Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Miasto jako inwestor w 2018 roku

Urząd Miasta był w 2018 roku aktywnym inwestorem; przy wsparciu funduszy unijnych, z wykorzystaniem dofinansowania z programów rządowych, a zwłaszcza ze środków z własnego budżetu rozpoczął, kontynuował lub zakończył inwestycje, dzięki którym Gorzów Wielkopolski staje się miastem jeszcze bardziej przyjaznym dla jego mieszkańców i dla przyjezdnych.
 
W kwietniu podpisano umowę na przebudowę ulicy Kostrzyńskiej. Trwają roboty na poszczególnych odcinkach drogi oraz na całej długości torowiska. Przebudowa obejmuje wykonanie nowej jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego do ul. Dobrej, aktywnych przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej i chodników.
Trwa przebudowa torowiska tramwajowego od placu Słonecznego do pętli na Wieprzycach. Całość prac ma zakończyć się we wrześniu 2019 r.
 
Kostrzynska_BN_02
Kostrzynska_BN_06
 
Na ukończeniu jest modernizacji torowiska przy ulicy Pomorskiej wraz z przebudową dwóch peronów „Pomorska”. W ramach zamówienia wykonano także odwodnienie torowiska.
 
Na Walczaka prace przy torowisku zakończono. Ponad kilometr torowiska z trakcją, oświetleniem i kanalizacją deszczową powstało w dwóch etapach – na odcinku od stacji paliw do Dowgielewiczowej oraz od Dowgielewiczowej do ronda Gdańskiego. Są już nowe perony przystosowane do parametrów nowego taboru tramwajowego.
Od początku roku ulica Sikorskiego – jedna z najważniejszych w mieście – jest placem budowy. Remont dotyczy Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hejmanowskiej do skrzyżowania z Dworcową. Pojawi się małe rondo, deptak, przesunięty zostanie pomnik Adama Mickiewicza. Do tego nowe perony tramwajowe, zatoki autobusowe, zjazdy, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu tramwajowego.
 
 
Wykonano rozbudowę jezdni ulicy Myśliborskiej na odcinku od ronda przy ul. Słowiańskiej do ronda przy ul. Chorwackiej (634 metry). Wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową wraz z systemem podziemnych zbiorników retencyjnych oraz z osadnikiem i przepompownią.
 
Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Myśliborskiej; roboty zostały zakończone i odebrane w październiku. Modernizacja swoim zakresem obejmowała budowę dwóch boisk treningowych (z nawierzchni naturalnej oraz syntetycznej) o powierzchni 8288 m2 każde wraz z ogrodzeniem, nawodnieniem, odwodnieniem a także budową zbiornika retencyjnego. Na ukończeniu jest doświetlenie boiska trawiastego.
 
boisko bn
 
W grudniu nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych na ulicy Staszica. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni jezdni z wymianą krawężników o pow. ok. 2799 m2, przebudowę zatoki autobusowej, budowę nowych i przebudowę istniejących miejsc postojowych, przebudowę chodników o dł. ok. 270 m oraz budowę ścieżki rowerowej o dł. ok. 400 m.
 
Przebudowa ulicy Okrzei była finansowana w całości ze środków miasta. Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni, nowych chodników i zjazdów, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz budowę sieci wodociągowej.
 
Okrzei_BN_01
 
W ramach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej prace prowadzono w Szkole Podstawowej nr 13 (docieplono ściany i dachy budynku, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, zmodernizowano instalację c.o. i c.w.u.) oraz IV Liceum Ogólnokształcącym (w ramach której poza robotami termomodernizacyjnymi prowadzono również prace renowacyjne zgodnie z wytycznymi konserwatora).
 
IV LO
 
Ulica Sulęcińska jest przebudowywana na odcinku o długości około 1350 m od ul. Zuchów do granicy miasta - od strony Łagodzina. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zostaną wybudowane trzy skrzyżowania: przy ul. Osadniczej, przy ul. Junackiej i przy ul. Zuchów oraz zostaną wybudowane chodniki.
Projekt zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje przy ul. Dobrej. W ramach robót budowlanych wykonana została droga wewnętrzna o nawierzchni utwardzonej, instalacja oświetleniowa drogi, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych z osadnikami.
 
W październiku 2018 r. dopiero piąte postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego zostało rozstrzygnięte. Wykonawca rozpoczął roboty, planowany termin zakończenia 30 listopada 2019 r.
 
Trwa przebudowa ulicy Gwiaździstej. Od marca prowadzono prace na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną od skrzyżowania z ulicą Olimpijską. W ramach zadania przebudowano jezdnie, chodniki, zjazdy, parkingi, przebudowano sieć wodociągową i sieć kanalizacji deszczowej, zamontowano 34 słupy oświetleniowe oraz przebudowano gazociąg.
 
Inwestycje_Gwiazdzista - DA - 4
 
W ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta wzdłuż rzeki Kłodawki powstaje ciąg pieszo-rowerowy. Zagospodarowane zostaną także wybrane podwórka, a brzegi rzeczki połączyło pięć nowych kładek.
 
klodawkowe bn 3
 
W celu zagospodarowania wód opadowych na tzw. placu cyrkowym rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2019 roku.
 
Do największych przedsięwzięć inwestycyjnych w 2019 roku należeć będzie kontynuacja realizacji następujących projektów: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp., Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej, Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta, Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I, na które w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości ponad 207 mln złotych.
 
 
Alicja Kajder-Pussty
Wydział Inwestycji
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Daniel Adamski, Bartłomiej Nowosielski
 
Walczaka
klodawkowe bn 12
Kostrzynska_BN_04
Kostrzynska_BN_05
Kostrzynska_BN_03
Kostrzyńska - wrzesień - BN (4)
Kostrzyńska - wrzesień - BN (2)
Boiska stilonu - BN (1)
DSC_3682
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją