Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
slider - park siemiradzkiego
slider - katedra
slider - kwadrat
slider - klodawka
slider - murawy
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaAktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Pierwszy w Polsce urzędowy paczkomat!

To przełomowe rozwiązanie w obsłudze mieszkańców Gorzowa. Klienci gorzowskiego magistratu już dziś mogą załatwić sprawy urzędowe bez bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. Na początek te z zakresu spraw, obsługiwanych przez Wydział Komunikacji. 
 
InPost – lider nowoczesnej logistyki w Polsce, na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa przygotował dwa nowe specjalistyczne paczkomaty. Dokumenty można nadać i odebrać za pośrednictwem urządzenia InPost.
czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w UM

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzjami Prezesa Rady Ministrów związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu, od poniedziałku (16 marca) do odwołania Urząd Miasta będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.
 
Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu.
  • Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta - 95 7355 500
  • Kontakt mailowy - kancelaria@um.gorzow.pl
Wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), prosimy składać do specjalnie przygotowanej na te okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu. Poniżej znajdą Państwo numery telefonów oraz adresy e-mail: do naszych pracowników, którzy zdalnie postarają się pomóc załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.
 
 
WAŻNE NUMERY TELEFONÓW, E-MAILE, KONTAKTY
 
 
Wydział Spraw Obywatelskich
- dowody osobiste (wniosek o wydanie dowodu, zgłoszenie zagubienie, odbiór dowodu)
- ewidencja ludności (meldunki, wymeldowanie, rejestr nr PESEL)
tel: 95 7355 569 (ewidencja ludności), 95 7355 573 (dowody osobiste)
e-mail: wso@um.gorzow.pl
 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu:
- działalność gospodarcza (otwarcie, zawieszenie, zamkniecie)
- koncesje na alkohol
tel: 95 73 55 557
e-mail: wob@um.gorzow.pl
 
Wydział Spraw Społecznych:
- karta mieszkańca
- karta seniora
- karta dużej rodziny
tel: 95 7355 756
e-mail: wss@um.gorzow.pl
 
Wydział Podatków i Opłat:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- użytkowanie wieczyste
telefon: 95 7355 741, 95 7355 925
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
 
Wydział Komunikacji:
tel. 95 7355 720 (sekretariat), 95 7355 818 (rejestracja pojazdów), 95 7355 725 (prawa jazdy),
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
 
Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego od dnia 16 marca 2020 do odwołania w trosce o zdrowie mieszkańców miasta Gorzowa Wielkopolskiego jak i pracowników wyłącza całkowicie obsługę klientów z wyjątkiem rejestracji pojazdów ciężarowych w celu zapewnienia łańcucha dostaw na terytorium kraju po wcześniejszym umówieniu wizyt pod numerem telefonu: 95 7355 724.
 
Szczegóły tutaj.
 
Wydział Edukacji
tel: 95 7355 750, 95 7355 777
e-mail: wed@um.gorzow.pl
- nabór do przedszkoli i szkół podstawowych
 
Wydział Kultury
tel. 95 7355 841, 95 7355 746
e-mail: wku@um.gorzow.pl
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury
- stypendia kulturalne
 
Wydział Sportu
tel. 95 7355 736, 95 7355 628
e-mail: wsp@um.gorzow.pl
 
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 7355 826, 95 7355 824
e-mail: usc@um.gorzow.pl
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
telefon: 95 7355 763, 95 7355 711,
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
- transport publiczny (w tym windykacja opłat mandatowych)
- zieleń miejska
- czystość terenów publicznych
- administracja cmentarzem
 
Wydział ZIT i Programowania Strategicznego
tel: 697523650
e-mail: zip@um.gorzow.pl
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel: 95 73 55 812
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
e-mail: bnw@um.gorzow.pl
- współpraca z miejskimi spółkami
 
Wydział Inwestycji
tel. 95 7355 790, 95 7355 979, 95 7355 795
e-mail:win@um.gorzow.pl
 
Wydział Dróg:
tel: 95 7355 984
e-mail: wdr@um.gorzow.pl
 
Straż miejska
tel: 95 7355 728
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
• zapewnienie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrolowanie ruchu drogowego – w zakresie określonym  w przepisach  o ruchu drogowym;
• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych;
• zapewnienie ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
tel: 95 7355747, 95 7355 960
e-mail: brk@um.gorzow.pl
 • udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich
 
Biuro Egzekucji Administracyjnej
tel: 95 7355 740
e-mail: bea@um.gorzow.pl
• prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych miasta
• badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności   egzekucji administracyjnej
• opracowywanie planów egzekucyjnych
 
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi
obsługa informatyczna jednostek oświatowych
tel. 95 7355 915
e-mail: wsi@um.gorzow.pl
e-mail: office@um.gorzow.pl
 
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz
tel: 95 7355 862
e-mail: aka@um.gorzow.pl
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych
tel: 95 7355 652, 95 7355 556
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
 
Wydział Promocji i Informacji
tel. 95 7355 785
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
tel: 95 7355 789
bsr@um.gorzow.pl
 
Wydział Urbanistyki i Architektury
tel: 95 7355 658
e-mail: wua@um.gorzow.pl
 
Wydział Geodezji i Katastru
tel: 95 7355 641, e-mail: wkg@um.gorzow.pl
zamawianie wypisów i wyrysów oraz map przez Geoportal - geoportal.wms.gorzow.pl - panel „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”,
Ewidencja gruntów i budynków (wypisy i wyrysy) – tel. 95 7355 633,
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jagiellończyka 10
- zamawianie map (tel. 95 7355 953), geodeci, przekazywanie operatów (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu – tel. 95 7355 950).
czytaj dalej

Zamknięcie Żwirowej później

Zaplanowane na wtorek zamknięcie ulicy Żwirowej (na odcinku Błotna – Roosevelta) i związane z tym objazdy (także autobusów MZK), zostanie wprowadzone w późniejszym terminie.
czytaj dalej

Odszedł Roman Bukartyk

3 kwietnia br. odszedł od nas wspaniały człowiek – Roman Bukartyk.
 
- Tą drogą składamy wyrazy szczerego współczucia żonie i całej rodzinie. Żegnamy prawdziwego przyjaciela – napisali w okolicznościowym liście przewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski i prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
czytaj dalej

Pracujemy dla Was

Choć koronawirus utrudnia pracę Urzędu Miasta, pewne procesy mimo wszystko są realizowane. Nadal staramy się podtrzymywać kontakt z mieszkańcami i to nie tylko w sprawach związanych wyłącznie z trwająca epidemią.
 
Pomimo trudnej sytuacji, nie ustają prace nad budżetem obywatelskim. Urzędnicy mają za sobą już etap opiniowania wniosków mieszkańców, złożonych do przyszłorocznej edycji BO.
czytaj dalej

Zamknięcie al. Andrzejewskiego na wysokości stadionu

W poniedziałek (6 kwietnia) wykonawca inwestycji związanej z zagospodarowaniem wód opadowych przystąpi do prac związanych z odtworzeniem nawierzchni alei księdza Andrzejewskiego. Z uwagi na przyjętą technologię i zakres prac, jezdnia południowa alei, na odcinku od Mieszka I do ronda Wyszyńskiego, zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.
 
Wykonawca deklaruje, że prace potrwają 5 dni roboczych.
czytaj dalej

Nowe regulacje na ryneczku

Rada Ministrów wydała 31 marca br. rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zawiera ono także surowe ograniczenia dotyczące handlu na targowiskach. Naruszenia tych zakazów zagrożone jest karą grzywny do 30 tysięcy zł.
 
W celu zapobieżenia zamknięciu targowiska i umożliwienia gorzowianom zakupów na ryneczku Gorzowski Rynek Hurtowy zmuszony był zmienić zasady jego funkcjonowania. Na teren naszego targowiska będzie można wejść tylko od strony ulicy Targowej (furtka między halą targową a halą magazynową). Pozostałe wejścia nie będą dostępne dla klientów.
czytaj dalej

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br.
 
Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
czytaj dalej

2,5 mln dla gorzowskiego szpitala

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i skarbnik miasta Agnieszka Kaczmarek, w porozumieniu z miejskimi radnymi, zdecydowali o wsparciu gorzowskiego szpitala kwotą 2,5 miliona złotych, niezbędną dla zakupu angiografu.
 
Sprzęt będzie wykorzystany przy diagnostyce pacjentów jednoimiennego szpitala zakaźnego przy ul. Walczaka.
czytaj dalej

Konkurs z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na:
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 359