Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Festiwal Tańca
Sniadanie
STAS_SLIDER
Zostań ambasadorem naszego miasta
spotkania 2018 BO
mos 15.06
ZIT
Footsteps-slider
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Wyniki konkursu na zadania z rewitalizacji

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu rewitalizacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
 
Dofinansowano 7 zadań publicznych na łączną kwotę 75.000,00 zł, w tym:
  1. Kultura bez barier – 2 zadania, łączna kwota dofinansowania 25.000,00
  2. Animator Sportu – 4 zadania, łączna kwota dofinansowania 36.000,00
  3. Aktywna Rodzina – 1 zadanie, kwota dofinasowania 14.000,00
 
Szczegółowy podział dotacji, zawierający nazwy oferentów, tytuły projektów i wysokość przyznanych środków, znajduje się w załączeniu.
 
Uwaga:
 
1. W przypadku przyznania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent jest zobowiązany do złożenia (w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3-4) deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
 
 
2. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia dotacji mniejszej od wnioskowanej, oferent jest zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/kosztorysu/zakresu rzeczowego zadania nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania.
 
 
Agata Maćkowiak
Wydział Kultury i Sportu
 
Fot. Łukasz Kulczyński

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki