Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
fest_mk
GRODZINSKA_SLIDER
Footsteps-slider
szkoły otwarte 24.04
HEJNOWICZ_SLIDER
tania dzialka
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Wsparcie Miasta dla Akademii

Ponad 10 milionów złotych dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie z gorzowskiego samorządu w latach 2016-2020. Informacje o wysokości wsparcia finansowego dla Akademii przekazał prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Rola Miasta Gorzowa w rozwoju Akademii im. Jakuba z Paradyża

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gorzowa Wlkp. była okazją, by podzielić się informacjami w zakresie wymiaru i wysokości wsparcia dla Akademii ze strony gorzowskiego samorządu. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, nawiązując do deklaracji z dnia powołania uczelni, zapewnił o kluczowej jej roli w rozwoju miasta. – Powołanie Akademii to efekt ogromnej determinacji i zaangażowania wielu osób. Mając na uwadze znaczenie wzajemności oddziaływania samorządu i uczelni, wykorzystując możliwości finansowe miasta, chcę zapewnić o wsparciu - pokreślił prezydent. Zaprezentował plan wsparcia finansowego dla uczelni, który powstał  w oparciu o zgłaszane przez nią zapotrzebowanie.

Pomoc Miasta Gorzowa Wlkp. dla AJP w latach 2016 -2020

  1. Fundusz stypendialny - przekazywanie corocznie dotacji bieżącej na programy stypendialne w wysokości 0,5 mln zł. Prezydent będzie co roku ujmował propozycje wysokości dotacji w projekcie budżetu na dany rok (w 2016 r. przekazano 0,3 mln).
  2. Przekazanie  15 wyremontowanych mieszkań  na potrzeby AJP o łącznej wartości 3,2 mln zł.
  3. Wynajem  nieruchomości przy ul. Myśliborskiej - ok. 0,63 mln rocznie.
  4. Zakup nieruchomości w 2016 r. przy ul. Łokietka za kwotę 1,8 mln zł (płatność w ratach do 2017 r.
  5. Kompleksowa pomoc dla kadry naukowej - oprócz mieszkania zapewnienie określonej liczby miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych w Gorzowie Wlkp., bilety na Słowiankę , do Filharmonii, itp.
Taki daje Akademii im. Jakuba z Paradyża wsparcie w wysokości w sumie 10 milionów 450 tysięcy złotych w latach 2016 – 2020.

Wyzwania gorzowskiej uczelni - współczesna młodzież i jej nowe potrzeby

Tempo zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie powoduje, że każdy rocznik młodzieży rozpoczynający naukę w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża jest inny, ma odmienne wymagania i oczekiwania. Kluczowym pytaniem w kontekście przyszłości i rozwoju uczelni jest sposób na sprostanie oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Jak podkreślił prezydent Jacek Wójcicki, wsparcie od miasta musi iść w parze z odpowiedzą uczelni na zapotrzebowanie młodzieży w zakresie edukacji. A to niewątpliwie wyzwanie dla obecnej struktury uczelni, metod kształcenia, sposobów przekazywania wiedzy. Miasto gotowe jest wspierać uczelnie również w tym zakresie – dodał prezydent, tak by liczba studentów rosła.

Sesja nadzwyczajna bez kompletu, ale z wymaganym kworum

Gościem specjalnym Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podkreślała rolę akademii dla miasta, mobilizując jednocześnie do dalszej pracy zarówno kadrę uczelnianą jak i władze samorządu. - Mamy wymarzoną uczelnie, dostaliśmy zgodę na nią trochę na kredyt - podkreśliła minister. Dodała, że przed miastem i uczelnią nie lada wyzwanie na najbliższe lata. - Uczelnia, żeby funkcjonować, i rozwijać się potrzebuje wsparcia zarówno merytorycznego jak i finansowego. Rozwój i wsparcie dla akademii należy wpisać w strategiczne dokumenty dla Gorzowa i województwa - zakończyła minister.  
Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta odbyła się przy nieobecności radnych z klubu Platformy Obywatelskiej, jednak 15 obecnych radnych z pozostałych klubów dało jej możliwość podejmowania uchwał. Na zakończenie sesji radni przez aklamację przyjęli stanowisko w sprawie wsparcia i funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

Uczelnia dziś - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. kształci dziś na 14 kierunkach I stopnia, na 5 kierunkach II stopnia. Wśród kierunków kształcenia są 4 techniczne i dwa nowe – ekonomiczne. Uczelnia działa w systemie wydziałowym, w wydziały są cztery: humanistyczny, administracji i bezpieczeństwa narodowego, wydział ekonomiczny, wydział techniczny. Kadrę stanowią w 90 % pracownicy pierwszoetatowi. Obecnie w akademii studiuje 2 200 tys. studentów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki