Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Festiwal Tańca
Sniadanie
STAS_SLIDER
Zostań ambasadorem naszego miasta
spotkania 2018 BO
mos 15.06
ZIT
Footsteps-slider
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Zakończenie projektu „Razem przeciwko przemocy w rodzinie”

8 grudnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się konferencja „Rodzina w mocy bez przemocy” kończąca wspólny projekt „Razem przeciwko przemocy w rodzinie” Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt miał na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
 
W ramach projektu odbywały się spotkania z psychologiem i konsultacje internetowe z pracownikami sekcji ds. przemocy w rodzinie. We wrześniu rozpoczął się cykl spotkań dla młodzieży z wybranych gorzowskich szkół, które poprowadziły pani Anna Sadzik, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej GCPR oraz mł. asp. Agata Kądziołka-Świderska asystent Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp. Istotą spotkań było kształtowanie świadomości i postaw młodych ludzi w zakresie prawidłowego reagowania na sytuacje przemocowe, budowanie empatii, wypracowanie odpowiedniego postrzegania problemu przemocy w rodzinie ze wskazaniem jak zachować się w sytuacji doświadczania przemocy. Omówiona została także procedura „Niebieskiej Karty”. Spotkania warsztatowe „Jak kształtować pozytywne relacje interpersonalne” dla młodzieży poprowadził pani Maria Gos psycholog Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
Przez 10 tygodni realizowana była „Szkoła dla Rodziców” – czyli warsztaty profilaktyczne skierowane do rodzin zagrożonych problemem przemocy, prowadzone przez pana Gabriela Strzeleckiego koordynatora Zespołu Pracy Socjalnej GCPR oraz psycholog GCPR. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: rodziny z dzieckiem/dziećmi, u których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny biologiczne, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. Program warsztatów miał za zadanie wzmocnić rodzinę w wiedzę i umiejętności, zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemu agresji i przemocy. Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych przyczyni się do propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych.
 
Dla najmłodszych odbył się konkurs plastyczny „Rodzina w mocy bez przemocy” w którym udział wzięło ponad 140 prac, zaś 20 zostało specjalnie wyróżnionych i nagrodzonych. Wszystkie prace będzie można obejrzeć podczas konferencji.
 
W konferencji wezmą udział przedstawiciele:
- Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
- Wydziału Spraw Społecznych,
- Wydziału Edukacji,
- Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Sekcji ds. przemocy,
- Komendy Miejskiej Policji oraz Wydziału Prewencji w Gorzowie Wlkp.,
- Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wydziału Prewencji w Gorzowie Wlkp.,
- Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.,
- Prokuratury Rejonowej,
- Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Gorzowie Wlkp.,
- Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich
- Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
- Okręgowej Izby Lekarskiej,
- Narodowego Funduszu Zdrowia
- Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
- Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
- Jednostek Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie
- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Fundacji Animacji Kobiet
- Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych,
- Zespołów Szkół biorących udział w projekcie,
- Szkół Podstawowych.
 
Spotkanie poprowadzi pani Anna Sadzik, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
 
Gabriela Demczyszyn
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją