Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski rzecznik konsumenta

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
ul. Łokietka 22 (parter, pok. 101)
66-400 Gorzów Wlkp.
Dyrektor Biura – Miejski Rzecznik Konsumentów:
Tomasz Gierczak
  
Biuro udziela informacji i porad prawnych mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego
poniedziałki, środy, czwartki od 8.00 do 15.30
wtorki od 8.00 do 16.30
piątki od 8.00 do 14.30.
 • Pracownicy Biura udzielają bezpłatnych porad w sprawach konsumenckich (dotyczących zawierania i wykonywania umów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą) oraz przyjmują wnioski z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów.
 • Porady prawne - bez konieczności wcześniejszego umawiania się - są również świadczone telefonicznie w sprawach prostych, nie wymagających analizy dokumentacji.
 • Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.
 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
 • W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.
Osoby mieszkające poza Gorzowem Wlkp. powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.
 
Porad prawnych konsumentom zamieszkałym na terenie powiatu gorzowskiego ziemskiego udziela:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Marcin Mazurek
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Ul. Józefa Pankiewicza 5-7, pok. 109
 
ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wniosek o udzielenie pomocy prawnej można wypełnić i złożyć:
 • podczas osobistej wizyty w Biurze
 • przesłać drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • przesłać mailowo na adres brk@um.gorzow.pl.
Rzecznik może uzależnić rozpatrzenie wniosku od uzupełnienia przez konsumenta wniosku o konieczne dokumenty albo od przeprowadzenia z konsumentem osobistej rozmowy. Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA znajdują się poniżej.
 
WAŻNE!
Szanowni Państwo!
W związku z zagrożeniem, jakie niesie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, w sprawach, w których niezbędny jest kontakt osobisty, należy umówić indywidualne spotkanie pod nr telefonu 95 735 57 47 lub pisząc na e-mail: brk@um.gorzow.pl.
Ponadto:
 1. Konsumenci obsługiwani są przez pracowników Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów telefonicznie pod nr 95 735 57 47. Pod tym numerem udzielane są porady prawne oraz bieżące informacje.
 2. W sprawach już prowadzonych przez Biuro Rzecznika można kontaktować się z Biurem Rzecznika Konsumentów telefonicznie albo e-mailowo.

Załączniki