Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
scena na scenie
kino mck
Balkony
tania dzialka
Zawodowcy
ZIT
azbest
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Przedstawiamy Wam ekipę, która zajmuje się bezpieczeństwem mieszkańców Gorzowa. To oni zapobiegają sytuacjom kryzysowym, wiedzą jak reagować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwać ich skutki oraz powiadamiać o zagrożeniach mieszkańców. A mówimy o zagrożeniach wojennych, technicznych, naturalnych i nienaturalnych. Mamy nadzieję, że w Gorzowie nie będzie sytuacji kryzysowych, a mieszkańcy Gorzowa nie będą zbyt często oglądać twarzy pracowników Zarządzania Kryzysowego, dlatego prezentujemy ich poniżej.
Główne zadania wydziału zarządzania kryzysowego
 • nadzór nad opracowaniem i modernizacją, planów obrony cywilnej, instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie miasta,
 • dokonywanie analiz i ocen bezpieczeństwa miasta,
 • organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności,
 • koordynowanie zadań OC realizowanych przez instytucje i podmioty gospodarcze,
 • planowanie, organizacja i przygotowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 • planowanie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej dla ewakuowanej ludności,
 • określenie zasad i zakresu współpracy przygranicznej w dziedzinie ochrony ludności,
 • prowadzenie spraw z zakresu obronności związanych z planowaniem obronnym, gotowością obronną, programowaniem mobilizacji gospodarki i ochroną obiektów,
 • współpraca w realizacji alarmowego systemu uzupełniania sił zbrojnych,
 • współdziałanie w zakresie opiniowania obiektów sportowych podlegających ustawie o amunicji i broni,
 • prowadzenie ewidencji oraz przydział sprzętu obrony cywilnej do poszczególnych formacji OC i zakładów pracy zgodnie z tabelą należności,
 • nadzór nad prawidłowym utrzymaniem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej w instytucjach i zakładach pracy miasta,
 • terminowe przekazywanie sprzętu do legalizacji, przygotowanie propozycji do wybrakowania sprzętu i jego wybrakowanie,
 • nadzór nad planowaniem i zapewnieniem ochrony ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia,
 • nadzór nad planowaniem i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury,
 • opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
Imię i Nazwisko stanowisko telefon e-mail pokój
Marian Stanisław Małajewicz Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego 957355553 malajewicz@um.gorzow.pl 4
Iwona Puniewska Inspektor obsługa sekretariatu 957355652 puniewska@um.gorzow.pl 2a
Ryszard Stefaniak Kierownik Referatu Ochrony Ludności 957355556 stefaniak@um.gorzow.pl 3
Anna Figura Inspektor ds. logistyki 957355617 afigura@um.gorzow.pl 3
Jacek Myczkowski Podinspektor ds. ostrzegania i alarmowania 957355667 myczkowski@um.gorzow.pl 5
Mirosław Piotrowski Inspektor 957355563 piotrowski@um.gorzow.pl 2a
Tomasz Jasiński Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 957355550 jasinski@um.gorzow.pl 425
Jerzy Zygmunt Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych 957355668   426