Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...Azbest
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Nabór wniosków w ramach Programu Azbest 2021

  W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest lub zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, informujemy, iż do 30 kwietnia 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku 2021”.
 
W ramach Programu przewidziane jest usunięcie przez Wykonawcę wyłonionego przez Miasto, azbestu z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych i innych podmiotów wykorzystujących wyroby zawierające azbest lub posiadających odpady azbestowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
 
Zadanie realizowane będzie w okresie od czerwca do sierpnia 2021 r.
 
Dofinansowaniem zostaną objęte koszty demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.
 
Realizacja Programu nie obejmuje kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi.
 
Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie dokonania zgłoszenia prac polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie
i skorzystania z możliwości złożenia wniosku
o dofinansowanie
 
Wniosek o przystąpienie do Programu wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie miasta TUTAJ.
 
Szczegółowe informacje w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Myśliborska 34 pok. 20
Tel. 95 7355 809

AZBEST W TWOIM OTOCZENIU

CZYM GROZI ?
CO ZROBIĆ, ABY GO USUNĄĆ ?
 
 
Azbest to minerał odporny na działanie mrozu wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie.Przez ponad 100 lat był wykorzystywany do produkcji bardzo wielu materiałów azbestowo-cementowych. W Polsce jest ok. 14 500 tysięcy ton wyrobów zawierających azbest, głównie w budownictwie.
 
Dlaczego należy usunąć azbest ?
 
Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że może być szkodliwy dla zdrowia – włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.
 
czytaj dalej

DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU I ODBIORU AZBESTU ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze

W roku 2020 Miasto uzyskało dofinansowane w kwocie 29.501,22 zł na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2020” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50%) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (50%). Zadanie realizowane było w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest”.
 
Całkowity koszt realizacji ww. zadania wyniósł 42.144,60 zł.
 
W ramach zadania usunięto usunięto 70,72 tony wyrobów zawierających azbest. Działaniami projektu objęto 21 nieruchomości należących do osób fizycznych.
 
Zadanie obejmowało demontaż wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180.
 
czytaj dalej

BEZPŁATNE USUWANIE AZBESTU

PROGRAM Azbest  
 
Przeprowadzona Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z września 2016 r. wskazała, iż na terenie Miasta znajduje się 2001,37 ton azbestu w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, w gospodarstwach rolnych, rodzinnych ogrodach działkowych, budynkach użyteczności publicznej jak również azbestu zmagazynowanego na posesjach.
Miasto realizuje w cyklach rocznych „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp.”.
Program jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków NFOŚIGW w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
 
Celem Programu jest udzielenie wsparcia finansowego przeznaczonego na usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest lub posiadające odpady azbestowe na terenie Miasta, zgodnie z obowiązującym Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2016-2032.
 
Dofinansowaniem objęte są koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych INNEKO Sp. z o.o. w Chróściku przy ul. Małyszyńskiej 180.
 
Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami  na dany rok kalendarzowy jest ogłaszany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
czytaj dalej

OBOWIĄZKI wykorzystujących wyroby zawierające azbest.

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r.
W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest  stosowanych na terytorium Polski”.
Program powstał w wyniku przyjęcia Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  w sprawie wycofywania azbestu z gospodarki, a także realizacji ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest. Przepisy prawa nakazują ich wykorzystywanie, przemieszczanie i usuwanie przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.
 
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.
czytaj dalej

CZYM JEST AZBEST ? JAKI MA WPŁYW NA NASZE ZDROWIE ?

AZBEST (od greckiego słowa asbestos – niezniszczalny) jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli naturalnie występujących w przyrodzie.  
 
Azbest jest znany i wykorzystywany przez człowieka od tysiącleci, ale surowcem powszechnie stosowanym stał się dopiero w XX wieku.
 
Azbest posiada wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne. Jest niemal niezniszczalnym tworzywem o wielu zaletach:
  • odporność na działanie bardzo wysokich temperatur (temperatura rozkładu i topnienia najbardziej popularnego azbestu białego - chryzotylu - wynosi 1500-1550 °C), działanie mrozu, kwasów, substancji żrących,
  • dźwiękochłonność,
  • elastyczność,
  • wytrzymałość na rozciąganie,
  • niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne,
  • łatwość łączenia się z innymi materiałami takim jak tworzywa sztuczne, cement.
WPŁYW  AZBESTU  NA  ZDROWIE  LUDZKIE
 
Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka oraz o działaniu toksycznym przy narażeniu przewlekłym.
Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego - przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze. Niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie, które mają tendencję do wielokrotnego rozwarstwiania się – dzięki temu mogą być dziesiątki a nawet setki razy cieńsze od ludzkiego włosa. Po przedostaniu się z wdychanym powietrzem do układu oddechowego, zostają najczęściej wydalone przez organizm. Jednakże istnieją takie włókna, których organizm nie potrafi się pozbyć. Są to tzw. włókna respirabilne – ich długość przekracza 5 mikrometrów   (1 μm - 1 mikrometr to milionowa część metra), zaś średnica jest mniejsza od 3μm. Włókna te gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia, powodując zmiany chorobowe (azbestozależne): pylica azbestowa (azbestozy),  rak płuc, zmian opłucnowych, międzybłoniaka opłucnej. Organizm nie jest w stanie rozpuścić włókien azbestu ze względu na ich dużą odporność chemiczną.
 
Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby zawierające azbest nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.
Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien oraz długotrwały i utajony rozwój choroby. Przez długi okres choroba może się nie ujawniać – pierwsze jej objawy mogą dać o sobie znać po okresie dwudziestu, a nawet czterdziestu lat od pierwszego kontaktu z pyłem azbestowym. Pamiętaj! Jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
 
Według Państwowego Zakładu Higieny każdy kontakt z azbestem może być niekorzystny i należy go unikać, chociaż nie musi on wywołać skutków chorobowych. Możliwość kontaktu z azbestem należy zatem ograniczyć do minimum. 
 
Materiały zawierające azbest jeśli są właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi.
 
Istnieje kilka odmian azbestu, różniącego się m.in. składem chemicznym oraz rodzajem włókien. Największe znaczenie przemysłowe w Polsce i około 95 % udział w ogólnej masie stosowanych minerałów azbestowych miał azbest biały (chryzotyl - uwodniony krzemian magnezu). Rzadziej stosowane, choć dużo bardziej niebezpieczne dla zdrowia są: – azbest niebieski – krokydolit, – azbest brązowy – amozyt.
W przeważającej części azbest używany był do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, głównie lekkiej, wytrzymałej, trwałej i niepalnej płyty azbestowo-cementowej – eternitu do pokryć dachowych i elewacyjnych oraz różnego rodzaju rur. Ponadto azbest stosowany był m.in. do produkcji wyrobów włókienniczych (przędza, sznury), wyrobów ciernych (klocki hamulcowe, tarcze sprzęgłowe), wyrobów hydroizolacyjnych (lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe).