Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Rowerowa Stolica Polski 2020
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski rzecznik konsumenta

Tomasz Gierczak
 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów udziela informacji i porad prawnych mieszkańcom Gorzowa Wlkp. w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00, we wtorki od 9.00 do 16.00, w piątki od 9.00 do 14.00.

Kontakt
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
ul. Łokietka 22, parter, pokój 101
66-400 Gorzów Wlkp.
 
telefon:           95 735 57 47
email:              brk@um.gorzow.pl

Zadania i uprawnienia miejskiego rzecznika konsumentów:

Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Podstawę prawną działania Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 184).
 
Do zadań rzecznika należy w szczególności:
  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
  • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.
 
Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.
 
Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.
W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
 
W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.
 
Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.
 
Miejski Rzecznik Konsumentów i Spraw Mieszkańców w Gorzowie Wlkp. działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Gorzowa Wlkp. Osoby mieszkające poza Gorzowem Wlkp. powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.
 
Porad prawnych konsumentom zamieszkałym na terenie powiatu gorzowskiego ziemskiego udziela:
 
Marcin Mazurek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
 
Ul. Józefa Pankiewicza 5-7, pok. 109
Poniedziałek   7.30 - 13.30
Środa              7.30 - 15.30
Piątek              7.30 - 12.00
 
Tel.                  95 7330 439
Email:             rzecznikkonsumentow@powiatgorzowski.pl
                       starostwo@powiatgorzowski.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją