Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Nadal nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych

W lutym liczba osób bez pracy w naszym mieście nieznacznie zwiększyła się; stopa bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim wyniosła 2,8 %, podczas gdy w styczniu było to 2,6 %, a w całym drugim półroczu ubiegłego roku 2,5 %.
 
W ocenie specjalistów to typowe zjawisko; w miesiącach zimowych jest mniej pracy w branżach sezonowych, jak rolnictwo czy budownictwo.
 
Stopa bezrobocia w powiecie gorzowskim wzrosła z 4,4 do 4,8 %. W województwie lubuskim z 5,8 do 6,2 %.
 
W Gorzowie, jak i w powiecie gorzowskim, na trzy bezrobotne kobiety (odpowiednio 56,5 i 60,4 %) przypada dwóch mężczyzn – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
W Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosi 23,4 % (367 osób), a powyżej 50 lat – 28,7 % (451 osób). W powiecie gorzowskim co czwarty bezrobotny nie ma 30 lat (25,2 % - 299 osób), a co czwarty ma ponad 50 lat (27,5 % - 349 osób).
 
Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosi 5,8 %, natomiast w podregionie zielonogórskim 6,4 %.
 
Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: międzyrzeckim (12,5 %), strzelecko-drezdeneckim (11,7 %) i żagańskim (9,9 %), a najniższą w Gorzowie (2,8 %), w powiecie słubickim (2,9 %) i w Zielonej Górze (3,6 %).
 
W lutym 2019 r. do urzędów pracy zgłoszono 4350 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 1047 mniej niż w styczniu. Najwięcej w Gorzowie (568) oraz w Zielonej Górze (464).
 
Na koniec lutego 2019 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 23 346 bezrobotnych, w tym 13 468 kobiet, które stanowiły 57,7 % ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 397 osób (o 1,7 %). W stosunku do lutego 2018 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 2 790 osób (o 10,7%).
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją