Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Rowerowa Stolica Polski 2020
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.
 
Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację, trybu i sposobu składania ofert znajdują się w załączniku.
 
Termin składania ofert na realizację zadań upływa 2 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, opatrzonej napisem „Konkurs ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru (np. 1/A) i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 
Sylwia Krasińska
Wydział Spraw Społecznych
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki