Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Strategia ZIT pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Rozwoju

21 grudnia 2015r. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.” została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Rozwoju pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa. Wcześniej, tj. 1 grudnia 2015r. Zarząd Województwa Lubuskiego również pozytywnie zaopiniował dokument w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020.
 
Jesteśmy siódmym miastem wojewódzkim w Polsce, którego strategia uzyskała pozytywną opinię.
 
Pierwotne zapisy Strategii ZIT zostały wypracowane we współpracy przedstawicieli Miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok. Weryfikacja dokumentu  przez Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego trwała od maja 2015r. Od tego momentu cały czas toczyły się prace nad dostosowywaniem jej zapisów do wymogów stawianych przez oceniających.
 
Obecny kształt Strategii ZIT uprawnia nas do rozpoczęcia realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach RPO Lubuskie 2020, dedykowanych Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Gorzowa Wlkp. Oznacza to uruchomienie środków finansowych w wysokości ok. 50 mln Euro dla projektów zaplanowanych w Strategii ZIT, których miejscem realizacji będzie obszar gmin wchodzących w skład MOF Gorzowa Wlkp.
 
Zatwierdzenie Strategii ZIT otwiera też drogę dla finansowania komplementarnych do ZIT projektów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową sieci tramwajowej w Gorzowie Wlkp.
 
31 grudnia 2015r. rozpoczął się nabór wniosków  o dofinansowanie w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nabór zakończy się 31 marca 2016r.
 
Nabór dotyczy projektów, które będą realizowane na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., czyli w mieście Gorzowie Wlkp. oraz w gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok.
 
Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.
 
W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków, poprzez m.in. ocieplanie obiektów użyteczności publicznej, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację oświetlenia, przebudowę systemów grzewczych i chłodzących, a także instalację OZE.
 
Miasto Gorzów Wlkp., w ramach powyższego naboru, planuje złożyć wnioski związane z termomodernizacją następujących placówek wychowawczych i oświatowych:
  • Zespół Szkół nr 13
  • Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Kobylogórska
  • Żłobek Miejski nr 3, ul. Słoneczna
  • Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Widok
 
Ze Strategią ZIT oraz pozytywną opinią Ministra Rozwoju można zapoznać się poniżej:
Opinia Ministra Rozwoju w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych
 
Pismo informujące o pozytywnym zaopiniowaniu Strategii ZIT przez Ministerstwo Rozwoju
 
„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.”
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki