Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
fest_mk
GRODZINSKA_SLIDER
Footsteps-slider
szkoły otwarte 24.04
HEJNOWICZ_SLIDER
tania dzialka
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Zmiana przepisów w 2017

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, która wprowadziła przepisy częściowo znoszące obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. 
 
KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO BEZ ZEZWOLENIA?
Osoby fizyczne mogą bez zezwolenia usunąć drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomościach stanowiących ich własność, bez względu na rodzaj, gatunek, obwód pnia czy powierzchnię krzewów, pod warunkiem, że są one usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.
 
Rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jeżeli czynią to w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Wyjątki

Bez zezwolenia nie można usuwać drzew, które są objęte dodatkową formą ochrony, np.
* są  pomnikami przyrody,
* są objęte ochroną konserwatora zabytków,
* w ich obrębie występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.

KTO MUSI UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ?

Przedsiębiorcy i Instytucje
 
Slider

UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bez zezwolenia można usuwać drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
 
* 100 cm - w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platana klonolistnego. 
 
* 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Uzyskanie zezwolenia nie jest również wymagane w przypadku krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.

OPŁATY – decyduje samorząd

Nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody dają wprawdzie dużą swobodę prywatnym właścicielom posesji w podejmowaniu decyzji o wycince drzew lub krzewów, jednak zostawiają również pole do działania samorządom. Dają bowiem możliwość radom gmin uchwalenia wysokości stawek opłat za wycinkę drzew oraz krzewów.
 
Dopóki rada gminy w drodze uchwały  nie określi wysokości stawek opłat, do ustalenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się odpowiednio:
* 500 zł za 1 cm obwodu drzewa,
* 200 zł za 1 m2 krzewów.

KARY

Nowe przepisy nadal przewidują kary za wycinkę drzewa lub krzewu bez zezwolenia. Ustala się ją w wysokości dwukrotnej opłaty, jaka byłaby naliczona za usunięcie drzewa lub krzewu.
 
W przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było. 
 
 
Natalia Chyża
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją