Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Nabór kandydatów do GRDPP

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza nabór kandydatów na członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję, reprezentujących organizacje pozarządowe.
 
Kandydatów na członków Rady, przedstawicieli organizacji pozarządowych, należy zgłaszać w terminie do 2 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu) na załączonym formularzu. 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)  rekomendacje co najmniej trzech organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Gorzowa Wlkp., z wyłączeniem organizacji zgłaszającej kandydata;

2) aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub inny dokument, który potwierdza status prawny organizacji oraz wskazuje na sposób reprezentacji i osoby właściwe do jej reprezentacji lub wskazanie prawnie określonego powszechnie dostępnego miejsca publikacji ww. danych.

Każdy z kandydatów do Rady powinien być zgłoszony przez co najmniej jedną organizację pozarządową spośród swoich członków, prowadzącą działalność na terenie miasta Gorzowa Wlkp. przez okres co najmniej jednego roku. Jedna organizacja pozarządowa nie może zgłosić więcej niż jednego kandydata.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru w załączonym ogłoszeniu.
 
 
Wydział Spraw Społecznych
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki