Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Konkurs z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.
 
Konkurs dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na:
  • Prowadzeniu Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego;
  • Dofinansowaniu kosztów udzielania pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowania nad nimi opieki, w tym całodobowej, w prowadzonych przez podmiot uprawniony placówkach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także uchwałą Nr LXXI/874/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
 
Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadnia, wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, trybu i sposobu składania ofert znajdują się w załączeniu.
 
Oferty powinny być sporządzone w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 25 lutego 2019 r. do godz. 15:00. Ponadto oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w terminie do 25 lutego 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4.
 
 
Sylwia Bronka
Wydział Spraw Społecznych
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki