Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługi



Kalendarz imprez

Aktualności

Ptasiej grypie można zapobiec

W związku z rozpoczęciem okresu jesienno-zimowego Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na podstawie wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp.  zwraca się z prośbą do  wszystkich  właścicieli utrzymujących drób w gospodarstwach domowych oraz komercyjnych (fermy drobiu) o podjęcie działań mających na celu przygotowanie ferm / gospodarstw utrzymujących drób do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.
 
Mając na uwadze jesienno-zimową migrację ptaków dzikich, możliwość przeniesienia przez nie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz pamiętając o olbrzymich stratach poniesionych przez właścicieli utrzymujących drób należy wskazać, że najlepszym i najtańszym sposobem zabezpieczenia gospodarstw przed zawleczeniem wirusa choroby jest stosowanie odpowiednich (właściwych) środków bioasekuracji.
           
W celu zabezpieczenia drobiu przed zakażeniem wirusem grypy ptaków, hodowcy i osoby utrzymujące drób w gospodarstwach przydomowych powinni:
 1. Zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca utrzymywania drobiu (ptaków), za wyjątkiem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
 2. Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają ptaki dzikie;
 3. Drób i utrzymywane w niewoli ptaki karmić i poić w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dzikimi ptakami lub ich odchodami, a paszę przechowywać w sposób zabezpieczający ją przed kontaktem z dzikimi ptakami lub ich odchodami;
 4. Nie dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw;
 5. Zabezpieczyć słomę, wykorzystywaną w chowie ściółkowym, przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie, itp.);
 6. Stosować odzież ochronną i obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym pomieszczeniu inwentarskim;
 7. Przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym przede wszystkim mycia rąk, przed wejściem do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób;
 8. Posiadać zapas środków umożliwiających odpowiednie nasączanie mat dezynfekcyjnych oraz odkażanie sprzętu  i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym użyciem;
 9. Wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków, w których  utrzymywany jest drób;
 10. W miarę możliwości powstrzymać się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie ferm/gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczyć istniejące przed dostępem dzikiego ptactwa;
 11. Możliwie jak najczęściej usuwać opadłe owoce spod drzew w przypadku gdy na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe;
 12. Ograniczyć dostęp do gospodarstw osób polujących na dzikie ptactwo (przez co najmniej 72 godziny), a wszelka obróbka upolowanych ptaków powinna odbywać się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, natomiast użyty do tych celów sprzęt i odzież powinny zostać poddane właściwym zabiegom higienicznym.
 
OBJAWY  KLINICZNE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW U DROBIU:
 
 • Znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • Objawy nerwowe:  drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł,
 • Niezborność ruchów;
 • Duszności;
 • Sinica;
 • Wybroczyny;
 • Biegunki, nagły spadek nieśności
 • Zwiększona śmiertelność.
 
Hodowco !!
Pamiętaj o zgłaszaniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji:
- lekarz weterynarii prywatnej praktyki,
- powiatowy lekarz weterynarii,
- prezydent miasta
- wójt,
- burmistrz.
 
W Gorzowie Wlkp. w sprawach związanych z ptasią grypą należy kontaktować się pod numerami telefonów:
 
- 95/7202 072 z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym
- 95/7355 689 z Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp.
 
Ponadto Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje, że zgodnie z §1 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722) nakazuje się „zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych”.
 
Nakaz ten, wprowadzony ww. rozporządzeniem obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu, niezależnie od ilości oraz gatunku utrzymywanych ptaków. Brak dopełnienia w/w obowiązku skutkuje nałożeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 85aa ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.)
 
Wypełniony formularz zgłoszenia miejsca utrzymywania ptaków należy przesłać powiatowemu lekarzowi weterynarii na adres:
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii                                                                                                        
ul. Żwirowa 9                         
66 - 400 Gorzów Wlkp.
 
 lub za pośrednictwem Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na adres:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                                                                                                         
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                                                                           
ul. Myśliborska 34                                                                                                                    
66 - 400 Gorzów Wlkp.
  
Do pobrania formularz zgłoszenia miejsca utrzymywania ptaków.
 
 
Renata Jurkowska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
Fot. archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki