Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Budżet Obywatelski 2019
do przedszkoli
Nabór do przedszkoli
mos
WOŚP 2018
Footsteps-slider
Drzewa
Nosek
mos 12.01
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo, to procesy ciągłe i ściśle ze sobą powiązane, w których podejmowane są działania będące elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym i mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w sytuacji wystąpienia zdarzeń kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i zniszczonej infrastruktury.
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, właściwą w sprawach planowania, organizacji oraz koordynacji działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, obrony cywilnej i pozamilitarnych przygotowań obronnych.
 
Wydział pełni także rolę Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które odpowiada za właściwy obieg informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zajmuje się również organizacją i nadzorem nad monitoringiem wizyjnym miasta oraz zapewnia sprawną realizację zadań Prezydentowi Miasta w warunkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia państwa, w czasie wojny lub innej sytuacji kryzysowej. Na bieżąco analizuje możliwość potencjalnych zagrożeń dla Miasta, a także prowadzi ocenę ryzyka ich wystąpienia, opracowuje katalog możliwości wykorzystania sił i środków służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych. W sytuacji zaistnienia zdarzenia koordynuje działania jednostek interwencyjno-ratowniczych oraz udziela pomocy poszkodowanej ludności. Przeprowadza także szkolenia, ćwiczenia i treningi z udziałem podmiotów przewidzianych do realizacji określonych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego, jak również sprawuje nadzór nad przygotowaniem do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz realizuje zadania w ramach współpracy cywilno – wojskowej oraz przygotowań obronnych.
 
Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pozostają w stałym kontakcie z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców Gorzowa Wlkp.
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego​ mieści się przy ul. Łokietka 22, na II piętrze. Tel.: (95) 735 56 52, fax: (95) 735 56 83, adres e-mail.
 
Imię
i nazwisko
 
stanowisko telefon e-mail pokój
Jarosław Żółtowski
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
95 735 56 10
jaroslaw.zoltowski@um.gorzow.pl 307
Ryszard Stefaniak
Kierownik referatu zarządzania kryzysowego 
95 735 55 56
ryszard.stefaniak@um.gorzow.pl 308
Jacek Myczkowski
Podinspektor ds. ochrony ludności, ostrzegania i alarmowania
95 735 56 67
jacek.myczkowski@um.gorzow.pl 302
Anna Figura
Inspektor ds. zagrożeń powodziowych i finansów
95 735 56 17 anna.figura@um.gorzow.pl 302
Iwona Puniewska
Inspektor ds. administracyjno-biurowych i gospodarki materiałowo-technicznej
SEKRETARIAT WYDZIAŁU
95 735 56 52
iwona.puniewska@um.gorzow.pl 306
Mirosław Piotrowski
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
95 735 55 63
miroslaw.piotrowski@um.gorzow.pl 300
Agnieszka Siuda
Podinspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych
95 735 55 63
agnieszka.siuda@um.gorzow.pl 303
Gabriela Piechaczek
Kierownik kancelarii materiałów niejawnych
95 735 56 68
gabriela.piechaczek@um.gorzow.pl 301