Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Gorzów - najpiękniejsze zielone miasto!

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej rozstrzygnięty. Dziesięcioosobowy sąd konkursowy pod przewodnictwem Piotra Fokczyńskiego, architekta miejskiego Wrocławia, po wnikliwej analizie zgłoszonych do konkursu prac, wskazał jako zwycięzcę pracownię Brzeg Dolny - z Brzegu Dolnego.
W uzasadnieniu wskazano, iż nagrodę przyznano, za spójną, dobrze skomponowaną, opartą o wnikliwe analizy obszaru opracowania koncepcję Systemu Zieleni Miejskiej Gorzowa Wlkp.
 
Za stworzenie systemu przyrodniczego miasta z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów w jego obrębie i wytworzeniem prawidłowych powiązań między nimi. Szczególnie wartościowymi elementami takiego kształtowania jest właściwa ekspozycja reliktów średniowiecznego krajobrazu w obrębie historycznego centrum, ochrona zasobów wodnych  i terenów otwartych wraz z cennymi krajobrazowo elementami oraz włączenie do systemu terenów rolniczych i nieużytków, które pełnią istotną rolę w krajobrazie.
 
Za bardzo przekonujące uwzględnienie obszarów niezagospodarowanych bądź zaniedbanych do wytworzenia zielonych łączników pomiędzy poszczególnymi kompleksami zieleni miejskiej.
 
Za uwzględnienie budowy sieci dróg rowerowych poprawiających dostępność terenów zieleni oraz doinwestowanie zielonej infrastruktury w tym zieleni przyulicznej, zielonych dachów, wykorzystanie pnączy w przestrzeniach zurbanizowanych.
 
Za udaną próbę rewaloryzacji „Zielonych bulwarów” wzbogaconych o platformy widokowe, zejścia do wody, miejsca spotkań w strefach ekspozycji Starego Miast i wnętrza Doliny Warty przy zachowaniu ich naturalnego charakteru.
 
Za uwzględnienie w strefach nadrzecznych szereg działań proprzyrodniczych mających na celu ochronę małych ssaków, płazów, gadów, ptaków i owadów. Należy zwrócić uwagę, że działania te realizowane są przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych, adekwatnych środków.
 
Zwrócono uwagę na właściwe gospodarowanie wodami opadowych na terenach zieleni poprzez realizowanie niecek retencyjnych, zielonych rynsztoków, zwartych grup roślinności ograniczających parowanie, a także grawitacyjne odprowadzanie nadmiarów wód z terenów do zbiorników naziemnych i podziemnych zapewniających w okresach suszy rozprowadzanie wody po terenach zieleni.
Za właściwe kształtowanie elementów małej architektury z użyciem naturalnych materiałów i  w formach adekwatnych do kontekstu miejsca.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym 22 pracownie zgłosiły swoja chęć udziału. Ostatecznie prace konkursowe złożyły cztery zespoły.
 
Dariusz Górny
Architekt Miejski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki