Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Szansa na połączenie gorzowskich uczelni

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej staje się od 1 października br. filią poznańskiej AWF i będzie miał możliwość połączenia się z gorzowską akademią. Władze miasta popierają ten pomysł i będą namawiać senaty do połączenia się obu uczelni. - Połączone uczelnie to dobra wiadomość dla młodych ludzi z Gorzowa i okolic - uznał prezydent Jacek Wójcicki. 
 
- Polityka państwa zmierza w kierunku konsolidacji uczelni. Uważamy, że bez połączenia dwóch największych gorzowskich szkół wyższych rozwój miasta nie jest możliwy. Będziemy robić wszystko, aby do tego połączenia doszło - dodał prezydent Gorzowa.
 
- We wrześniu zorganizuję spotkanie rektorów Akademii im. Jakuba z Paradyża i Akademii Wychowania Fizycznego; jeżeli taka będzie wola obu stron to od przyszłego roku akademickiego Zamiejscowy Wydział wejdzie w struktury gorzowskiej akademii – dodał Wójcicki.
 
- Inicjujemy rozmowy, aby uczelnie mogły uzgodnić warunki, na jakich mogą się połączyć. Mamy do czynienia z ogromnym majątkiem, z ludźmi, etatami, dorobkiem naukowym – to wszystko chcielibyśmy zachować dla miasta – podkreślił prezydent.
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało władze Gorzowa, iż dzięki uchwalonej 20 lipca ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej 1 października br. stanie się filią poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
 
Do 30 września 2019 r. senaty uczelni publicznych mogą złożyć do ministra wniosek o włączenie filii do innej uczelni publicznej, mającej siedzibę w tej samej miejscowości. Do wniosku uczelnie będą musiały dołączyć umowę określającą wzajemne zobowiązania w zakresie przekazania mienia, warunków kontynuacji kształcenia przez studentów i doktorantów oraz warunków pracy pracowników włączanej filii.
 
Decyzję o połączeniu, w drodze rozporządzenia, podejmuje minister szkolnictwa wyższego i nauki.
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Łukasz Kulczyński

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją