Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Krok bliżej do „Mieszkać lepiej”

Prezydent Gorzowa wybrał 46 partnerów, którzy będą mogli wziąć udział w programie rewitalizacyjnym „Mieszkać lepiej”. Najwięcej chętnych do współpracy w projekcie stanowiły wspólnoty mieszkaniowe z Zawarcia.
 
W konkursie złożono 69 ofert. Jego celem było wyłonienie zainteresowanych wspólną realizacją przedsięwzięcia „Mieszkać Lepiej”. Przedsięwzięcie to obejmuje prace remontowo – budowlane budynków i ich bezpośredniego otoczenia, w szczególności podwórek. Rezultatem ma być poprawa jakości obszarów zamieszkania oraz wzmocnienie więzi sąsiedzkich.
 
Po podpisaniu umów z partnerami, którzy ostatecznie zdecydują się na wspólną realizację przedsięwzięcia, Miasto złoży wniosek o dofinansowanie, w konkursie (w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna Działanie 9.2. Rozwoju obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT Gorzów Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020), ogłoszonym przez zarząd województwa lubuskiego.

 
Lista wybranych partnerów programu znajduje się tutaj
           
Więcej o konkursie tutaj 

 
Anna Pękalska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji UM
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji UM
 
Fot. Daniel Adamski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją