Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Azbest w twoim otoczeniu

Miasto Gorzów Wlkp. od 2014 r. wykonuje w cyklach rocznych zadanie pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorzowa Wlkp. w celu realizacji postanowień „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.
 
Program jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków NFOŚIGW. W ramach dotacji całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu wyniosła w  2014 r. – 89,5 ton,  w 2015 r. – 109,84 ton, a w 2016 r. – 93,27 tony; razem 292,61 ton.
Przeprowadzona Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z września 2016 r. wskazuje, iż na terenie miasta znajduje się 2 001,37 ton azbestu, z czego 1 763,70 ton stanowi azbest w posiadaniu osób prawnych i 237,67 ton stanowi azbest u osób fizycznych. Występuje on w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, w gospodarstwach rolnych, rodzinnych ogrodach działkowych, budynkach użyteczności publicznej jak również jest zmagazynowany na posesjach. 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie i skorzystania z możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie bezpłatnego usunięcia azbestu w roku 2017.
               

Termin składania wniosków na 2017 r. upływa 30 listopada 2016 r.

O zakwalifikowaniu wniosku o przystąpieniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów formalnych.
 
Szczegółowe informacje (wraz ze wzorem wniosku) dotyczące bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest można znaleźć na stronie internetowej miasta gorzow.pl, w zakładce Miasto / Ochrona środowiska​ / Azbest lub klikając tutaj.
 
Można również uzyskać informacje w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34 pok. 20, tel. 95/ 7355 809.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją