Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

BUDŻET OBYWATELSKI – sukces gorzowian

Budżet Obywatelski w Gorzowie jest realizowany od 6 lat. Pierwszy, w niepełnej jeszcze formule, był poddany pod głosowanie w 2012 roku. W sumie na BO w Gorzowie przeznaczono 22.990.000 zł. Właśnie rusza maraton dyskusyjnych spotkań rejonowych w sprawie pomysłów zgłoszonych do budżetu na 2019 rok. 
 
Od 2012 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, we wszystkich spotkaniach, konsultacjach oraz głosowaniach wzięło udział blisko 120 tysięcy gorzowian, którzy zgłosili do realizacji 1 115 pomysłów do realizacji. - Budżet Obywatelski to niewątpliwy gorzowski sukces! To zasługa wszystkich mieszkańców, którym na sercu leży los i przyszłość miasta - podkreślił prezydent miasta Jacek Wójcicki. Po 6 latach partycypacji obywatelskiej i na kilka godzin przed pierwszym spotkaniem dyskusyjnym o BO na 2019 roku, chcemy podziękować mieszkańcom za dotychczasową aktywność i poprosić o jeszcze - dodał prezydent.
Budżet obywatelski w Gorzowie jest realizowany od 2012, pierwsza edycja została przeprowadzona w 2012 r., obecnie trwa siódma. Gorzowski Budżet Obywatelski jest jednym z najbardziej innowacyjnych w skali kraju. To Gorzów i gorzowianie w 2017 roku, jako pierwsi postawili na debatę i wybór zadań w drodze porozumienia, bez poddawania ich pod powszechne głosowanie.
 
Gorzów – na BO wydajemy najwięcej 
 
Jesteśmy w czołówce miast, które przeznaczają najwięcej na budżet obywatelski w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Według zestawienia przygotowanego przez Dziennik Gazeta Prawna (22.11. 2017 r.) Gorzów zajmuje trzecią pozycję wśród miast. Wyprzedziły nas Katowice, gdzie na jednego mieszkańca przypada 82, 25 zł oraz Łódź - 57,43 zł. W Gorzowie wartość ta wynosi 46,21 zł. Budżet obywatelski - to najpopularniejsza forma partycypacji w Gorzowie.
    
 
Gorzowski BO w liczbach
 
118.077 gorzowian uczestniczyło w konsultacjach społecznych w ramach budżetu obywatelskiego (zgłaszanie pomysłów, spotkania dyskusyjne, głosowanie, ewaluacja)    
 
1.155 pomysłów zgłosili mieszkańcy
 
100 projektów wybrano do realizacji
 
49 projektów zrealizowano 
 
51 projektów jest realizowanych
 
22.990.000 zł – przeznaczono na budżet obywatelski  
 
konferencja
 
 
Realizacja Budżetu Obywatelskiego w poszczególnych latach
 
 
2012 r. - pierwsza edycja (Budżet Obywatelski 2013) Ogrod_Dydaktyczny_sp 12
 
W związku z niepełną formułą budżetu obywatelskiego pod głosowanie w 2012 r. zostały poddane wybrane wnioski zgłoszone przez mieszkańców do projektu budżetu miasta na 2013 r. Kwota: 1.000.000 zł. Do wyboru 38 propozycji w kategoriach: place zabaw, chodniki, inne. Głosowało: 4.419 osóbDo realizacji wybrano 15 pomysłów. 
 
2013 r. - druga edycja (Budżet Obywatelski 2014)
 
Miasto podzielone na 5 rejonów, tożsamych z okręgami wyborczymi. Kwota: 2.000.000 złZgłoszono 273 pomysły. Głosowało 15.774 osób. Do realizacji wybrano 10 projektów. 
 
2014 r. - trzecia edycja (Budżet Obywatelski 2015)
 
Miasto podzielone na 5 rejonów, tożsamych z okręgami wyborczymi. Kwota: 2.000.000 złZgłoszono: 228 pomysłów. Głosowało: 50.216 osób. Do realizacji wybrano 5 inwestycji.
 
2015 r. - czwarta edycja (Budżet Obywatelski 2016) 
 
Miasto podzielone na 8 rejonów. Kwota: 2.000.000 złZgłoszono: 160 pomysłów. Głosowało: 23.676 osóbDo realizacji wybrano 9 projektów. 
 
2015 r. - prace nad nowym regulaminem
 
Projekt nowego regulaminu przygotował Zespół ds. budżetu obywatelskiego, złożony z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Miasta i Urzędu Miasta. Projekt został poddany pod konsultacje społeczne, a następnie przyjęty 21 grudnia 2015 r. przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Najważniejsze zmiany w nowym regulaminie:Honeyview_Gotowy_plac_zabaw_SP_nr_17_004
 
- podział na trzy kategorie: rejonową, ogólnomiejską i oświatową,
- wprowadzenie publicznych debat o potrzebach i rozwoju poszczególnych rejonów, gorzowskiej oświaty i miasta w kontekście budżetu obywatelskiego, 
- rezygnacja z głosowania powszechnego w przypadku kategorii oświatowej i wybór zadań do realizacji podczas publicznej debaty,
- ustalenie stałej kwoty na budżet obywatelski tj. 1,5 % od wykonanych dochodów własnych z budżetu miasta na Budżet Obywatelski 2017, a na kolejne 2 %, 
- wprowadzenie ewaluacji procesu budżetu obywatelskiego z udziałem strony społecznej.  
 
