Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Nawigator Biznesu MOF GW

Miasto Gorzów Wielkopolski wraz z partnerami Gminą Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok, w związku z realizacją projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego", zapraszają przedsiębiorców z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie „NAWIGATOR BIZNESU MOF GW”.
 
Dzięki połączeniu działań wspierających i promujących przedsiębiorczość, nasi lokalni biznesmeni mają okazję poznać wzajemnie swoją pracę i jej efekty. Realizacja projektu doprowadziła nas do momentu w którym pora, by najlepsze wzorce wyeksponować i nagrodzić.
 
- Tak jak budżet obywatelski ma budować spoiwo pomiędzy mieszkańcami, poprawiać relacje, powoływać do życia nieformalne grupy, by realizować wspólne inicjatywy i brać współodpowiedzialność za otaczająca nas rzeczywistość, tak samo biznes powinien być  wyróżniany i promowany. Dzięki temu możemy wskazywać najlepsze kierunki jego rozwoju – przekonuje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
 
Odpowiedzią na to wyzwanie jest konkurs „NAWIGATOR BIZNESU MOF GW” – jest on wyróżnieniem dla najbardziej korzystnych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku działań inwestycyjnych prywatnych przedsiębiorców z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (MOF).
 
W Konkursie mogą uczestniczyć podmioty zarejestrowanie na terenie MOF w formie:
 
·         jednoosobowej działalność gospodarczej,
·         działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej,
·         działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych,
·         oddziału zagranicznego przedsiębiorcy,
·         w innej formie prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych i komunalnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych,
 
Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane będą w formie elektronicznej.
 
By zrobić to prawidłowo, konieczne jest wypełnienie Karty Zgłoszenia załączonej do tego tekstu i wysłanie jej w wersji elektronicznej na adres mailowy: mofgw@um.gorzow.pl wraz ze skanem podpisanej karty. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 
Etapy i terminy:
 
Etap 1: Zgłoszenie pisemne do konkursu – przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od 1 sierpnia 2018 r. do 5 września 2018 r.
 
Etap 2: Ocena formalna na podstawie właściwie wypełnionych formularzy - dokonywana jest przez Sekretariat Konkursu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków.
 
Etap 3: Kapituła na podstawie formularzy zakwalifikowanych w etapie 2, omawia przedłożone kandydatury i w trybie głosowania dokonuje wyboru laureatów obrady Kapituły odbędą się w dniu 14 września 2018 r.
 
Etap 4: Przyznanie nagród podczas uroczystej Gali w dniu 21 września 2018 r.
 
Kategorie konkursowe:
 
1.    Debiut, dla firm:
 
a.    które rozpoczęły działalność w ostatnich 2-ch latach na terenie jednej z 5 gmin MOF i działających nieprzerwanie do dziś, lub
b.    które w ostatnich 2-ch latach stworzyły i wprowadziły z sukcesem na rynek lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny nowy produkt/usługę.
 
Kandydaci będą oceniani pod względem:
 
a.    Pomysłu, koncepcji i okoliczności powstania firmy/produktu/usługi,
b.    Pomysłu na jego realizację,
c.    Wizji i strategii rozwoju firmy/produktu/usługi,
d.    Wskazania potrzeb otoczenia, które produkt/usługa zaspokaja,
 
2.    Firma z Marką,
 
Kandydaci będą oceniani pod względem:
 
a.    zastosowania nowych, ciekawych form promocji,
b.    formy prezentacji w mediach i przestrzeni publicznej,
c.    powiązania produktu/usługi z lokalnością/cechami regionu,
d.    stopnia wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacji,
e.    przykładania wagi do wysokich standardów dbałości o klienta i obsługi klienta (uczciwe praktyki promocji, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, inne),
f.     budowania brand`u popartego wiarygodnymi ocenami otoczenia lokalnego (referencje, rekomendacje, opinie, szczególne wyróżnienia, komentarze w mediach).
 
3.    Biznes Świadomy Społecznie, dla firm Stosujących zasady CSR (normę ISO 26000).
 
Kandydaci będą oceniani pod względem przejrzystego i etycznego zachowania w kluczowych obszarach, takich jak:
 
·         ład organizacyjny,
·         prawa człowieka,
·         relacje z pracownikami,
·         środowisko naturalne,
·         uczciwe praktyki rynkowe,
·         relacje z konsumentami,
·         zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
 
4.    Ambasador Gospodarczy,
 
Kandydaci będą oceniani pod względem:
 
a.    wpływu na integrację lokalnego środowiska gospodarczego,
b.    aktywności w różnego rodzaju rankingach, z efektem zdobycia certyfikatów, wyróżnień, uznania w konkursach branżowych, czym aktywnie przyczyniają się do promocji obszaru w regionie i kraju,
c.    tworzenia „tradycji gospodarczych” w regionie, pozycji na rynku wynikającej z długoletniej działalności i powiązaniami konkretnie z tą częścią województwa lubuskiego.
 
5.    Innowator Roku
 
Kandydaci będą oceniani pod względem stopnia innowacyjności wprowadzonych na przestrzeni ostatnich 5 lat nowych lub znacząco udoskonalonych rozwiązań:
 
·         technologicznych,
·         produkcyjnych,
·         usługowych,
·         marketingowych
·         organizacyjnych.
 
Rozwiązania te mogą być opracowane samodzielnie przez firmę lub wywodzić się z innych firm lub podmiotów.
 
Nominowani, laureaci i wyróżnieni w nagrodzie nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych czy też ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą natomiast wykorzystywać fakt jej otrzymania w materiałach promocyjnych i reklamowych. Nagroda w konkursie na charakter honorowy i przyznawana jest w formie statuetki oraz tytułu „NAWIGATORA BIZNESU MOF GW”.
 
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu w załączeniu.
 
Agata Dusińska
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki