Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Majówka
furmanka_2018
spotkania 2018 BO
gorzów przystań poprawiony
Footsteps-slider
tania dzialka
kresoviana_2018
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Centrum Edukacji Zawodowej coraz bliżej

Do 10 marca władze miasta złożą wniosek o dofiansowanie realizacji Centrum Edukacji Zawodowej w ramach ZIT. Umowa powinna zaostac podpisana do 31 marca. Prezydent Jacek Wójcicki spotkał się z marszałek wojeowództwa Elżbietą Polak w sprawie harmonogramu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach ZIT Gorzów Wlkp.
 
Projekty związane z ograniczeniem niskiej emisji (poddziałanie 3.3.2) są obecnie na etapie oceny formalnej. Rozstrzygnięcie i podpisanie umowy zaplanowano na kwiecień. Projekty związane z zasobami kultury i dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie  4.4.2) również są na etapie oceny formalnej. Podpisanie umowy zaplanowano na marzec.
 
Podczas spotkania ustalono także, że spotkanie z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Gorzowa Wlkp. odbędzie się 1 marca. W połowie marca natomiast odbędą się warsztaty z urzędnikami z MOF i urzędu marszałkowskiego dotyczące wdrażania i rozliczania projektów.
 
W spotkaniu udział wzięli także: wiceprzewodniczący sejmiku województwa lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz, dyrektor departamentu zarządzania RPO UMWL Sylwia Pędzińska oraz dyrektor departamentu programów regionalnych UMWL Marek Kamiński.
 
W ramach ZIT MOF GW alokacja na lata 2014-2020 wynosi 213 441 736,58 zł.

Wdrażanie:

W ramach ZIT MOF GW ogłoszono 11 konkursów oraz 1 nabór w trybie pozakonkursowym na łączną kwotę 104 670 635,19 PLN. Rozstrzygnięto 9 naborów, w ramach 3 naborów trwa ocena wniosków. Dla wszystkich wniosków wybranych do dofinansowania podpisano już umowy o dofinansowanie - 9 umów o wartości dofinansowania UE 49 815 615,76 zł.
 
Kwota podpisanych umów stanowi 23,34 % dostępnej alokacji dla ZIT MOF GW
 
Aktualnie w trakcie oceny jest 12 projektów z zakresu efektywności energetycznej, edukacji przedszkolnej oraz zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego.
 
W 2017 roku w ramach ZIT GW zaplanowano także ogłoszenie 11 konkursów o łącznej alokacji wynoszącej ok. 74 mln zł. 
 
Spotkanie

Zestawienie zaplanowanych do ogłoszenia konkursów zostało ujęte w poniższej tabeli:

Lp.
Nr i nazwa Działania/Poddziałania
Termin naboru
Zaplanowana alokacja
(w PLN)
1.
Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne - ZIT Gorzów
czerwiec 2017
8 000 000,00
2.
Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.
czerwiec 2017
3 700 000,00
3.
Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.
czerwiec 2017
7 000 000,00
4.
Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.
marzec 2017
900 000,00
5.
Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.
maj 2017
5 000 000,00
6.
Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.
czerwiec 2017
9 000 000,00
7.
Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów 
grudzień 2017
200 000,00
8.
Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów
maj 2017
600 000,00
9.
Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski
czerwiec 2017
15 000 000,00
10.
Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.
czerwiec 2017
20 000 000,00
11.
Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.
lipiec 2017
4 600 000,00
 
RAZEM:
-
74 000 000,00
 
Wg prognoz oraz przyjętego przez ZWL dokumentu pn. „Przyspieszenie wdrażania RPO-Lubuskie 2020 – plan działań na 2017 rok” do końca 2017 roku w ramach ZIT GW możliwe jest osiągnięcie kontraktacji na poziomie ok. 70 - 80 % dostępnej alokacji IP ZIT MOF GW. W najbliższym czasie ZIT GW planuje złożenie projektu pn. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” oraz zakontraktowanie go do końca I kwartału br. Kwota dofinansowania z RPO tego projektu to ok. 28 mln zł. W 2017 r. należy skupić się również na przyśpieszeniu certyfikacji wydatków, ponieważ region lubuski będzie już objęty regułą n+3, w zakresie wydatkowania środków UE.
 
Spotkanie

Lisa projektów Miasta Gorzów Wlkp., w ramach których podpisane są już umowy

1. Tytuł projektu: Przebudowa ul. Kostrzyńskiej. Kwota dofinansowania UE: 26 178 536,28 PLN.
 
2. Tytuł projektu: System ścieżek rowerowych w Gorzowie. Kwota dofinansowania UE: 4 541 469,69 PLN.
 
3. Tytuł projektu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. – Plac Nieznanego Żołnierza.
Kwota dofinansowania UE: 4 411 633,07 PLN.
 
4. Tytuł projektu: Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.
Kwota dofinansowania UE: 6 365 318,07 PLN.
 
5. Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.
Kwota dofinansowania UE: 1 594 909,69 PLN.
 
6. Tytuł projektu: Zawodowcy w Gorzowie. Kwota dofinansowania UE: 2 901 331,21 PLN.
 
7. Tytuł projektu: Unijne przedszkolaki w Gorzowie. Kwota dofinansowania UE: 1 699 937,05 PLN.
 
8. Tytuł projektu: Efektywność energetyczna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Santok
(termomodernizacja Przedszkola Gminnego Lipki Wielkie; termomodernizacja Przedszkola Gminnego Santok; termomodernizacja Szkoły Podstawowej Wawrów).
Kwota dofinansowania UE: 1 721 892,05  PLN.
 
9. Tytuł projektu: Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I.
Kwota dofinansowania UE: 400 588,65  PLN.
 
 
Według informacji z www.lubuskie.pl
 
Fot. Marzena Toczek / www.lubuskie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją