Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Targi-edu
sliczna_jestes_laleczko
760-lecie
rewitalizacja
tania dzialka
Bach_24-02-FG
Budżet 2018
Zawodowcy
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Azbest w twoim otoczeniu

Miasto Gorzów Wlkp. od 2014 r. wykonuje w cyklach rocznych zadanie pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorzowa Wlkp. w celu realizacji postanowień „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.
 
Program jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków NFOŚIGW. W ramach dotacji całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu wyniosła w  2014 r. – 89,5 ton, a w 2015 r. – 109,84 ton; razem 199,34 ton.
W 2016 r. na realizację ww. zadania decyzją Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze przyznano Miastu wstępne dofinansowanie. Przewiduje się usunięcie w tym roku ogółem ok. 66 ton wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest ze stycznia 2016 r. wskazuje, iż na terenie Miasta znajduje się 2 243,90 ton azbestu w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, w gospodarstwach rolnych, rodzinnych ogrodach działkowych, budynkach użyteczności publicznej jak również azbestu zmagazynowanego na posesjach.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie i skorzystania z możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie usunięcia azbestu w roku 2017.

Termin składania wniosków na 2017 r. upływa 30 listopada 2016 r.

O zakwalifikowaniu wniosku o przystąpieniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów formalnych.

Szczegółowe informacje (wraz ze wzorem wniosku) dotyczące bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest można znaleźć na stronie internetowej miasta gorzow.pl, w zakładce Azbest tutaj.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją