Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo, to procesy ciągłe i ściśle ze sobą powiązane, w których podejmowane są działania będące elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym i mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w sytuacji wystąpienia zdarzeń kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i zniszczonej infrastruktury.
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, właściwą w sprawach planowania, organizacji oraz koordynacji działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, obrony cywilnej i pozamilitarnych przygotowań obronnych.
 
Wydział pełni także rolę Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które odpowiada za właściwy obieg informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zajmuje się również organizacją i nadzorem nad monitoringiem wizyjnym miasta oraz zapewnia sprawną realizację zadań Prezydentowi Miasta w warunkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia państwa, w czasie wojny lub innej sytuacji kryzysowej. Na bieżąco analizuje możliwość potencjalnych zagrożeń dla Miasta, a także prowadzi ocenę ryzyka ich wystąpienia, opracowuje katalog możliwości wykorzystania sił i środków służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych. W sytuacji zaistnienia zdarzenia koordynuje działania jednostek interwencyjno-ratowniczych oraz udziela pomocy poszkodowanej ludności. Przeprowadza także szkolenia, ćwiczenia i treningi z udziałem podmiotów przewidzianych do realizacji określonych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego, jak również sprawuje nadzór nad przygotowaniem do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz realizuje zadania w ramach współpracy cywilno – wojskowej oraz przygotowań obronnych.
 
Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pozostają w stałym kontakcie z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców Gorzowa Wlkp.
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego​ mieści się przy ul. Łokietka 22, na III piętrze. Tel.: (95) 735 56 52, adres e-mail.
 
Imię
i nazwisko
stanowisko telefon e-mail pokój
Jarosław Żółtowski
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
95 735 56 10
jaroslaw.zoltowski@um.gorzow.pl 403
Ryszard Stefaniak
Główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń powodziowych
95 735 55 56
ryszard.stefaniak@um.gorzow.pl 401
Jacek Myczkowski
Podinspektor ds. ochrony ludności, ostrzegania i alarmowania
95 735 56 67
jacek.myczkowski@um.gorzow.pl 401
Anna Figura
Inspektor ds. gospodarki materiałowo – technicznej i finansów
95 735 56 17 anna.figura@um.gorzow.pl 400
Iwona Młynarczyk
Inspektor ds. organizacyjno – administracyjnych i obsługi baz danych
95 735 59 29
iwona.mlynarczyk@um.gorzow.pl 400
Dariusz Pieczyński
Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego, monitoringu wizyjnego i spraw obronnych
95 735 55 50 dariusz.pieczynski@um.gorzow.pl 400
Malwina Psiarska Pomoc administracyjna 95 735 56 52 malwina.psiarska@um.gorzow.pl 402