2016 r. -  piąta edycja (Budżet Obywatelski 2017)   
 
Miasto podzielone na 8 rejonów. Kwota: 4.080.000 zł
​- 816.000 zł (20 %) na kategorię ogólnomiejską,  
- 816.000 zł (20 %) na kategorię oświatową,
- 2.448.000 zł (60 %) na kategorię rejonową.  
Honeyview_Ewaluacja BO 2017 Lamus Fot. Anna Zaleska  006
W spotkaniach dyskusyjnych uczestniczyły 392 osoby. Zgłoszono: 119 pomysłów, w tym tylko 19 poza spotkaniami (indywidualnie). Głosowało: 15.340. Do realizacji wybrano 14 pomysłów (jeden projekt miękki), w tym w drodze porozumienia podczas debaty oświatowej cztery projekty.  
 
2016 r. - ewaluacja piątej edycji budżetu obywatelskiego: 
 
Uczestnicy: 450 mieszkańców:
- wprowadzenie możliwości rezygnacji z poddawania zadań z rejonów pod powszechne głosowanie mieszkańców i wyboru zadań do realizacji podczas spotkań dyskusyjnych w drodze porozumienia (jednogłośnie),     
- zwiększenie liczby rejonów z 8 do 10.
 
2017 r. – szósta edycja (Budżet Obywatelski 2018) 
 
Miasto podzielone na 10 rejonów. Kwota:  5.730.000 zł:
 
- 1.146.000 zł (20 %) na kategorię ogólnomiejską,Ankieta_BO_DA_8
- 1.146.000 zł (20 %) na kategorię oświatową,
- 3.438.000 zł (60 %) na kategorię rejonową.
 
W spotkaniach dyskusyjnych uczestniczyło 429 osób. Zgłoszono 149 pomysłów, w tym 14 poza spotkaniami (indywidualnie). Mieszkańcy postawili na dialog i wybrali 44 pomysły do realizacji. Podczas 9 spotkań rejonowych z 10., mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali o rezygnacji z poddawania pod głosowanie powszechne zgłoszonych zadań. W drodze kompromisu wybrali do realizacji 36 pomysłów. Ponadto podczas spotkania oświatowego, w drodze porozumienia, zdecydowano o realizacji 8 pomysłów. Głosowanie (jedynie kategoria ogólnomiejska i jeden rejon): 6.364 mieszkańców. W sumie do realizacji: 47 zadań. 
 
2017 r. - ewaluacja szóstej edycji budżetu obywatelskiego
 
Uczestnicy: 292 mieszkańców Ankieta_BO_DA_6
 
- wydzielono 10 % na rezerwę, z której będą pokrywane różnice poprzetargowe oraz 0,2 % na działania informacyjne, 
- zmodyfikowano procedurę tj. mieszkańcy najpierw indywidualnie zgłaszają wnioski wraz z listami poparcia 20 gorzowian, pomysły są weryfikowane, a następnie pozytywnie zaopiniowane są omawiane na spotkaniach dyskusyjnych.  
 
2018 r. – siódma edycja (Budżet Obywatelski 2019) 
 
Miasto podzielone na 10 rejonów. Kwota: 6.180.000 zł:
-    618.000 zł (10%) na kategorię ogólnomiejską,
- 1.236.000 zł (20 %) na kategorię oświatową,
- 3.708.000 zł (60 %) na kategorię rejonową.
-    605.640 zł (10%) na rezerwę, BO
-      12.360 zł (0,2 %) na działania informacyjne. 
 
Mieszkańcy zgłosili 188 pomysłów (dwa wnioski połączono w jeden). Na spotkaniach dyskusyjnych mieszkańcy będą rozmawiali o 102 rejonowych, 14 ogólnomiejskich i 19 oświatowych pozytywnie zaopiniowanych projektach.
 
 
Anna Zaleska
Biuro Rewitalizacji i Konsultacji Społecznych
 
Marta Liberkowska
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Łukasz Kulczyński, Anna Zaleska, Daniel Adamski
 
Elektryk_boisko_DA
BO
BO
szkoła
Miastowizja_DA_ (1)
Plac zabaw  ul. Strazacka Fot. Anna Zaleska 024
Stojak rowerowy -DA_(4)
wpi-fot. Kamil Bednarz
Umbrelka_Gorzow_20dni_kwadrat
Plac zabaw 037

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki