Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Azbest

DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU I ODBIORU AZBESTU ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze

W roku 2020 Miasto uzyskało dofinansowane w kwocie 29.501,22 zł na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2020” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50%) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (50%). Zadanie realizowane było w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest”.
 
Całkowity koszt realizacji ww. zadania wyniósł 42.144,60 zł.
 
W ramach zadania usunięto usunięto 70,72 tony wyrobów zawierających azbest. Działaniami projektu objęto 21 nieruchomości należących do osób fizycznych.
 
Zadanie obejmowało demontaż wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180.
 
INFORMACJA o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Miasto w latach 2014-2020:
 
Całkowity koszt zrealizowanych zadań w latach 2014-2020 -  425 687,85 zł, w tym:
 
2014 r.    61.871,58 zł   dotacja NFOŚiGW (50%) oraz WFOŚiGW (50 %).
2015 r.    60.412,00 zł   dotacja NFOŚiGW (50%) oraz WFOŚiGW (50 %).
2016 r.    60.438,96 zł   dotacja NFOŚiGW (50%) oraz WFOŚiGW (50 %).
2017 r.    32.967,65 zł   dotacja NFOŚiGW (50%) oraz WFOŚiGW (50 %).
2018 r.    64.401,48 zł   dotacja NFOŚiGW (100%).
2019 r.  103.451,58 zł   dotacja NFOŚiGW (35%) oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze (65 %)
2020 r.    42.144,60 zł, w tym 29.501,22 zł dotacja NFOŚiGW (50%) oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze (50 %) i 12.643,38
                                      budżet Miasta
 
W ramach dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Zielonej Górze usunięto w latach 2014-2020 następujące ilość [Mg]:
Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu [Mg] w latach 2014-2020:
 
2014 r.    89,50 Mg;
2015 r.  109,84 Mg;
2016 r.    93,27 Mg;
2017 r.    50,88 Mg;
2018 r.  129,118 Mg;
2019 r.  191,577 Mg;
2020 r.    70,72 Mg.
 
W ramach dotacji w latach 2014-2020 unieszkodliwiono łącznie 734,905 Mg azbestu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją