355 724.
 
Szczegóły tutaj.
 
Wydział Edukacji
tel: 95 7355 750, 95 7355 777
e-mail: wed@um.gorzow.pl
- nabór do przedszkoli i szkół podstawowych
 
Wydział Kultury
tel. 95 7355 841, 95 7355 746
e-mail: wku@um.gorzow.pl
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury
- stypendia kulturalne
 
Wydział Sportu
tel. 95 7355 736, 95 7355 628
e-mail: wsp@um.gorzow.pl
 
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 7355 826, 95 7355 824
e-mail: usc@um.gorzow.pl
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
telefon: 95 7355 763, 95 7355 711,
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
- transport publiczny (w tym windykacja opłat mandatowych)
- zieleń miejska
- czystość terenów publicznych
- administracja cmentarzem
 
Wydział ZIT i Programowania Strategicznego
tel: 697523650
e-mail: zip@um.gorzow.pl
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel: 95 73 55 812
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
e-mail: bnw@um.gorzow.pl
- współpraca z miejskimi spółkami
 
Wydział Inwestycji
tel. 95 7355 790, 95 7355 979, 95 7355 795
e-mail:win@um.gorzow.pl
 
Wydział Dróg:
tel: 95 7355 984
e-mail: wdr@um.gorzow.pl
 
Straż miejska
 
Z uwagi na polecenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące  delegowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej do pełnienia wspólnych służb z Policją w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid – 19 oraz faktycznego delegowania wszystkich strażników do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., wszelkie interwencje,  należy zgłaszać na nr alarmowy 112.
 
• zapewnienie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrolowanie ruchu drogowego – w zakresie określonym  w przepisach  o ruchu drogowym;
• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych;
• zapewnienie ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
tel: 95 7355747, 95 7355 960
e-mail: brk@um.gorzow.pl
 • udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich
 
Biuro Egzekucji Administracyjnej
tel: 95 7355 740
e-mail: bea@um.gorzow.pl
• prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych miasta
• badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności   egzekucji administracyjnej
• opracowywanie planów egzekucyjnych
 
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi
obsługa informatyczna jednostek oświatowych
tel. 95 7355 915
e-mail: wsi@um.gorzow.pl
e-mail: office@um.gorzow.pl
 
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz
tel: 95 7355 862
e-mail: aka@um.gorzow.pl
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych
tel: 95 7355 652, 95 7355 556
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
 
Wydział Promocji i Informacji
tel. 95 7355 785
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
tel: 95 7355 789
bsr@um.gorzow.pl
 
Wydział Urbanistyki i Architektury
tel: 95 7355 658
e-mail: wua@um.gorzow.pl
 
Wydział Geodezji i Katastru
tel: 95 7355 641, e-mail: wkg@um.gorzow.pl
zamawianie wypisów i wyrysów oraz map przez Geoportal - geoportal.wms.gorzow.pl - panel „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”,
Ewidencja gruntów i budynków (wypisy i wyrysy) – tel. 95 7355 633,
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jagiellończyka 10
- zamawianie map (tel. 95 7355 953), geodeci, przekazywanie operatów (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu – tel. 95 7355 950).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją