Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Gorzów. W sam raz. Wiemy jak to zrobić

Gorzów ma odświeżoną strategię zarządzania marką Gorzów. 22 listopada, podczas uroczystości zorganizowanej w budynku dawnej Łaźni Miejskiej, prezydent Jacek Wójcicki wraz z gronem ekspertów przedstawili mieszkańcom miasta jej założenia. 
 
Dlaczego zmiana?​
 
Miasto do tej pory komunikowało się zgodnie ze strategią opracowaną w 2009 r., jako miasto „Przystań”, które miało kojarzyć się z miejscem bezpiecznym, ale zarazem otwartym, gdzie każdy mógł odnaleźć swoją życiową przystań. Wizja marki wpisywała się w specyfikę miasta, jednak ze względu na dynamikę zachodzących zmian oraz plany dotyczące rozwoju miasta zaistniała silna potrzeba rewizji i aktualizacji założeń strategicznych marki. Nowa strategia komunikacji wizerunkowej pozwoli wzmocnić markę Gorzów, ustalić nowe ramy komunikacji, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz regionu.

Kto z nami współpracował?

Na podstawie zapytania ofertowego została wybrana agencja reklamowa 360 st. Eskadra, której specjalizacją jest marketing publiczny i terytorialny. Firma Eskadra to jedyna w Polsce agencja, która tworzy strategie miast według koncepcji MIASTA-IDEI. 
 
Miasto-Idea to wizja miasta, które rozwija się harmonijnie. Jej podstawa to filozofia zrównoważonego rozwoju zakładająca świadome dążenie do równowagi pomiędzy miękkimi i twardymi kapitałami miasta. 
 
Miasto-Idea jest przede wszystkim miastem dla ludzi, dla swoich mieszkańców. Miasto „w równowadze” jest tym bardziej atrakcyjne również dla innych grup. Miasto chętnie zamieszkiwane, a niechętnie opuszczane, jest najlepszą gwarancją dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. 
Łaźnia

Ile aktualizacja będzie kosztowała?

Sama aktualizacja kosztowała 150 tys. Koszt wdrażania strategii zależy od rozmachu, tempa tego wdrożenia i dostępnych w mieście środków. 

Czy działania skonsultowano z mieszkańcami?

Odbyły się konsultacje społeczne, zarówno na żywo, jak i on-line. Nie dotarły do firmy Eskadra żadne głosy sprzeciwu dotyczące prezentowanych założeń nowej strategii, wręcz odwrotnie – wiele głosów poparcia i akceptacji. W dokumencie zawarto zresztą wszystkie zgłoszone poprawki i sugestie zmian. Jednym z założeń strategii było wprowadzenie modyfikacji do identyfikacji wizualnej miasta oraz zmiana sloganu, plus ogólne odświeżenie priorytetów marki.  
Łaźnia

Jaka MISTO-IDEA dla Gorzowa? 

Wnioski z badań i analiz oraz kompleksowa diagnoza marki pokazały, że Gorzów to miasto, które powinno skupić się na mieszkańcach, postawić na edukację i zrównoważony rozwój. Prace nad marką potwierdziły, że szeroko pojęta edukacja to najlepszy kierunek do rozwoju miasta. Pracując również nad wizerunkiem Gorzowa, ustalono, że najlepszym kierunkiem pozycjonowania jest normalność, z jakiej miasto słynie. Gorzów jest miastem „szytym na miarę”, które najlepiej opisują przymiotniki „normalny”, „akurat”, „w sam raz” i to wokół tego typu skojarzeń firma zbudowała wizerunek marki.

Dokąd z PRZYSTANI?

Analiza wykazała, że należy rozwinąć dotychczasową strategię zarządzania marką Gorzów, nie negując jej trafnych założeń, ale uzupełniając je zgodnie z aktualnym stanem marki i z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w Gorzowie w ciągu ostatnich sześciu lat. 
Dziś Gorzów musi pójść naprzód, zwracając się w kierunku wzmocnienia wizerunku na poziomie funkcjonalnym, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i problemom, z którymi miasto zmaga się aktualnie, i tym, które mogą dotknąć je w przyszłości.
Gorzów do tej pory spokojna przystań, rozwija się w miasto sprawczej energii, nastawione na cel, jakim jest dawanie mieszkańcom realnych wartości – wiedzy i doświadczenia. 
 
1. EDUKACJA - > 2. SPECJALIŚCI -> 3. INWESTORZY -> 4. MIEJSCA PRACY -> 5. DECYZJA O POZOSTANIU W GORZOWIE -> 6. SPOŁECZNOŚĆ w sam raz -> MIASTO w sam raz​
 
Inwestycja w edukację może stać się punktem zwrotnym w rozwoju Gorzowa i jednocześnie największą przewagą konkurencyjną miasta. 
Gorzów to miasto, które ma wielki potencjał jako miejsce do normalnego, spokojnego, bezpiecznego życia i rozwoju w dobrobycie opartym na wiedzy i umiejętnościach mieszkańców. 

Jaki marka stawia nam CEL ?

Celem jest Gorzów jako miasto najlepsze w swojej klasie, kształcące wybitnych zawodowców. Pierwsze w Polsce miasto edutainmentu, w którym z wiedzą spotkasz się na każdym kroku.

Jak CEL osiągnąć?

Przez inwestycję w edukację formalną, nieformalną i edukacyjną przestrzeń miejską, która powstanie przy udziale mieszkańców. 
Gorzów dąży do tego, żeby stać się stolicą zawodowstwa i najlepszym przykładem miasta inwestującego w naukę i rozwój swoich mieszkańców. Nauczyciele, przedszkola, szkoły to dla miasta PRIORYTET. 
 
Należy również skoncentrować się na odbudowie tożsamości miasta, zwiększenie poczucia dumy i lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców. 
Łaźnia

Dlaczego W sam raz ?

Dotychczasowa przystań zmienia się w miasto w sam raz – miasto dla mieszkańców, mierzące rozsądnie swoje zamiary według swoich sił. Miasto, które świadomie się rozwija i świadomie rezygnuje z wyścigu o becie NAJ. Jednocześnie NAJLEPSZE wśród po prostu normalnych. 
 
Gorzów jest miastem „szytym na miarę”, które najlepiej opisują przymiotniki „normalny”, „akurat”, „w sam raz” i to wokół tego typu skojarzeń firma zbudowała wizerunek marki.
 
„W sam raz” oznacza miasto zielone, zadbane, czyste i bezpieczne. W sam raz dla rodzin z dziećmi, seniorów, dobrze na miejscu wykształconych specjalistów, na których czekają atrakcyjne miejsca pracy. Zapewnia wszechobecną kulturę oraz powszechną edukację dostępną dosłownie na każdym kroku i na każdym etapie życia. W tej dziedzinie Gorzów ma się stać miastem modelowym. 
Gorzów to miasto w sam raz. Nie za duże i nie za małe. Rozwijane tak, by stało się idealnym miejscem do życia dla ludzi szukających zrównoważonego, kompaktowego świata, w którym odpowiedni nacisk kładzie się na edukację i to już od jej najwcześniejszego etapu. 
Jako miasto w sam raz, zapewniając wszystkim pokoleniom najlepszą i wszechobecną edukację, Gorzów stawia na zrównoważony rozwój, stając się e-miastem: e-kologicznym,    e-stetycznym, e-dukacyjnym.

Czy to rzeczywiście jest całkowicie nowe logo ?

Aktualizacji wymaga również system identyfikacji wizualnej marki. Jak pokazały badania, znak miasta, mimo że jest dobrze rozpoznawalny przez mieszkańców, budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza na poziomie zastosowanej kolorystyki.
 
Logotyp oparty jest na tym samym liternictwie, na którym bazował Gorzów. Przystań. 
 
Do logotypu wprowadzono wielką literę „G”, na której brak zwracali uwagę mieszkańcy. Z liternictwa usunięto motyw mozaiki. Elementem dopełniającym jest dymek w kolorze czerwonym – zaczerpniętym z barw askańskiego orła dominującego w herbie miasta. 
Łaźnia

Plan wdrożeniowy?

W pierwszej kolejności poinformowanie mieszkańców o nowej wizji marki i kierunkach jej rozwoju. 
 
Kolejny etap to uchwała Rady Miasta oraz powołanie Zespołu ds. Marki, rozpoczęcie zmian i wdrażanie wizji, pierwsze kampanie i projekty realizowane pod nową marką Gorzów. W sam raz. 
 
Zapraszamy do oglądanie naszej galerii zdjęć z uroczystości w Łaźni Miejskiej, która dostępna jest tutaj.
 
Polecamy też obejrzeć nasz film z Urzędu Miasta, który powstał podczas przygotowań do Prezentacji Aktualizacji Marki Gorzów. Film dostępny jest tutaj.
 
W załącznikach, w formacie PDF dostępna jest Długoterminowa strategia zarządzania marką Gorzów na lata 2016–2023 oraz
Skrócona wersja Długoterminowej Strategii Zarządzania Marką Gorzów. W sam raz.
 
 
Ewelina Chruścińska-Jackowiak
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Daniel Adamski
Wydział Promocji i Informacji
 
Łaźnia
Plansza W sam raz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki